Takip Et

ALTERNATİF ÜRETİM BİÇİMLERİ NİÇİN GEREKLİ

Alternatif üretim alışılagelmiş üretim dışı ve modern uygulamalar olarak özetlenebilir.

“Organik tarım ihracat, ithalat ve üretim değerleri dikkate alındığında son yıllarda üretim miktarlarının yurt içi talebi karşılamadığı, dolayısıyla üretim alan ve miktarının artırılması gerektiği söylenebilir. Üretimden tüketime kadar geçen sürede meydana gelen ürün kayıp verilerine ulaşılamadığından kayıp değerler göz ardı edilmiştir.

İyi tarım, örtüaltı tarım ve topraksız tarım verilerine ulaşılamadığından hesaplamalar yapılamamıştır. Ancak her üç tarım şeklinde de üretim alanlarının her geçen yıl artması, bu alanlarda yapılan üretime talebin olduğu ve artırılması gerektiği sonucu çıkarılabilir. Ayrıca bahsi geçen alanlardaki üretimlerde ihracat potansiyelinin yüksek olduğu bilinmektedir.”

Alternatif üretim biçimlerini gerekli kılan şartların başında iklim değişikliği ve sera gazı artışı gelmektedir.

“Son dönemlerde yoğunlaşarak gündemde olan ve “küresel ısınma” şeklinde dile getirilen iklim değişiklikleri, günlük yaşamda pek çok sorunun kaynağı olarak gösterilmeye başlanmıştır. Günümüzde etkisinin daha da artarak hissedildiği ileri sürülen iklim değişikliklerinin kaynaklarının belirlenmesi, söz konusu değişikliklerin olumsuz etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.”

“Küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır. Bunun nedenleri ise:

• Fosil yakıtların yakılması,

• Ormansızlaşma,

• Sanayileşme,

• Enerji üretimi,

• Hızlı nüfus artışı,

• Tüketim eğiliminin artmasıdır.”

Geniş anlamda düşündüğümüzde alternatif üretime niçin ihtiyaç duyulmaktadır?

“• Doğal kaynakların korunması,

• Ekolojinin bozulmasının önlenmesi,

• Sürdürülebilir tarım,

• Doğal çevrenin korunması,

• Biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi,

• Kimyasal kirliliğin önlenmesi,

• Ürünlerin kontrollü alanlarda, mevsimlerinin dışında yetiştirilebilmesi,

• Birim alandan daha fazla ürün alınabilmesi için

• Üretim planlaması yapılırken organik tarım, iyi tarım, örtüaltı tarım ve topraksız tarım gibi alternatif üretim sistemlerinin de değerlendirildiği bir planlama yapılmalıdır.”

Kaynak:3.Tarım Şurası Kararları 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.