Takip Et

Türk tarımının pazarlama sorunu-3 Endüstri bitkileri pamuk-2

Günümüzde pamuk üretimindeki öncelikli amaçlar; yüksek verim , lif teknolojik özelliklerinin geliştirilmesi, erkencilik, çırçır randımanının yükseltilmesi, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık ve üretim ve girdi masraflarının azaltılabilmesi şeklinde kısa bir liste haline getirilebilir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmasına karşın Türkiye’de resmi ve özel sektör tarafından pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi ve bu çeşitlere uygulanabilecek üretim tekniklerinin belirlenmesi yönünde birçok çalışmalar yapılmaktadır. Ege, Antalya, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri dışında çeşitli üniversite ve özel kuruluşlar, diğer bitkiler yanında pamuk üzerinde, çeşitli ıslah ve yetiştirme tekniği çalışmaları yapmaktadırlar. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ile Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi, sadece pamuk ıslahı ve yetiştirme teknikleri üzerinde disiplinler arası çalışan kurumlar olarak dikkati çekmektedirler.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN HAMMADDESİ

Pamuk, ülkemiz ihracat gelirlerinin yaklaşık üçte birini, sanayi istihdamının beşte birini, ulusal gelirin ise yaklaşık % 8’ini sağlayan tekstil ve konfeksiyon sektörünün ana hammaddesi durumundadır. Ayrıca, üretimiyle de 1.5 milyon dolaylarında olduğu tahmin edilen nüfusa iş olanağı sağlamaktadır. Bugün, Türkiye, gerek pamuk lifi üretimi, gerekse tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatında Dünya’da ilk on ülke arasında yer almaktadır (Şengül ve Ören, 2001).

Pamukta İç talebimizi karşılamak için üretimin artırılması gerekmektedir. Buda üretim alanlarımızın artırılması ile mümkündür. Ancak pazarlamadaki en büyük engelimiz, fiyatların üreticimizi tatmin etmemesidir.

FİNANS DESTEĞİ KESİLDİ

TZOB’un tespitlerine göre,

“Pamuğun en büyük pazarlama kanalı olan Tarım Satış Kooperatifleri (ANT BİRLİK, ÇUKOBİRLİK VE TARİŞ), 4572 Sayılı Yasa ile yeniden yapılandırma sürecine girmiş ve bu yasaya göre de ülkemizde bu güçlü üretici örgütlerine finans desteği kesilmiştir.

Pamuk üretimini desteklemenin bir yolu da kurulmuş olan bu tarım satış kooperatiflerini yaşatmaktır. Bu yüzden bu kooperatiflere yeniden finans desteği sağlanmalıdır

Pamukta, arz ve talebin bir araya gelerek ürünün gerçek değerini bulması için ürün ihtisas borsalarının oluşturulması gerekmektedir.

Ürünün hasat ve çiftçi pazarlamasının yoğun olduğu dönemlerde tarife dışı engellerle ithalatın önlenmesi gerekmektedir.

Bölgeler arası fiyat farkının ortadan kaldırılması için üreticilerimiz prim farkı ile desteklenmelidir. Pamuk standartları belirlenmeli ve bu standartlar üretimden itibaren başlamalı.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.