Takip Et

PAMUK ÜRETİMİNDE SORUNLAR VE OLUMSUZLUKLAR-3

Pamuktaki sorun ve olumsuzluklara Devlet açısından ele aldıktan sonra TZOB açısından da bakalım:

Dün de belirttiğimiz gibi pamukta rakip ülkeler üreticilerinin pamukta süürdürülebilir bir üretim yapmalarında en önemli unsur devlet desteklemeleridir.

“Pamuk tarımında verimi artırmanın yollarından biri de bölgelere uygun çeşitlerin seçimi ve bu çeşitlerin sertifikalı tohumluğunun sağlanmasıdır. Bu yönde yapılan çalışmalardan birisi de prim uygulamalarında sertifikalı ve delinte tohumluk kullananlara verilen teşviktir.

• Ülkemizde bazı bölgeler,başta GAP olmak üzere,sulu tarıma henüz yeni geçilmiş ve pamuk üretim tarihinin yeni olması nedeniyle,pamuğun gübrelenmesi ve sulanması konusunda bilinçsiz ve yanlış uygulamalar sonucunda genellikle toprağın fiziksel ve kimyasal dengesi bozulmaktadır. Toprakta tuzluluk sorunu artmaktadır.

Bu bölgelerde henüz pamuk tarımı ile ilgili bilgi alt yapısının oluşmaması nedeniyle pamuk üretiminde çiçeklenme başlangıcı ile koza oluşma dönemleri arasında sulamaya dikkat edilmelidir. Suyun en az kayıpla etkin kök bölgesine ulaşmasını sağlamak için uygun ve etkili bir sulama yönteminde ortak davranışlar belirlenmemiştir. Bilinçsiz sulama özellikle GAP’ta tuzlanmaya ve toprak kaybına sebep olmaktadır.

• Bu bilgilerin çiftçiye ulaştırılması için de eğitim ve yayın faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.

• Pamukta özellikle hasattaki yüksek işçilik masraflarının azaltılması ve sanayisinde en büyük problemlerden birisi olan kontaminasyonun üreticiden oluşan kısmının önlenmesi için makineli hasada geçilmesi gerekmektedir.

• Ülkemizde pamuk üretim maliyetlerinin yüksek, destekleme primlerinin rakip ülkelere göre düşüktür. Önemli pamuk üretimi yapılan Ege ve Çukurova bölgelerinde üreticinin üretim yapabileceği alternatif ürün çeşitliliği de fazladır. Bu nedenle ABD gibi ülkelerin uyguladığı politikalar sonucu dünya fiyatlarıyla rekabet edebilmemiz mümkün değildir. Pamuk üretimindeki bu olumsuz şartlar nedeni ile üretimden vazgeçen üreticileri tekrar üretime geri dönmede istekli davranmamaları, üretimin azalmasına neden olmaktadır.

• Dünyada üretici ülkeler tarafından özel olarak desteklenen pamuk, ICAC verilerine göre son yıllarda devlet desteklemeleri neticesinde üretimde yüksek seviyelere ulaşmıştır. Pamuk üretimi hükümetlerce; fiyat desteği, doğrudan gelir desteği, gümrük önlemleri ve sigorta destekleri gibi pek çok farklı araçla desteklenmektedir.

• Pamukta sürdürülebilirliğin iki destekleme yöntemi ile olabileceği gerçeği ortada durmaktadır.

• 2000 öncesinde olduğu gibi taban fiyat uygulamasına geçilmeli,

• Destekleme miktarı artırılmalı

• pamuk fiyatları/destekleme miktarı oranı belirlenmeli,Fiyatlar belirlenen fiyatın altına düştüğü anda destekleme artıtılmalıdır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.