Takip Et

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ YASASI VE MALİ VE YAPISAL EKSİKLİKLERİ

Geçen hafta tarımsal ürünlerin kooperatifler yolu ile pazarlanmasını ele almıştık.Bu hafta ise Üretici Birliklerini bu açı başta olmak üzere değişik yönlerden gündeme taşıyacağız.

Dünkü yazımızda “Tarımsal Üretici Birlikleri” nin kendilerine 5200 sayılı yasa ile belirlenen gelirlerini ve bu gelirlerin günü birlik gerçeklerle ne derece uyuştuğunu tartışmaya açmıştık. Bugün diğer gelirleri ele alacağız.

d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.

e) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri.

f) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı.

g) Diğer gelirler.

Kuruluşu esnasında herhangi bir geliri olmayan bir kuruluş taşınırları ve bina, arsa arazi gibi taşınmazları nasıl elde edecektir? Her hangi bir bilançosu ve geliri olmayan bu kuruluş nerden kredi ve hibe alabilecektir?

Günümüzdeki pek çok sektöre dâhil kurumlar-gazete ve televizyonlar hariç- reklam gelirleri var mıdır? Yekûnları nedir? Bu madde de gerçeklerle uyuşmamaktadır?

Birliklerin ürün pazarlaması alanında her hangi bir devlet desteği bulunmamaktadır.

Etkisi ve yetkisi bulunmayan Üretici Birliklerinin komisyoncu, tüccar, pazarcı, imalatçı, ihracatçı ve işletmecilere rakip olacağı bir gerçektir. Hele bir de bu listenin yanına Ulusal Süt Konseyi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi gibi işletmeci ve imalatçıları eklediğimizde Üretici Birlikleri varlıklarını nasıl sürdüreceklerdir?

Peki ne yapılmalıdır?

1- Üretici Birlikleri kurulurken ve yasaları yeni baştan düzenlenirken,yerleri,üye sayıları,üretim miktarları,pazarlama imkanları irdelenerek kurulmalıdır.

2- Öncelikle “pazarlama” sorunları planlanmalıdır.

3- Yeni Hal Yasası Taslağı içine Üretici Birliklerinin alt yapı sorunları alınmalıdır.

4- Üretici Birlikleri yönetimlerinde ve alt birimlerinde profesyonel yönetici şartı getirilmelidir.

5- Sağlam bir muhasebe sistemine kavuşturulmalıdır.

6- Diğer rakip sektörlere karşı mali destekler ve KALKINMA AJANSLARI ve TKDK ‘lar arcılığı ile desteklenmelidirler.

7- Diğer sektörlerin üretici ve üretici Birlikleri ALEYHİNE EKONOMİK FAALİYETLERİ ENGELLENMELİDİR. Yasal müeyyideler uygulanmalıdır.

8- Üretici Birlikleri üyelerine ek ve özendirici tarımsal desteklemeler getirilmelidir.

9- Üretici Birlikleri Ziraat Odaları çatısı altında örgütlenmelidir.

10- Üretim ve pazarlama faaliyeti içinde bulunan Üretici Birliklerinin yönetimleri yetkilendirilmeli, pazarlara etki güçleri yasalarla genişletilmelidir.

Tasarı,dilek ve temennilerimizin Başta Gümrük ve Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlıklarınca dikkate alınacağı ümidi ile….

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.