Takip Et

HAVZA BAZLI DESTEKLEMELERLE İLGİLİ BAKANLIK FAALİYETLERİ VE BAZI KONULAR

Dünkü yazımızda Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Havza Bazlı Desteklemeler “ le ilgili faaliyetleri ele almıştık.Bugün diğer faaliyetleri ve proje ile ilgili diğer konulara değineceğiz.

 

• Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, fark ödemeleri desteği kapsamında 2017 üretim yılından itibaren ekilen nohut ve mercimek ürünlerine %50 ilave destek ödemesi yapılır, damla sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.

• Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, yem bitkileri desteği kapsamında 2017 üretim yılından itibaren ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave %50 destek ödenir.

 

• Gerek bitkisel üretime yönelik desteklemelerin çok önemli bir bölümünün havza bazlı uygulanması, gerekse su kısıtı olan yerlerde fazla su tüketen bitkilere destek verilmesi yerine az su tüketen bitkilere ilave destek verilmesi gibi tedbirlerle havza bazlı uygulamaların alan genişliği, işlevselliği ve etkisi de çok daha arttırılmıştır.

 

• Bakanlıkta yapılan çalışmalarda mekânsal olarak elde edilen toprak, topoğrafya, iklim haritalarının katmanlar halinde kullanıldığı altlıklar ile ürünlerin beklentilerine yönelik CBS ortamında oluşturulan altlıkların eşleştirilmesi sonucu elde edilen 100 civarındaki tarımsal ürüne ait ürün uygunluk alanları ile ilgili parsel bazına kadar değerlendirme yapılabilecek düzeye gelinmiştir. CBS ortamında elde edilen ürün uygunluk alanlarının da istatistiki veriler ile modellenmesi sonucunda; hangi ürünün, hangi havzada, ne miktarda üretilmesi gerektiği hesaplanabilmektedir.

 

Tarımsal desteklemeler konusunda güncel gelişmelere bakıldığında ise bazı konuların ön plana çıktığı görülmektedir. Bunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

 

• Destekleme politikaları çok geniş bir alanda olduğundan bazı düzenlemelerin -toplulaştırma anlamında- yapılması beklenmektedir.

 

• Küçük aile çiftçiliği 29.01.2016’da çıkartılan Tebliğ kapsamında desteklenecektir. En az 1 da en çok 5 da alanda bitkisel üretim yapan küçük çiftçilere (çay ve fındık ürünleri hariç) 100 TL/da küçük aile işletmesi desteğinin ödenmesi planlanmaktadır.

 

• Hayvancılık alanında 53 kalemde verilen desteklerin toplulaştırılarak 3-4 kaleme indirilmesine dair çalışmalar yapılmaktadır.

 

• Sanayicinin rekabet gücünü artırmak adına çiğ süt için üreticilere destek verilmesi yönünde girişimler yürütülmektedir.

 

• Yemde ve gübrede KDV oranları sıfırlanmıştır. Ama bu konudaki tartışmalar halen devam etmektedir. Tartışma, KDV oranlarının sıfırlanmasına rağmen yem ve gübre fiyatlarının yükselmesi odağında devam etmektedir. Bu tartışmalar ayrıca bir çalışma konusu olabilecek niteliktedir.

 

• Et fiyatlarının yükselmesi konusunda çok güncel gelişmeler yaşanmaktadır. GTHB tarafından et ithalatının yapılabileceğine dair karar Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılmıştır. Ancak, bu konudaki birinci hedefin hayvan sayısını artırmak olduğu GTHB tarafından ifade edilmiştir. Bunlara ilave olarak et ve süt konularının birbirinden ayrılamayacağına vurgu yapılarak süt konusundaki tıkanıklıklar için bazı önlemlerin alındığı belirtilmiştir.

3. Tarım Şurası Kararlarından (NAİM ÖZDAMAR-DENGE YAZAR VE BUHARKENT MUHABİRİ)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.