Takip Et

TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNİN ÖZEL GÖREVLERİ (YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)

Üreticilerimizin tarımsal alanlarda ve yeni üretilen çeşitler hakkında bilgi sahibi olmaları ve ve bu çeşitlerden yeni ve Pazar payı olanların üretimlerini yapabilmeleri için Tarımsal Araştırma Enstitülerinin görevlerinin özel görev alanları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Bu bakımdan Ege Bölgesinde yetişebilecek tarım ürünleri ile ilgili olarak ilgili Tarımsal Araştırma Enstitülerinin görevlerini aktarırken ilk sırayı ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’ne verelim.

Enstitünün Müdürlüğünü dostumuz Sayın Dr.Yılmaz Boz yapmakta.Özellikle meyvecilik,tıbbi aromatik bitkiler,bağcılık,süs bitkileri başta olmak üzere pek çok alanda araştırma görevini üstlenmişlerdir.Bunun yanında “geofit” adı verilen ender ve kıymetli bir kolleksiyonun ülkemizdeki tek sahibidirler.

Enstitünün başlıca görevleri:

1. Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

2. Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri veya erken uyarı sistemleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak,

3. Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşit veya hatları tescil ettirmek, ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak ve geliştirdiği çeşitlerin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimini gerçekleştirmek,

4. Görev alanında biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, mikrobiyal ve bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak,

5. Meyvecilikte; sahibi olduğu çeşitlerde sertifikasyona esas olacak 1 ve 2 no’lu parselleri oluşturmak, baz materyali muhafaza etmek, talep eden fidancılara nitelikli çoğaltım materyali sağlamak, 6. Gıda güvenilirliği ve fonksiyonel gıda konularında araştırmalar yapmak,

7. Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek, 8. Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,

9. Ülke genelinde görev alanına giren konularda araştırma önceliklerini belirlemek, entegre projelerde koordinatörlük yapmak ve çalışma konularında en az bir hakemli dergi yayınlamak, 10.Görevli olduğu temel bitki gruplarında vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.