Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-67

12 Mart muhtırası ile III. Demirel hükümetinin istifası ile ardı ardına ve kısa ömürlü hükümetler kurulmaya başlanmıştır. Ta ki bunlarda sadece I.Ecevit Hükümeti bir yıldan fazla görev yapabilmiştir.

12 Mart muhtırası ile beraber I. Nihat Erim hükümeti göreve gelmiş, Orhan Dikmen Tarım Bakanı olarak görev almıştır.

 

I.Erim Hükümeti, tarım ile ilgili düzenlemelerini üç başlık altında hükümet programında yer vermiştir:

Toprak ve tarım reformu, destekleme ve fiyat politikaları, kadastro çalışmaları.

 

II. Erim Hükümeti, 11 Aralık 1971’de kurulmuş, ancak beş ay yaşayabilmiştir. Orhan Dikmen tekrar Tarım Bakanı olarak görev almıştır.

Bu hükümet döneminde de siyasi çalkantılar nedeni ile tarım n plana çıkamamış, tarım ile ilgili düzenlemeler, tarım reformu, üretimin artırılması, tarımsal ihracatın artırılması, devletin tarım sektörüne öncülük etmesi, haşhaş sorunu, köy kalkınması başlıkları altında toplanmıştır.

 

• Toprak ve tarı reformu sosyal adalet ve verimlilik ilkeleri gözetilerek gerçekleştirilecektir.

• Toprak reformu sonucu, toprak kazandırılacak köylülere dağıtılacak toprakların verimli tarım işletmeleri olarak yaşayabilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

• Üretimin artırılması için kooperatifler kurulacaktır.

• Tarım sektörü iç ve dış piyasa şartları göz önüne alınmak suretiyle yeniden düzenlenecektir.

• 5 Yıllık kalkınma planları doğrultusunda tarım planlaması yapılacaktır.

• Hayvancılığın gelişmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

• Devlet üretme Çiftliklerinin daha geniş ölçüde faaliyette bulunması için yeni imkânlar sağlanacaktır.

• Memleketin tarım politikasına yön verme bakımından faaliyetlerde bulunulacaktır.

• Haşhaş üreticilerine yedi ilde tazminat ödenecektir.

• Köy kalkınmasına önem verilecektir.

• Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi suretiyle tarımsal üretim artırılacak ve ekonomik gelişmeyi hızlandıracak tedbirlere önem verilecektir.

 

II. Erim Hükümetinin istifası ile Ferit Melen Hükümeti, 22 Mayıs 1972 tarihinde TBMM’den 290 kabul oyu ile güvenoyu aldı. Bu hükümetin ömrü 11 ay olurken Tarım Bakanı olarak İlyas Karagöz görev aldı.

 

Melen Hükümetleri de kendiden önceki üç hükümet gibi tarım ile ilgili düzenlemelerde herhangi bir yenilik yapamamış, yeni bir proje ortaya koyamam ıştır.

 

Hükümet programında, toprak reformu, topraksız çiftçileri topraklandırma, kooperatifleri geliştirme, kadastro çalışmaları gibi basmakalıp düzenlemeler yer almıştır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.