Takip Et

MİLLİ GELİR VE TARIMIN PAYI

Dünkü ve önceki yazılarımızda ülkemizde milli gelirin tarım, sanayi ve hizmetler sektörü arasındaki dağılımı incelemiş, tarım sektörünün payının yıllar boyunca giderek azaldığı, buna karşılık sanayi ve hizmetler sektörünün payının ise arttığını en yüksek artışı enerji sektörünün sağladığı görülmektedir.

Son yıllarda yayınlanan istatistiki resmi rakamlar,tarım sektörünün GSMH’ya katkısının sanayi ve hizmetler sektörüne göre daha az olduğu göstermektedir.

Hizmetler sektörünün katkısının ise sanayi sektöründen daha fazla olduğunu ortaya kopymaktadır.

Tarım sektörüne ilişkin katsayılar -0.64 ile -1.38 aralığında gerileyen değişen rakamları ortaya çıkarırken, sanayi ve hizmetler sektörleri için elde edilen rakamlar, 0.66 ile 3.40 ve 1.22 ile 9.02 arasında gerçekleşmiştir.

Bunun da en önemli nedeni diğer sektörler kadar desteklenmeyen tarımın kaynaklarını etkin kullanılmadığı, verimliliğinin düşük, üretimin hala emek-yoğun sınıfta bulunduğu, teknolojik açıdan yetersiz ve katma değeri düşük bir performans sergilemekte olmasıdır.

Yapılması gereken de Tarım ve diğer sektörler arasındaki mesafenin daraltılmasına yönelik olarak tarıma desteğin diğer sektörlerden daha fazla artırılmasıdır.

Desteklemeler öncelikle çalışanlara açısından ele alınmalıdır. Öncelikle tarımda çalışanlar için çalıştıranlara destek verilerek işgücü giderlerinin azaltılması gerekmektedir. Bu da makine ve teknoloji kullanımı dönemine geçinceye,yoğun emek ve işgücü en alt düzeye ininceye kadar şarttır.

Çünkü, Türkiye’de çalışan her beş kişiden biri tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Bunun da %83,8’i kayıtsızdır. Kayıtsızlığın da nedeni işveren konumunda olan tarım nüfusunun azlığı ve çalışanların bırakın SGK pirimlerini ve stopaj vergilerini,gündeliklerini ödemekten uzaktırlar.

Tarım sektöründe istihdam edilen 15 yaş ve üstü işgücünün çok önemli bir bölümü ya kendi işletmesinde ve kendi hesabına ya da kendine ait aile işletmesinde çalışmaktadır. Tarım sektöründe istihdam edilen kadın nüfusunun neredeyse tamamı (%96,2) kayıtsızdır.Bunların kayıt altına alınması için işgücüne destek acilen verilmelidir.

Devlet sanayi ve hizmet sektöründe çalışanları işçi, tarımda çalışanları “reaya” olarak görmekten vazgeçmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.