Takip Et

ZİRAAT ODALARININ SON DÖNEMLERDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER-2

Girdi Satış Mağazaları:Ziraat Odalarının faaliyetleri arasında önemli bir yer tutan girdi,zirai ilaç,kimyevi gübre,makine-ekipman satış ve temin mağazaları önemli bir yer tutmaktadır.

Bu amaçla çiftçilerimize ucuz girdi temini amacıyla, gübre, zirai ilaç, fenni yem, ziraat aletleri, tarım makineleri, tohumluk, fide ve fidan satışı gerçekleştirmektedir. Söz konusu tarımsal girdilerden en az birinin satışını yapan Ziraat Odası sayısı 212’dir. Satışların yapıldığı mağaza, odanın mülkiyetinde olan Ziraat Odalarının sayısı 100’e ulaşmıştır.

Labaratuvarlar: Laboratuvarı Olan Odalar Tarımsal üretimde; düşük maliyetle, daha fazla ve kaliteli ürün almak, diğer bir ifadeyle verimi artırmak için sulamadan sonra en büyük etken, gübrelemedir. Bu çerçevede, yetiştirilen bitkinin cinsi, sulama imkânları, iklim, topografya yanında, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine göre gübreleme yapılması çok önemlidir. Bitkinin ihtiyacı olmayan ya da ihtiyacından fazla gübre kullanılması hem ürün maliyetini artıracak, hem de topraktaki diğer bitki besin elementlerinin alımını etkileyerek, ürün verimi ve kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Bu bakımdan, doğru gübrenin, doğru miktarda ve doğru zamanda kullanılması için toprak analizlerinin yapılması büyük önem arz etmektedir.

Bütçe imkânları ve bölge şartlarına bağlı olarak, 81 Ziraat Odası toprak, bitki ve su analiz laboratuvarı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetki belgesi almıştır.

Bu laboratuvarlardan 62’sinin mülkiyeti Ziraat Odalarımıza aittir.

Arsalar: Çiftçilere daha fazla hizmet götürebilmek amacıyla, toplantı salonu, makine ekipman parkı, meyve/sebze alım merkezi, soğuk hava deposu, kantar, zeytinyağı fabrikası, tohum eleme tesisi (selektör), fındık/mısır kurutma tesisi ve bunun gibi yapıların inşa edilerek çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarının karşılanması ya da hizmet binası yapmak amacıyla, odalarımız arsa satın almakta ya da bahsi geçen hizmetleri götürmek için arsa kiralaması yapmaktadır. 2018 yıl sonu itibarıyla, arsası ve üzerinde çeşitli yapıları olan 204 Ziraat Odası bulunmaktadır.

Arazisi Olan Ziraat Odaları: Çeşitli kurum, kuruluşlar ya da özel sektör temsilcilerinin geliştirmiş oldukları yeni ürün çeşitlerinin deneme ekimlerinin yapılması, bölgede yetiştirilen ürün yelpazesi dışında, bu ürün çeşitlerinden nispeten daha fazla gelir getirecek, bölgede daha önce yetiştirilmemiş ürün çeşitlerinin, ekim dikim işlemlerinin yapılması ya da çiftçilere örnek olması açısından tarımsal üretim yapılması amacıyla alınmış bu taşınmazlar, yine çiftçinin hizmetine sunulmuştur. Bu amaçlarla arazi satın alan 44 Ziraat Odası’nın tarım arazisi bulunmaktadır.

Diğer Taşınmazı Olan Ziraat Odaları: Bazı Ziraat Odalarımızın daha çok arşiv, satış mağazası deposu gibi amaçlarla kullandıkları mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları da bulunmaktadır. Bu odaların sayısı 139’dur.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.