Takip Et

Türk tarımının genel sorunları-2 tarımın türk ekonomisi içindeki durumu

2007 – 2008 yıllarından sonra dünya ekonomilerinde baş gösteren daralma ülkemizi de doğrudan etkiledi. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda, 2009 yılında hızlı bir gerilemeye uğramış büyüme hızı yaklaşık olarak yüzde 4,8 ‘lerde gerçekleşirken ekonominin içi dinamiklerini hareketlenmesi ile onu takip eden iki yılda yüzde 9’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. Ancak Türk ekonomisinin yumuşak karnı olan cari açığın sık sık gündeme getirilmesi, ekonomi yöneticilerini tedbirler almaya yöneltmiş, sonucunda taleplerde meydana gelen daralma büyümeyi 2012 yılında yüzde 2’ler seviyesine indirmiştir. Buna gelişmelere paralel olarak da GSYH 2011 yılında 10 bin 400 dolar civarında iken 2014 yılında 10 bin 400 doların altına gerilemiştir.

Türk tarımının temel sorunlarının başında öncelikle diğer sektörlere göre aldığı payın oldukça düşük kalmasıdır.

Sanayi sektörünün Türk ekonomisi içindeki payı, i2011 -2014 sürecinde –cari fiyatlarla 24.4 ile 23,6 arasında seyretmiştir. Hizmetler sektörü ise aynı dönemde çok az bir dalgalanma göstererek yüzde 56-57 bandında seyretmiştir.

Buna mukabil tarım sektörü ise aşağıdaki tabloda seyretmiştir:

Cari Fiyatlarla Payı yüzde

2011: 8

2012: 8

2013: 7,4

2014: 7,1

Liberal Düşünce Topluluğu’nun görüşlerinden hareketle; ”Bu ikinci zorluk ilke olarak bütün ülkeler için geçerli olmakla birlikte, çiftçi kayıt sisteminin henüz oturmadığı, tarımsal işletmelerin tamamının henüz kayıt altında olmadığı ve tarımın GSYH içindeki payı ile tarımsal nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüksek olduğu Türkiye gibi ülkelerde daha ciddi boyutlardadır. Bu konuda ABD ile Türkiye örneğini ele alırsak, tarımda öztüketim tahmini konusunda yapılacak bir hata ABD için toplam nüfusun yüzde 3’ünü, GSYH’nın ise sadece yüzde 5’ini ilgilendirirken, Türkiye için toplam nüfusun yüzde 35’ini, GSYH’nın yüzde 13’ünü ilgilendirmektedir.”

Tarım sektöründe sigortalaşmanın hala çok düşük seviyelerde olması-devlet teşviklerinin anormal desteklediği dönemler dışında-tarımda büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Nitekim 2014 yılında tarım, doğal afetler bakımından oldukça yüksek oranda etkiye maruz kalarak büyümesi -2’ler seviyesinde gerçekleşmiştir.

TÜİK verilerine göre kişi başına düşen GSYH 2009 yılı hariç olmak üzere ( 2009:8 bin 560 Dolar) 10 bin dolar üzerinde gerçekleşirken tarımda bu rakam neredeyse 1/3’lere tekabül etmektedir:

2008: 3 130 (Dolar)

2009: 2 890

2010: 3 653

2011: 3 600

2012: 3 602

Bu rakamların 2014 yılında çiftçiler açısından bir yükselme eğiliminde olduğunu söylemek imkansızdır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.