Takip Et

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TARIM Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Beyannamesi: 6

Seçimlere adım adım yaklaşırken çiftçi/üretici kesimi aydınlatmak amacı ile siyasi partilerin seçim beyannamelerini esas alarak tarıma yaklaşımlarını ele almaya çalıştığımız bu yazı dizimizde Adalet ve Kalkınma Partisini takiben Cumhuriyet Halk Partisi’nin Seçim Beyannamesinde yer alan tarımla ilgili görüş, düşünce ve projeleri ele alıp bu partimizin tarıma yaklaşımını inceleyerek önerilerimizi sunacağız.
 CHP önerilerini okuyucularımıza aktarmayı sürdürüyoruz:
•” Tekstil tezgâhlarımızda çiftçimizin yerli tohumlardan ürettiği pamuğun işlenerek ihraç edilmesini sağlayacağız.” 
• “Pamuk destekleme primini 5 yıllık dönemler için açıklayacak ve üretim maliyeti ile dünya fiyatlarını dikkate alarak güncelleyeceğiz. “
Ülkemizin en stratejik kültür bitkilerinden olan pamuk büyük oranda işlenerek ihraç edilmektedir. Ülkemiz ihtiyacı olan pamuğu üretememekte,2017 yılında 917 bin ton pamuk ithal etmiş ve karşılığında yaklaşık olarak 1 milyar 676 milyon dolar bedel ödenmiştir. Pamuk fiyatlarının girdi maliyetlerine ve dünya ile rekabet edebilecek düzeyde belirlenmesi gerekmektedir.
• “Ayçiçeği ve mısır başta olmak üzere, yağlı tohumların üretimine yönelik orta ve uzun vadeli politikalarla üreticiyi destekleyeceğiz. Girdi maliyetlerini düşürerek, ithalat bağımlılığını sona erdireceğiz. “
• “Tarım Borsalarında küçük üreticinin işlem yapabilmesini kolaylaştıracağız.”
Hayvansal Üretim 
• “Bütün kırsalda hayvan varlığını artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaygınlaşmasını sağlayacak, kooperatifleşmeyi desteklerle özendireceğiz.”
 •” Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin talepleri doğrultusunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların karkas sınıflandırılması sistemini hayata geçireceğiz.” 
• “Okul sütü programını yeniden tasarlayarak, kamu alımlarını sektörü desteklemek üzere kullanacağız. Ormancılık “
CHP’nin aşağıdaki projelerine şartsız katıldığımızı ifade edeyim:
“• Artan organik gıda talebini, gıda sektörümüz için istihdam ve büyüme fırsatına çevireceğiz.”
 • “Açık deniz balıkçılığını ve dondurulmuş ürünleri teşvik edeceğiz.” 
•” Su ürünleri sektöründe sürdürülebilir avcılığı sağlayan, tatlı su balıkçılığını destekleyen tedbirler alacağız.”
 • Dondurulmuş gıda sektöründe atıl kapasitenin kullanılmasına dönük eşgüdümü artıracağız. Kış ve bahar aylarında üretilen ürünlerin işlenmesini sağlayacağız. 
• “Alternatif yağlı tohum ekimini özendirerek ve tağşişi önleyerek, bitkisel yağ sektörünün büyümesine katkı sunacağız.”
 • “Yem sanayini tamamen yerli ürün ve ham madde işler hale getireceğiz. “
• “Buğdayı kayıt altına alacağız. Un ve unlu mamuller sektöründeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz. “”
• “Kâğıt sektöründe selüloz üretiminde kenevir gibi alternatif yerli hammaddelerin kullanımını teşvik edeceğiz.”
 •” GDO’suz Türk Pamuğunun tanınmasını sağlayacağız.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.