Takip Et

TZOB (TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ)’UN PENCERESİNDEN TÜRK TARIMININ BUGÜNÜ-3 Tarım Topraklarının Parçalanmış Arazi Yapısı

Türk tarımının nitelik (özellik) ve nicelik(sayısal) olarak en büyük mesleki örgütü olan (TZOB) Türkiye Ziraat Odaları Birliği,2-4 Şubat tarihlerinde Antalya’da tüm Türkiye Ziraat Odaları başkanları ve TZOB yönetim kurulu üyelerinin katıldığı “Eğitim Toplantısı” nda TZOB Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar’ın “Türk Tarımının bugünkü Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları”nı içeren sunumunu okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz:

 

“Ülkemizde, tarım sayımı 2001 yılından bu yana yapılmamaktadır. Sağlam, doğru verileri elde edemezsek, doğru politikalar da oluşturamayacağız. Verilere göre, ülkemizde 32,5 milyon parsel, 3,2 milyon işletme bulunmaktadır. Parsellerin üçte ikisi 5 dekarın altında, dörtte biri de 5-15 dekar arasındadır.15 dekarın üzerindeki parsellerin toplam içindeki oranı yüzde 9,5’te kalmaktadır. Parsellerde hissesi olan kişi sayısı 40 milyonu bulmaktadır. Bu parsel yapısıyla dünya ile rekabet edebilmek mümkün değildir. Ortalama işletme büyüklüğümüz 59 dekardır. İşletmelerimizdeki ortalama parsel sayısı yaklaşık 10’dur. Buna göre, parsel büyüklüğümüz ortalama 6 dekar düzeyindedir.

 

Meralar dahil parsel sayısı 39 milyonun üzerindedir. Üstelik, 39 milyon parselin 26 milyona yakını 5 dekardan küçüktür. Parsel büyüklüğü 60 dekarı geçen parsel sayısı 450 bini bile bulmamaktadır. Hisse sorunu da çok büyük bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. 39 milyon parselin hisse adedi ise 100 milyonu aşmaktadır. Bu kadar küçük parsel ve işletmelerle verimli tarım yapılamaz.

Buna karşın, ABD’de işletme sayısı 2 milyon, büyüklüğü 1818, İngiltere’de 300 bin, 538 dekar, Fransa’da 527 bin, 521 dekar, Almanya’da 371 bin, 457 dekardır. İşletme büyüklüğü, Konya boyutlarındaki Hollanda’da 250, İspanya’da ise 240 dekarı bulmaktadır.

 

Türkiye’de bir ailenin geçimini sağlamak için küçük bazda hayvancılık faaliyetiyle birlikte en az suluda yaklaşık 70 dekar, kuruda ise 150 dekar alana ihtiyacı vardır. Arazilerin yüzde 75’i çiftçilerin yüzde 25’ine ait olduğu için bu kadar alanı bulabilen çiftçi sayısı azdır. ÇKS’ye kayıtlı 2,2 milyon çiftçiden 1 milyonu yeterli geliri sağlayacak işletme büyüklüğüne sahip değildir.

 

Bu sorunun çözümü bellidir. Arazilerin daha fazla bölünmesinin önüne geçilmeli, toplulaştırma çalışmalarıyla işletme büyüklükleri artırılmalıdır. Hala 5,6 milyon hektar alan toplulaştırılmıştır. Toplulaştırmaya müsait 14 milyon hektar alanın kalan 8,4 milyon hektar alanında en kısa sürede toplulaştırma çalışmaları tamamlanmalıdır.

 

Yalnız, sizler de bu konudaki sorunları sürekli iletiyorsunuz. Toplulaştırma çalışmaları yapılırken, çiftçimizin beklenti ve istekleri çoğu zaman görmezden geliniyor. Buna dikkat edilmelidir.

 

Bu bağlamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla birlikte Medeni Kanundaki mirasla ilgili hükümlerin değişmesi için büyük gayret sarf ettik. Bazı bakanların imza koymadığı düzenleme için TZOB olarak iki kez Başbakan’a gittik. İki seneye yakın süre uğraştık ve çözdük. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu değiştirildi. Tarihi bir görev yaptık. Sivil toplumun gücünü gösterdik. Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızla çıkmasını sağladığımız bu kanun, Cumhuriyet tarihinin en önemli, devrim niteliğindeki kanun değişikliklerinden biridir. Ülkemizin gıda güvenliği açısından hayati öneme haizdir.

Kanunla Medeni Kanunu’nun mirasla ilgili hükümleri de değişmiştir.

Bu Kanun arazi parçalanmasının önüne geçmekle birlikte hali hazırda parçalanmış arazilerin birleştirilmesi de önemlidir. Bu konuda hazırlanacak projeler ile parçalı araziler optimal büyüklüğe ulaştırılmalı verimlilik artırılmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.