Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-94

26 Haziran 1993’te kurulup 5 Kasım 1995 tarihine kadar iktidarda kalan I. Tansu Çiller Hükümeti siyasi devamlılık bakımından Demirel hükümetlerinin uzantısı gibi görülebilir. DYP kadroları büyük ölçüde siyasi faaliyetlerini Tansu Çiller döneminde DYP içerisinde sürdürmüşlerdir. I.Tansu Çiller Hükümeti de VII. Demirel hükümeti gibi DYP-SHP koalisyonu idi.

I.Tansu Çiller Hükümeti’nde Refaiddin Şahin tarım bakanı olarak görev almıştır.

Demirel hükümetlerinde olduğu gibi I.Tansu Çiller Hükümeti’nde de tarımla ilgili düzenlemelere geniş yer ayrılmıştır.

• Tarım ürünleri arz-talep dengesine göre üretim teşviki veya rekolte azaltılması için planlama yapılacaktır.

• Hububattan başlayarak değişik ürünler için borsa altyapıları oluşturulacaktır.

• 1992 yılında başlatılan tahıl kademeli fiyat uygulaması, alış ve satış fiyatlarının birlikte açıklanması ile sürdürülecektir.

• Toptancı hal yasası kanunu TBMM’ye sunulacaktır.

• Tarım satış kooperatifleri eliyle yürütülen destekleme alımlarından üreticilerden çok birlikler yararlanmaktadır. Bu da ciddi kaynak israfına neden olmaktadır.

• Tarım satış kooperatifleri ile buna bağlı sanayi tesisleri ayrılacak gereğinde özelleştirilecektir.

• Tarımsal girdiler ve yeni ve modern teknolojiler kullanılarak üretim yapılması imkânı yaratılacaktır.

• Tarımsal üretim, pazar ve fiyat politikalarının birbirine uyumlu olmasına özen gösterilecektir.

• Tarımda girdi ve kredi maliyetlerinde dünya fiyatlarına uyum sağlanacaktır.

• Hayvansal üretim ihracat yapılabilecek ve ülke ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirilecektir.

• Hayvancılıkta entegre üretim modelleri desteklenecektir.

• Bunun için yasal düzenlemeler yapılacaktır.

• Deniz balıkçılığı ve balıkçılık stoklarını geliştirici ve koruyucu faaliyetlere önem verilecektir.

• Balıkçı barınakları, çekek ve bunlarla ilgili altyapı yatırımları desteklenecektir.

• Mera kanunu süratle çıkarılacaktır.

• Gıda kanunu tasarısı TBMM’ye sevk edilecektir.

• Tarımsal piyasalarda olumsuzluk yaratan etkilerin giderilmesi sağlanacaktır.

• Tarımsal çevrenin kirlilik parametreleri periyodik olarak takip edilecektir.

5 Kasım 1995 tarihinde istifa eden I.Tansu Çiller Hükümeti’nin yerine 25 gün ömürlü II. Tansu Çiller Hükümeti kurulmuştur. Bu hükümetin tarım bakanı olarak Nafiz Kurt görev almıştır.

Siyasi çalkantılar ve istikrarsızlığın sürdüğü bu siyasi dönemde II. Tansu Çiller Hükümeti 191’e karşı 230 red oyu ile güvenoyu alamamıştır.

Bu hükümetin programında tarımla ilgili düzenlemeler daha çok “dilek ve temenni “ olarak yer almış, uygulama imkânı olmamıştır.

Artık bütçe üzerinde ağır bir yük olduğu her kesimce kabul edilen KİT’lerin iyileştirme ve tasfiye süreci başlamıştır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.