Takip Et

2015 yılında türk tarımında yeterlilik

Öncelikle “tarımda yeterlilik” kavramına açıklık getirelim. Herhangi bir tarım ürünü 100 üzerinden 100 puan alması durumunda, o üründe ithalat ve ihracata ihtiyaç duyulmayacak biçimde, üretim, yurtiçi tüketimi tam olarak karşılıyor demektir. Söz konusu değerlerin 100'den küçük olması halinde, üretimin yurtiçi talebi tam olarak karşılayamadığı ortaya çıkmaktadır. 100'den büyük olan değerler ise normal iç ihtiyaçları geçen, ihraç edilebilir veya stoklanabilir miktar anlamına geliyor. Kısacası “yeterlilik “ oranları bize Türkiye’nin kendi kendine yetip yetmediğinin cevabıdır.

TÜİK tarafından açıklanan bu veriler, ürettiğimiz tarım ürünlerinin nüfusa ve tüketim miktarına göre belirlendiği için üreticilerin gelecek yıl ne ekelim, sorusuna da bir parça cevap olabilmektedir.

Bizim(Aydın ili) açımızdan incirin en yüksek puanı elde etmesi dikkat çekici. İncir için hep, en az % 75’ini, ihraç ederiz demekteyiz. İncirde yeterlilik oranı %720,6 olarak gerçekleşmiştir ki bu da bu cümlede verdiğimiz ihracat oranını yaklaşık olarak doğrulayan bir rakamdır. İncirin neredeyse üç yüzyılı bulan ve ihracat sürekliliğini doğrulayan bir sonucu 2015 yılında tekrar yaşamış bulunmaktayız.

ÜZÜMDE İÇ TÜKETİM ARTMALI

Fakat 2013-2104 yıllarında yine TÜİK verilerine göre meyveler, sert kabuklu ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 1524 ile incir olmuştu. Sert kabuklu meyvelerde ise fındık yüzde 586 ile incirden sonra en yüksek yeterlilik derecesine sahip ürün olarak karşımıza çıkmıştı.

Toplam tahıl ürünlerinde 2014/2015 sezonunda yurt içi talebi karşılama oranı % 86,4 olarak gerçekleşti. Yani tahıl üretimimizde % 16’lık bir açık gerçekleşti. Arpa, buğday ve mısır üretimimiz yetersiz kalmıştır.

Yağlı tohumlarda da eksik üretim yapmışız.

Şeker pancarı yeterlilik oranı% 99 olup şeker ihtiyacımız karşılanmıştır.

Kestane ve Antep fıstığı az da olsa üretim fazlası vererek ihraç edilebilir durumdadır.

Narenciye grubu da iç tüketimden fazla üretilmekte portakalda % 118,2,mandalinada % 235,1 ve limonda %261,9 rakamları karşımıza çıkmaktadır.

Bunun dışındaki meyvelerde yeterlilik oranları kayısı % 525,8,,nar % 158,elma % 130 üzüm % 148 olarak gerçekleşti.

Ancak üzümde % 130 rakamı rahatsız edicidir. Çünkü 2015 yılında son yılların en düşük üzüm üretimi gerçekleşmiş iken,iç tüketimde artış sağlanması gerçeği karşımıza çıkmaktadır.

Sebzelerde ise yeterlilik rakamı % 106 olarak belirlendi.

Bu rakamlara baktığımızda halkımızı doyurabildiğimiz ortaya çıkmaktadır.

Ancak ortada bir sorun var. Hem de koskocaman.İhracatta süreklilik ve yeterlilik oranı ile 100 rakamı arasındaki fazlalık ihraç edilemediği zaman ürün fiyatları dip yapmakta.Fırsatçı tüccara gün doğmakta.

Temennimiz Rusya ile meydana gelen ihracat krizinin tam anlamı ile aşılması ve tekrarlanmaması…Almanya ile benzeri bir krizin ortaya çıkmaması…

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.