Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımları-14

1 Kasım 1937’de 7. İnönü hükümetinin istifası ile göreve gelen 1 Bayar hükümeti bir yıl on ay gibi bir sürede ülkeyi yönetirken Tarım Bakanı olarak Şakir Kesebir’i bakanlar kurulunda görmekteyiz.

Bayar hükümeti İnönü hükümetlerinin aksine hükümet programında tarıma oldukça geniş yer ayırdı. Ve programda tarımla ilgili düzenlemeler ileri derecede iddialıdır:

“ * Zirai asayiş kanunu bu dönemde yürürlüğe girecektir.

• Tarım, iktisat, Bayındırlık ve Maliye bakanlıkları birbirlerini destekleyecek şekilde koordineli bir biçimde çalışacaklar, birbirlerinin güçlerini azaltmayacaklardır.

• Bu dönemde teknik ve akılcı tarım Türk tarihinde hiç olmadığı kadar önem kazanacaktır.

• Hedef, toprağın verdiği kadar üretmek değil, piyasaların talepleri kadar ve şekilde arz etmektir.

• Modern tarım için çiftçi eğitimine önem verilecektir.

• Ülke coğrafyası ve ikliminin avantajlarından yararlanarak, tarımı ticaret dengesinin en güçlü unsuru haline getirerek, endüstrileşme yolunda hızla ilerleyen ülkemizde çiftçi ve köylünün ekonomiye katılmasını ihmal edilmez bir gereklilik saymaktayız. Bunun için esaslı ve ve geniş çerçeveli bir plan hazırlanacaktır.

• Bu plana uygun olarak,

Topraksız çiftçi bırakmamak,

İş vasıtalarını artırmak, korumak ve geliştirmek,

Tarım bölgelerine has özel tedbirler almak,

Çok, iyi ve ucuz üretim temin etmek.

Bu hedefler uygun olarak hükümet arazi büyüklüklerini sınırlandırarak, büyük çiftçi tercihi yerine herkese arazi ilkesini uygulamaya koymak için kanun hazırlayacaktır.

Tarım alet ve makinelerinin sayılarını artırmak ve geliştirmek için kanuni ve teknik tedbirler alınacaktır.

En basitinden en küçük çiftçi ailesinin bir çift at sahibi olması hedeflenmektedir. Bunun için kredi kolaylığı ve hacizden istisna tedbirler alınacaktır.

İlkel tarım aletleri modern tarım aletleri ile değiştirilecektir.

Her bölgede,o bölgenin özel şartları dikkate alınarak,en uygun tarım teknikleri ile ürün çeşitleri tespit edilerek ,gerçekçi bir program hazırlanarak ,bunları hayata geçirmek için yasalar hazırlanacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.