Takip Et

Türk tarımının pazarlama sorunu-5 endüstri bitkileri pamuk-4

Dünkü yazımızda pamuk pazarlamasında sorunların daha çok standardizasyondan kaynaklandığını belirtmiştik.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda çözüm önerileri ortaya konulmuştur:

Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü (DTSGM) tarafından uygulanan lif pamukların denetlenmesinin zorunlu olarak yapılmasının ortadan kaldırılması; sınıflandırmanın isteğe bağlı olarak yapılması,

Rollergin pamukları için de Sawgin pamuklarındaki gibi tek bir Türkiye standardı oluşturulması,

DTSGM’nin, pamuk üreticileri, çırçırcılar ve tarım satış kooperatifleri ile işbirliği yaparak, kütlü pamuk standartlarının oluşturulması,

Derece yönünden yapılan pamuk sınıflandırma sisteminin, HVI kontrol sistemi ile desteklenmesi, ¾

Pamuk sınıflandırma ve kontrol sistemi, DTSGM tarafından ya da DTSGM ve Ticaret Borsaları tarafından, birliktelik içinde yapılması,

Lif pamuk kontrollerinin tek balya sistemine göre yapılması,

Kontrollerin, devlet tarafından parasız olarak yapılması sistemi bırakılarak, kontrol için oluşacak masrafın, satıcı ya da alıcı tarafından karşılanması yönünde bir sistemin oluşturulması,

Derece yönünden tasnifin, yalnızca DTSGM bürolarındaki ışıklı tasnif odalarında yapılması,

Balyalar üzerinde, balyaların (tek tek) kimliğini belirlemek için etiket kullanılması,

Üretici, çırçırcı ve tekstil sanayicisi arasında çok iyi bir işbirliğinin oluşturulması,

MAKİNELİ HASAT DESTEKLENMELİ

Pamuktaki yabancı madde ve özellikle Tağşiş sorununun çözümlenebilmesi için makineli hasadın teşvik edilmesi,

Türk pamuk standardizasyonunun, güncel bilgilere ve objektif esaslara dayalı bir yapıya kavuşturulması önerilmiştir.

Bu önerilerin, uygulamaya sokulması gerekmektedir.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve pamuk satış fiyatlarının, üretim maliyetinin altında kalması nedeni ile üretici pamuk yerine başka ürünlerin tarımına yönelmiştir. Bu nedenle, gelecek yıllarda pamuk ekim alanı, üretim ve tüketim miktarlarının tahmin edilmesi oldukça zorlaşmaktadır.

Türkiye’de pamuk tarımı genelde Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Çukurova ve Antalya yörelerinde yapılmaktadır. Son 10 yıllık süreçte pamuk ekim alanlarının yaklaşık % 25 oranında gerilediği görülebilmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.