Takip Et

Türk tarımının pazarlama sorunu-18 sebze ve meyve-7 öneriler

TZOB’un tespitlerine göre sebze ve meyve pazarlarının düzenlenmesi hakkında alınabilecek tedbirler:

• Üreticilerimiz dünya ülkeleri ile eşit koşullarda rekabet edebilmesi için girdileri daha uygun fiyatla temin emesi sağlanmalı, gübre, mazot, elektrik gibi temel girdilerde KDV oranları düşürülmeli, düşük faizli kredi imkanları artırılmalıdır.

• Seralarda kullanılan elektrik ticarethane ve yazıhane abone grubundan tarifelendirilmektedir. Bilindiği üzere seralar özellikle yaş sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı yerler olup, istihdam yaratan, sanayiye ham madde temin eden, tarımsal amaçlı üretim faaliyetlerinin yapıldığı işletmelerdir. Bu nedenle sera işletmelerinin indirimli tarifeden elektrik alması sağlanmalıdır.

. • Depolama yardımı yapılmalı, depolama kapasitesinin artırılması için daha fazla teşvik verilmelidir.

• Ülkemiz yaş sebze ve meyve üretim potansiyelinin ülke ekonomisine ve üreticilerimize olan katkısının artırılması için bilinçli üretim ve örgütlenme sağlanmalıdır.

• Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretimi miktar itibariyle oldukça önemli olmasına karşın, ihracatın üretime oranı yüzde 5’dir. İhracat imkanlarının artırılması bakımından dış pazar talepleri dikkate alınarak ihracat imkanları artırılmalı, ihracat iadeleri yeterli miktarda ve düzenli olarak verilmeli, hükümetler arası diyaloğa önem verilmelidir.

. • İç ve dış pazarlarda ürünlerin rekabet şansını artıran en önemi unsurlardan biri de ambalajdır. Bu nedenle ambalaj malzemelerinde standardizasyon ile ambalaj malzemelerinin uygun fiyata temin edilmesi sağlanmalıdır.

. • Tohumda dışa bağımlılığımız nedeniyle fiyatların çok yüksek olması tohumluk maliyetlerini artırmaktadır. Yerli tohumculuk endüstrisi geliştirilebilir, bu konuda dışa bağımlılık azaltılabilir, yerli üretim teknolojisi ihtiyaca cevap verebilecek hale getirilebilirse, tohumculuk sektörü ile ilgili verimlilik de artacaktır. Yerli üretimin artırılması halinde; tohum fiyatlarının yüksekliği nedeniyle maliyetleri artan ve rekabet etmekte zorlanan çiftçimizin yanı sıra döviz kaybına uğrayan ülkemizde önemli faydalar sağlayacaktır.

. • Tohumculuk sektörünün sürekli dışarıdan tohum ithal etmek yerine yeni çeşit geliştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmalıdır. Bu amaca yönelik olarak başlangıçta Kamu Araştırma Kuruluşları, Üniversiteler ve tohumculuk kuruluşları arasında sıkı bir diyalog kurulmalı, Kamunun Ar-Ge alt yapısından yaralanılmalı, uzun vadede ise tohumculuk sektörü mutlaka Ar-Ge alt yapısını kurması yönünde özendirilmelidir.

• Meyvecilikte kullanılan fidanların kaliteli, bol ürün alabilmek için virüs ve virüs benzeri hastalıklardan ari, anaç-kalem uyuşması iyi, doğru anaç üzerine pazara uygun çeşitlerin aşılandığı, nematod, fungal hastalıklar gibi toprak kökenli patojenlerden ari, adına doğru sağlıklı fidanlar ile bahçelerin kurulması sağlanmalıdır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.