Takip Et

Aydın’da örtü altı üretim-jeotermal enerjinin ilişkileri-23

Aydın’da jeotermal enerjiden niçin seracılıkta yararlanamıyoruz sorusunun cevabını problemin önünde yer alan engelleri, 2012 yılında Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü için Kamil Özdemir ve arkadaşlarınca hazırlanan çalışma ışığında ortaya koymaya çalışalım:

Seracılıkta jeotermal kaynakların daha rantabl kullanılması ve yapılacak altyapı maliyetlerinin geri dönüşünün daha hızlı olabileceği ve seralardaki üretimin daha planlı ve pazara yönelik üretimin gerçekleştirilmesi için jeotermal seracılığın en uygun şekilde yapılacağı uygulama, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri modelidir. “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği”nin 5. Maddesinin c Bendinin 4. Fıkrasında “TDİOSB yeri olarak önerilen alan/alanların büyüklük olarak en az yüzde 75’inin mülkiyetinin Maliye Hazinesine ait olması, zorunludur.” Hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 26/04/2009 tarih ve 27211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:324) kapsamında hazine arazileri jeotermal seracılık yatırımı yapacak müteşebbislere tahsis edilebilmektedir.

İlimizde jeotermal sahaların bulunduğu alanlar genelde özel mülkiyettir. Bu alanlarda yukarıda belirtildiği gibi TDİOSB kurulabilecek yeteri ölçüde hazine arazisi olup olmadığı bilinmemektedir. Ayrıca 324 nolu Milli Emlak Tebliği kapsamında sera kurulabilecek hazine arazisi olup olmadığı hususu da yine bilinmemektedir. Bu faaliyet ile jeotermal sahalardaki hazine arazilerinin yerlerinin bilinmesi ve TDİOSB kurulabilecek yerlerin belirlenmesi ve Milli Emlak Tebliği kapsamında değerlendirilebilecek hazine arazilerinin yerlerinin ve büyüklüklerinin bilinmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla Aydın İli ruhsatlı jeotermal sahalarının haritası İl Özel İdaresinden alınmıştır. Bu harita içinde kalan yerler ilçe ilçe belirlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Karpuzlu haricindeki tüm ilçelerin ya tamamen ya da kısmen jeotermal saha içinde kaldığı görülmüştür. Aydın İlinin yüzölçümü 8007 km² olup bunun 5531 km²’si yani yaklaşık yüzde 70’i jeotermal sahalar içinde kaldığı görülmüştür.

Bu ilçelerin jeotermal saha içinde kalan yerleri tespit edildikten sonra bu yerlerdeki hazine arazileri Milli Emlak Müdürlüğünden temin edilmiştir. Jeotermal sahalardaki hazine arazilerinin parsel sayısının 16384 adet olduğu görülmüştür. Yaptığımız incelemede bu hazine arazilerinin birçoğu kanal, orman, okul ve benzeri kamu binaları ve bir kısmı da köy, belde ve şehir meskun mahallinde arsa vasfında olduğu görülmüştür. Excel ortamındaki hazine arazilerinden amaç dışı olan bu hazine arazileri çıkartılmış ve amaca uygun 9377 adet parsel değerlendirilmeye alınmıştır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.