Takip Et

5403 SAYILI YASADA MİRAS HUKUKU DÜZENLENMESİ VE ÖNEMİ

Türk tarımının en önemli sorunlarından olan Tarım arazilerinin miras yolu ile parçalanması ve bu parçalanmanın önüne geçilmesi için 2014 yılında yürürlüğe giren yasa Türk tarımı açısından çok önemlidir.

Çünkü Türk çiftçisi bu sayede daha geniş tarım topraklarına kavuşacak ve daha fazla üretim yaparak daha fazla gelir elde etme imkânına kavuşabilecektir. Tabii ki diğer yapısal ve bütçe le ilgili sorunların aşılması şartı ile …

Yasanın yürürlüğe konulmasındaki gerekçe” asgarî tarımsal arazi büyüklüğü, “üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği” dir.

Bu gerekçe doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görüşleri dikkate alınarak arazilerin satışları düzenlenmekte ve yasa çerçevesinde arazi büyüklüleri ile ilgili esaslar ortaya konulmuştur.

Burada dikkat edilmesi gereken her ilçe için ayrı bir kıstasın bulunduğudur.

“Yasal tanımlara göre asgarî tarımsal arazi büyüklüğü, Bakanlıkça yapılacak belirleme açısından ülke çapında geçerli alt sınırı oluşturur. Bu alt sınır Kanun’da, mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazileri için 2 hektar, dikili tarım arazileri için 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan araziler için ise 0,3 hektar olarak belirlenmiş, öte yandan Bakanlığa söz konusu alt sınırı günün koşullarına göre yükseltme, yani asgarî tarımsal arazi büyüklüğünü artırma yetkisi verilmiştir (TKAKK 8/III).

Yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ise, TKAKK’ya ekli listede, bölgeler arasında tarımsal faaliyet açısından mevcut farklılıklar göz önünde bulundurularak, her bir il ve ilçe için ayrı ayrı belirlenmiş olan arazi büyüklüklerini ifade eder. Buna göre yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğü asgarî tarımsal arazi büyüklüğüne eşit veya ondan daha büyük olabilir ancak daha küçük olamaz.

Nitekim dikili tarım arazileri bakımından, asgarî tarımsal arazi büyüklüğü TKAKK 8/III’te 0,5 hektar (5000 m2 ) iken, Kanun’a ekli (1) sayılı listede Türkiye’nin tüm il ve ilçeleri için yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğü 10 dekar (10000 m2 ) olarak belirlenmiştir. Bu nedenle herhangi bir ilçede dikili tarım arazisi niteliğindeki bir arazi, 10 dekardan daha küçük parseller ortaya çıkacak şekilde bölünemez.”

“Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 8/A maddesinde tarımsal arazilerin yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altında ifraz edilemeyeceği, bölünemeyeceği ve söz konusu arazilerde pay ve paydaş adedinin artırılamayacağı hükme bağlanmış ve tarımsal arazilerin bu niteliğinin, şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirileceği öngörülmüştür.

TAMDİY 6’da ise bu konuda “beyanlar hanesine şerh” konulacağından söz edilmektedir. Burada kast edilen kayıt türünün, işlevi ilgililere bilgi vermek ve onları uyarmaktan ibaret olan bir “beyan” olduğu anlaşılmaktadır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.