Takip Et

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ YASASI

24/6 2004 TARİH VE 5200 SAYILI yasa ile kurulan üretici birliklerinin işlev, yetki ve diğer yönlerini ele alarak incelemek istiyoruz.

Zira Yeni Hal Yasası taslağı içinde ayrıntılı olmasa da “Tarımsal Üretici Birlikleri” nin varlığından ve bu yasanın uygulamasında etkili olacağından bahsolunmaktadır.

Ancak önümüzde hukuksal bir engel bulunmaktadır. Bu da yukarıda tarih ve sayısını verdiğimiz mevcut “Tarımsal Üretici Birlikleri” yasasının eksiklikleri.Yeni Hal Yasası ile beraber “Tarımsal Üretici Birlikleri” nin yasasının da aynı anda ele alınması gerekirdi.

Şimdi kısaca “Tarımsal Üretici Birlikleri” yasasına göz atalım.Öncelikle Birliklerin görevleri nelerdir:

a) Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

b) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.

c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak.

d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.

e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.

f) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.

g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.

h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.

ı) Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.

i) Çevreyle uyumlu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak.

j) Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.

k) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak.

l) Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak.

m) Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.

n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.

Yukarıdaki maddeleri irdelediğimizde özellikle h,i,l,m ve n maddeleri dışında kalan tüm maddeler finans birikimi gerektirmektedir.

Acaba bu yasa “Tarımsal Üretici Birlikleri” nin bu görevleri yerine getirmede finans edinmelerine imkan ve destek sağlıyor mu?

Yarına….

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.