Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-77

III. Ecevit Hükümeti’nin istifası ile Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ten hükümeti kurma görevini Süleyman Demirel alır. TBMM’de yalpan oylamada 229 kabul oyu ile hükümet kurulur ve VI. Demirel hükümeti işbaşı yapar.

Cemal Külahlı, hükümette Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan olarak görev alır.

VI. Demirel hükümetinin programında tarım ile ilgili şu düzenlemeler yer alır:

• Tarım ıslah edilecektir.

• Milli Tarım Planı uygulaması başlatılacaktır.

• Bu plan çerçevesinde 100 milyon dönümlük arazinin sulanmasını hedef alan büyük sulama projelerinin hızla devreye sokulması sağlanacaktır.

• Gübre, traktör zirai ilaç gibi tarım girdilerinin tedarikinde güven ve istikrarı sağlanarak ithalatı azaltıcı tedbirler alınacaktır.

• Tarım ürünlerinin desteklemesinde kullanılacak krediler ekonomimizin gerçek ihtiyacına uyumlu bir biçimde sağlanacaktır.

• Desteklenecek tarım ürünlerinin fiyatlarının uluslararası fiyatlarla dengeli bir şekilde oluşturulmasına özen gösterilecektir.

• Tohumluk ve damızlık teminine önem verilecektir.

• Nakliye, depolama ve pazarlama hizmetlerinde karşılaşılan darboğazlar giderilecektir.

• Kalkınmanın nimetleri yurt sathına ve toplumun bütün kesimlerine adil ve dengeli bir biçimde yayılacaktır.

• Fukaralık, işsizlik, çaresizlik ile mücadele edilecektir.

• Mevcut işsizlik özel tedbirlerle çözüme kavuşturulacaktır.

• Durdurulmuş olan köy hizmetlerinde yeniden başlanacaktır.

• Köy kadastro çalışmalarına hız verilecektir.

• Ulaşılmayan köy kalmayacaktır.

• Her köy elektriğe kavuşturulacaktır.

• Sulanmayan bir karış toprak kalmayacaktır.

• Köy idaresi yeniden tanzim edilecek, yeni bir köy kanunu çıkarılacaktır.

• Çiftçi malları korunması mevzuatı yeni baştan ele alınacaktır.

• Köy kalkınma kooperatifleri teşvik edilecektir.

• Orman varlığı korunacak, hızlı bir ağaçlandırma seferberliği ile köylülere yeni iş imkânları sağlanacaktır.

• Orman köylülerinin kalkındırılması için özel projeler hazırlanacaktır.

• Köylü ile orman idaresi arasındaki itilafları çözmek için kadastro çalışmaları hızlandırılacaktır.

• Orman yangınları ile etkili bir mücadele başlatılacaktır.

• Köylüye daha çok kredi sağlanacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.