Takip Et

OSMANLI ÇİFTÇİSİNİN ÖDEDİĞİ SAİR VERGİLER

Diğer tarımsal vergileri kapsamları ile açıklayalım:

Resm-i Çift (Çift Akçesi); Tasarruf edilen arazi üzerinden çift başına maktu olarak her yıl Mart ayında alınan vergidir.

Resm-i Zemin (Dönüm Resmi); Sipahi tarafından tapuya verilmemiş tarım arazisi üzerinden, araziyi kullananların dönüm başına ödedikleri vergidir.

Resm-i Bennak; Osmanlı toprakları sınırı içinde oturan, hiç toprağı olmayan veya yarım çiftten az yeri olan, çalışma gücü olduğu halde çalışmayanlardan, farklı miktarlarda alınan vergidir.

Resm-i Mücerret; Çift resmi ödeyen çiftçilerle aynı evde bulunan evli olmayan az topraklı veya topraksız kişilerden alınmakta olan vergidir.

Resm-i İspenç; Müslümanlardan alınan çift resminin karşılığı olarak, Müslüman çiftçilerden alınan 1 Martta ödenen maktu vergidir.

Resm-i Duhan; (Tütün Resmi, Kışlak Resmi):arazide geçici olarak yerleşen yani konargöçer durumdaki tebaadan kış aylarında alınan vergidir.

Resm-i Çift Bozan (Levent Akçesi); haklı bir neden olmadan toprağını terk eden çiftçileri yükümlü tutan bir vergidir.

Resm-i Cürüm ve Cinayet; Çiftçilerin ektikleri topraklarına, toprağın işlenmesi sırasında verdikleri zarar neticesinde ödedikleri vergilerdir.

Harac-ı Mukaseme; Miri araziden elde edilen üründen, toprağın veriminde göre gayrisafi hâsıladan 1/10’dan yarıya kadar alınmakta olan bir haraç vergisiydi.

Selamet Akçesi; Tırtıl Bacı veya Toprak bastı parası; Koyun veya keçi sürülerinin derbent, iskele veya geçitlerden geçmeleri dolayısıyla alınmış bir vergidir.

Resm-i Çayır: Hayvanlarını otlaklarda otlatan kişilerden alınmış bir vergidir.

Ağnam Bacı; Avâid Resmi veya Ayak Bacı: Pazara getirilen ve satılan hayvanların alış – satış bedelleri üzerinden tahsil edilen vergidir.

Resm-i Kevvare; Resm-i Kovan, Resm-i Asel, Resm-i Zenburiye, Öşr-i Petek veya Resm-i Nahl: Arı ve bal üreticiliğinden alınmış vergilerdir.

Resm-i Harir (Resm-i Gögül); İpek böcekçiliği üzerinden alınmış ve mahsulün % 10 ile % 50’si gibi oranlarda tahsil edilmiş vergilerdir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.