Av. Elif UÇAN AYDIN

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA/TAŞIMA SUÇU

17 Ağustos 2021, Salı

     

Ruhatsız silah bulundurma suçu hukuki platformda sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Bu konu Türk Hukuk sistemi içerisinde özel bir yasa ile düzenleme altına alınmıştır. Yazımızın konusunu ruhsatsız silah bulundurma suçu ve ilgili düzenlemeler oluşturacaktır.

Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma ile ilgili düzenlemeler 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’nda yer almaktadır. Şahısların tek başına ruhsatı olmayan silah değil bununla birlikte bıçak ve mermi bulundurması da ilgili yasa çerçevesinde yasaklanmıştır. Bununla birlikte tek başına bulundurmanın yanı sıra satın alma ya da taşıma gibi durumlar için de yaptırımlar yer almaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gerekilen husus, suçun meydana gelebilmesi için herhangi bir zararın ortaya çıkma zorunluluğunun bulunmamasıdır. Yani bulundurma, taşıma ya da satın alma eylemlerinin gerçekleştirilmiş olması yeterli olup suçun tamamlanması için ayrıca bir zararın ya da yararın meydana gelmesi şart değildir. 6136 sayılı kanun çerçevesinde suç kabul edilen bazı fiiller aşağıda yer aldığı şekildedir;

  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Bulundurma
  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Taşıma
  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Satın Alma
  • Bulundurma Ruhsatlı Silah veya Diğer Aletleri Taşıma
  • Bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satmak, satmaya aracılık etmek, satın almak, taşımak veya bulundurmak.

Eylemlerin bireysel ihtiyaçtan ziyade ticari gaye ile gerçekleştirilmesi halinde artık silah ticareti veya kaçakçılığı suçu hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır.

Ruhsatsız silah taşıma suçu, bireylerin bilinçsiz hareket etmelerine engel olmak adına düzenleme altına alınmıştır. dolayısıyla 6136 sayılı kanuna muhalefet neticesinde mevzu bahis olan eylemler hapis cezası gibi farklı yaptırımlara tabi tutulmaktadır. Silahın otomatik, uzun, namlulu, tüfek gibi türlerinin tamamı suç kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla söz konusu kanun hükümleri uyarınca ateşli silah taşımak isteyen kimselerin taşıma ruhsatı bulundurması gerekmektedir. Ruhsatın olmaması veyahut ruhsat süresinin dolması ve yenilenmemesi halleri suçtan bahsedebilmek için yeterli olacaktır.

Ruhsatsız silah bulundurmak suçunun cezası niteliğine göre belirlenmektedir. Bir adet ruhsatsız silah bulundurmak 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 güne kadar adli para cezası yaptırımına bağlanmıştır. Silahın bir adet olmasına karşılık tüfek veya seri ve etkili şekilde ateşleyen silahlardan (tam otomatik veya dürbünlü tabanca) olması halinde suçun cezası 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezası olacaktır.

Bir ya da daha fazla silah taşıma ya da satın alma fiili ile birden fazla silah bulundurma suçunun cezası aynı fıkra içerisinde düzenleme altına alınmıştır. Buna göre; bir ya da birden fazla silah taşıyan ve ya satın alan ile birden fazla silah bulunduran kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılacaktır. Silahların önem arz edecek nitelikte olması halinde ceza 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezası olacaktır.

Bunun yanı sıra ruhsata tabi olmayan tabancaların ateşli tabanca haline gelecek şekilde değişikliğe uğraması halinde de yaptırım söz konusudur. Kanunun 13. Maddesinin 4.fıkrası; “Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine (bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırma) göre cezalandırılır.“ şeklinde düzenleme içermektedir.

Söz konusu suçlar bakımından yargılama asliye ceza mahkemelerinde gerçekleştirilmektedir. Suçun işlendiği bölgede yer alan mahkeme yetkili mahkeme sıfatındadır. Şayet 6136 sayılı kanuna muhalefet ile birlikte suç aleti ile daha ağır bir suç işlenmişse, bu durumda yargılama ağır ceza mahkemesinde görülebilecektir. Örneğin, ruhsatsız silah ile bir kimsenin yaralanmasına ya da ölümüne neden olunması halinde yargılama ağır ceza mahkemesi tarafından yütürülecektir.