Takip Et

SON DAKİKA

Av. Elif UÇAN AYDIN

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI VE EŞİTLİK İLKESİ

30 Mart 2021, Salı

     

Pandemi ile birlikte hayatımızda daha çok yer eden kavramlardan birisi de şüphesiz ücretsiz izin uygulaması olmuştur. İşverenler tanınan ve salgının çalışma hayatındaki etkisi nedeniyle işçiyi tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ile gündemini korumaktadır. Ücretsiz izin uygulaması bakımından gözetilmesi gereken eşitlik ilkesi ve buna aykırı durumların sonuçları bu hafta ele alacağımız konumuz olacaktır.

Ücretsiz izne çıkarma hakkı bu aşamada tek taraflı işverene tanınmış bir hak olarak ve işçinin bu sebebe dayanarak iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyeceği şekilde ele alınmaktadır. Fakat işverenin bunu gerçekleştirirken riayet etmesi gereken bir takım temel ilkeler mevcuttur. İşverenin bu hakkı kullanırken eşit davranma ilkesine ve hakkın kötüye kullanılmaması ilkesine uygun davranması gerekmektedir.

Eşit davranma ilkesi çeşitli hükümler ile temellendirilmiş bir ilkedir. Hukukun evrensel ilkesi olması yanı sıra bizler ilk olarak Anayasa’nın 10. maddesinde eşitlik ilkesinin düzenleme altına alındığını görmekteyiz. Bu ilke gereği aynı durumda bulunan kimselerin yasalar karşısında aynı işleme tabi tutulmaları ve bu kişiler arasında ayrım yapılmaması gerektiği bildirilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesi de ayrımcılık yasağını düzenleme altına almıştır. Yine bu madde kapsamında kıyaslanabilir ve benzer kişiler hakkında tesis edilen işlemlerde farklılıkların bulunmaması veya farklı muamelenin nesnel ve makul gerekçelere dayanması gerekmektedir. Nihayetinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Eşit Davranma İlkesi” başlıklı 5. maddesi, işverene bu anlamda yükümlülük doğuracak düzenleme içermektedir. İşveren, işçiye karşı eşit davranma borcu altındadır. İşçinin; dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep ve bunun gibi nedenlerden ötürü ayrıma uğramaması gereklidir.

Ücretsiz izin uygulaması bakımından işverenin; işçilerin bir kısmına ücretsiz izin verip diğerlerine fazla çalıştırma yaptırması veyahut bir kısmını ücretsiz izne çıkararak yeni işçi alımları ile çalışmasını devam ettirmesi gibi örnekler hakkın kötüye kullanmasına ve eşitlik ilkesine aykırı hareket etmesine neden olmaktadır. Bu süreçte işverenlerin aynı iş yeri çatısı altında kimi işçileri tam çalıştırdığı, kimilerini ücretsiz izne çıkardığı, kimilerini ise kısa çalışmadan faydalandırdığı söz konusu olabildiği gibi yüksek maaş alan işçiyi ücretsiz izne çıkartarak düşük maaş ile yeni işçi alımı yapması gibi örneklere rastlanmaktadır. Fakat yaşanan bu durumlar ayrımcılık kapsamında değerlendirilmektedir ve esasında hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Burada ayrımcılık yapılmamasından anlaşılması gereken işverenlerin tüm işçilerini ücretsiz izne çıkarması ya da tüm işçilerini kısa çalışmadan faydalandırması şeklinde olmamalıdır. İşveren iş şartlarından ötürü işçilerinin bir kısmını çalıştırıp bir kısmını kısa çalışmaya tabi tutacak veya ücretsiz izne gönderecek ise bu durumu işçiler bakımından hakkaniyet ve eşitlik gereği dönüşümlü yapmak zorundadır. Böylelikle pandemi nedeniyle yaşanacak mağduriyet işveren ve işçilerinin tamamı açısından eşit oranda pay edilecektir.

Eşitlik ilkesinin uygulanıp uygulanmadığı açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Yine burada somut olay koşulları da dikkate alınmalıdır. Örneğin, bir işyerinde iş kolunun tamamının durması dolayısıyla o bölümde çalışmaya ihtiyaç duyulmuyor ise işveren, buradaki işçileri ücretsiz izne çıkarabilecektir. Bununla birlikte aynı örnekteki işyerinde güvenliği sağlayan işçilerin çalışmaları devam edebilecektir. Bu durumda herhangi bir ayrımcılık söz konusu olmayacaktır. Fakat eğer ücretsiz izne çıkarılan işçi, çalışan işçiler ise aynı işi yapıyorsa ya da farklı bir konumda değilse yani haklı kılacak herhangi bir nedenden bahsedilemiyorsa, sadece o işçi özelinde gelişen bir ücretsiz izin uygulaması ise; bu durumda artık eşitlik ilkesine aykırılık söz konusu olacaktır. Yani örnekteki işyerinde çalışan güvenlik görevlileri arasında makul ve objektif neden olmaksızın ayrım yapılması işverenin sorumluluğunu gündeme getirecektir.

İşverenin eşitlik ilkesine aykırı davranması işçiye haklı nedenle iş sözleşmesini feshetme imkanı sunmaktadır. Bu durum da somut olayın şartları dahilinde işçinin işçilik alacaklarına hak kazanması neticesini doğurabilecektir. Bunun yanı sıra işçi, mahrum kaldığı hak ve menfaatlere ek olarak işverenden tazminat talebinde bulunabilecektir. Ayrıca İş Kanunu’nun 99. Maddesine göre işverenin idari yaptırıma tabi tutulması da söz konusu olabilecektir. Nihayetinde ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesini ihlal eden işveren, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında da idari yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilecektir.

            Sonuç olarak, işverenin kendisine tanınan bu hakkı temel ilkelere uygun düşecek çerçevede kullanması gerekmektedir. Aksi takdirde ücretsiz izne tabi tutulduğu için sözleşmeyi feshedemeyeceği düşünülen işçi kendisine karşı eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını ispatladığı takdirde mahrum kaldı hak ve menfaatlerin tamamını talep edebilme imkanına sahip olabilecektir. Yazarın Tüm Yazıları

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA/TAŞIMA SUÇU

17 Ağustos 2021, Salı

KORUMA KARARI VE İHLALİ

4 Ağustos 2021, Çarşamba

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVALARI

27 Temmuz 2021, Salı

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

14 Temmuz 2021, Çarşamba

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

7 Temmuz 2021, Çarşamba

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

29 Haziran 2021, Salı

YASAL ÖNALIM HAKKI

22 Haziran 2021, Salı

VEKALETNAME NEDİR VE NASIL SONA ERER?

15 Haziran 2021, Salı

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI

8 Haziran 2021, Salı

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)

1 Haziran 2021, Salı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

25 Mayıs 2021, Salı

ARACIN PERT OLMASI DURUMU

18 Mayıs 2021, Salı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE MASKE TAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR PARA CEZALARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

11 Mayıs 2021, Salı

İŞ KAZASI DOLAYISIYLA AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

4 Mayıs 2021, Salı

DAVA AÇMADAN İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME MÜMKÜN MÜ?

27 Nisan 2021, Salı

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR

20 Nisan 2021, Salı

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

13 Nisan 2021, Salı

MİRASIN REDDİ

6 Nisan 2021, Salı

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI VE EŞİTLİK İLKESİ

30 Mart 2021, Salı

HİZMET TESPİTİ DAVASI

23 Mart 2021, Salı

İŞE İADE DAVALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

16 Mart 2021, Salı

EVLİ KADININ KENDİ SOYADINI KULLANMASI

9 Mart 2021, Salı

HASAR DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ

2 Mart 2021, Salı

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

23 Şubat 2021, Salı

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NEDİR?

16 Şubat 2021, Salı

İKİNCİ EL ARACIN KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

9 Şubat 2021, Salı

AYIPLI MAL NEDİR? TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

2 Şubat 2021, Salı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

26 Ocak 2021, Salı