Takip Et

Av. Elif UÇAN AYDIN

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR

20 Nisan 2021, Salı

     

İş hukukuna ilişkin davalar bakımından önem arz eden kalemlerden birisi de iş kazası dolayısıyla açılan davalardır. Bu davaların görülebilmesi için öncelikle iş kazasının tanımına ve hangi hallerin iş kazası olarak kabul edildiğine değinmek gerekmektedir. Bu haftaki yazımızda bu hususlara değineceğiz.

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda tanımlanmıştır. Buna göre, kanunun 13. Maddesinde sayılan hal ve durumlar sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası olarak kabul edilecektir.

Ne var ki meydana gelen her kaza iş kazası niteliği taşımamaktadır. Bunun için kanunda belirtilen şartlar ve mahkeme içtihatları ile birlikte nelerin iş kazası kabul edilebileceği bir takım kurallara tabi tutulmuştur.

5510 sayılı Kanunu’nun 13. Maddesinde iş kazası olarak belirtilen haller şunlardır;

  • İşçinin işverene ait işyerinde olduğu esnada uğradığı her türlü bedensel ve ruhsal zararlar iş kazası kabul edilir. Burada yaralanmanın ya da ölümün nasıl gerçekleştiğinin bir önemi olmayacaktır. Şayet işçi, işyerinde iken kaza meydana gelmiş ise bu durum iş kazası olarak değerlendirilir. Nitekim Yargıtay işçinin iş yerinde kalp krizi geçirmesini bu çerçevede iş kazası olarak kabul etmektedir.
  • Bir işverene bağlı çalışan işçinin görevi dahilinde işyeri dışında başka bir yere gönderilmesinden ötürü işçinin asıl işini yapmaksızın karşı karşıya kaldığı eylemler sonucunda meydana gelen hususlar tazminat konusu edilebilmektedir.
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla gerçekleşen olaylar iş kazası olarak değerlendirilir.
  • Emziren kadın işçinin, kanunda belirtilen ve çocuğuna süt vermek için kendisine ayrılan zaman içerisinde maruz kaldığı kazalar da iş kazasıdır.
  • İşveren tarafından temin edilen bir taşıt ile işin yapıldığı yere gidiş gelişler esnasında meydana gelen kazalar iş kazasıdır.

Yukarıda belirtilen durumlarda, işçinin kaza neticesinde zarara uğraşmış olması ve zarar ile kaza arasındaki illiyet bağının varlığı halinde, iş kazası dolayısıyla hak talebinde bulunulabilir. Burada dikkat edilmesi gerekli bir diğer husus ise işçinin sigortalı olup olmamasının iş kazası bakımından bir önemi bulunmamasıdır. Her ne kadar kayıt dışı işçi çalıştırmak bakımından çok ciddi yaptırımlar söz konusu olsa da, malesef bu şekilde çalıştırmanın hala var olduğu bir gerçektir. Ve fakat işçinin sigortasız olması iş kazasının niteliğini değiştirmeyecektir. Dolayısıyla sigortasız çalışan işçinin, iş kazasına maruz kaldığı ve bunun hizmet akdine istinaden çalışması dolayısıyla meydana geldiği tespit edildiği takdirde, iş kazası dolayısıyla her türlü haklarını talep edebilecektir.

Bununla birlikte işçinin işe başladığı ilk gün kazanın meydana gelmiş olması da iş kazası olarak değerlendirme yapılması önünde bir engel teşkil etmemektedir. Aynı zamanda işçinin başka bir işverene alt işyeri kapsamında sigortalı olması da neticeyi değiştirmeyecektir.

İşçinin iş kazası geçirmesi halinde, gerekli önlemlerin alınması sonrasında kazanın işveren tarafından derhal Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. İşverenin bildirim yapmaması durumunda, işçi yine en kısa süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek bildirimde bulunmalıdır. İşverenin, iş kazası dolayısıyla kusuru oranında sorumluluğu mevcuttur. İşveren, işçinin maddi ve manevi zararlarını somut olayın koşulları çerçevesinde ve kusuru oranında gidermek ile yükümlüdür.

Kazanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi akabinde kurum, olayın soruşturmasını gerçekleştirecek ve iş müfettişleri görevlendirecektir. İş müfettişleri, gerekli incelemeler ve araştırmalar neticesinde kazanın iş kazası olup olmadığının tespitini gerçekleştirecektir.

İş kazası, şartları, tespiti ve akabinde talep edilebilecek haklar bakımından gerçekleştirilecek işlemler titiz ve usulüne uygun bir iş takibi gerektirmektedir. Dolayısıyla işçinin veyahut hak sahibi yakınlarının mağduriyetinin artmaması bakımından sürecin avukat tarafından takibinden büyük fayda bulunmaktadır.Yazarın Tüm Yazıları

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA/TAŞIMA SUÇU

17 Ağustos 2021, Salı

KORUMA KARARI VE İHLALİ

4 Ağustos 2021, Çarşamba

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVALARI

27 Temmuz 2021, Salı

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

14 Temmuz 2021, Çarşamba

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

7 Temmuz 2021, Çarşamba

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

29 Haziran 2021, Salı

YASAL ÖNALIM HAKKI

22 Haziran 2021, Salı

VEKALETNAME NEDİR VE NASIL SONA ERER?

15 Haziran 2021, Salı

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI

8 Haziran 2021, Salı

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)

1 Haziran 2021, Salı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

25 Mayıs 2021, Salı

ARACIN PERT OLMASI DURUMU

18 Mayıs 2021, Salı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE MASKE TAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR PARA CEZALARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

11 Mayıs 2021, Salı

İŞ KAZASI DOLAYISIYLA AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

4 Mayıs 2021, Salı

DAVA AÇMADAN İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME MÜMKÜN MÜ?

27 Nisan 2021, Salı

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR

20 Nisan 2021, Salı

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

13 Nisan 2021, Salı

MİRASIN REDDİ

6 Nisan 2021, Salı

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI VE EŞİTLİK İLKESİ

30 Mart 2021, Salı

HİZMET TESPİTİ DAVASI

23 Mart 2021, Salı

İŞE İADE DAVALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

16 Mart 2021, Salı

EVLİ KADININ KENDİ SOYADINI KULLANMASI

9 Mart 2021, Salı

HASAR DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ

2 Mart 2021, Salı

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

23 Şubat 2021, Salı

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NEDİR?

16 Şubat 2021, Salı

İKİNCİ EL ARACIN KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

9 Şubat 2021, Salı

AYIPLI MAL NEDİR? TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

2 Şubat 2021, Salı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

26 Ocak 2021, Salı