Takip Et

SON DAKİKA

Av. Elif UÇAN AYDIN

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

7 Temmuz 2021, Çarşamba

     

Kişilerin alacaklı oldukları tutarları elde etmek amacıyla başvurdukları hukuki yol icra takibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Alacaklının alacağına en hızlı yoldan ulaşmasını sağlamakla birlikte cebri icra gücünden faydalanılan bir imkan sunmaktadır. İcra takibi tarafların ellerinde bulunan belgelerin niteliğine, borcun kaynağına ve niteliğine ve bununla birlikte diğer nedenler ile çeşitli şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu haftaki yazımızda ilamsız icra takibinin ne olduğuna ve ne şekilde hükümler ile düzenleme altına alındığına değineceğiz.

İlam, bir davanın mahkeme tarafından nasıl bir hükme bağlandığını gösteren belge anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ilamsız icra takibi de isminden anlaşılacağı üzere, herhangi bir mahkeme kararına dayanmaksızın para borcu, teminat ya da diğer alacakların icra dairesinde yapılan takibi anlamına gelmektedir. Bu icra yolunda alacaklının elinde herhangi bir belgenin, ilamın ya da alacağı gösterir bir belgenin varlığı aranmamaktadır.

İlamsız icra takipleri birkaç şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar;

  • Genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi
  • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi
  • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi şeklindedir.

Genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde alacaklı, sözlü ya da yazılı olarak yetkili olan icra dairesine takip talebi vermek sureti ile süreci başlatmaktadır. Yetkili icra dairesi olarak genel yetkili olan icra dairesi borçlunun yerleşim yerinin olduğu icra dairesidir. Burada icra dairesinin yetkisi kesin nitelikte değildir. İcra dairesi söz konusu takip talebi doğrultusunda bir ödeme emri düzenlemektedir. Bu ödeme emri borçlunun bildirilen adresine veyahut sistemde kayıtlı bulunan ikametgah/mernis adresine tebliğ edilmek üzere gönderilmektedir. Usulüne uygun tebliğin gerçekleşmesi ile ödeme emrini alan borçlu, kendisine tebliğin yapılmasından itibaren 7 gün içerisinde söz konusu borca itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz icra dairesine yapılmaktadır. 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmemesi halinde icra takibi kesinleşecektir ve bundan sonra alacaklı, borçlunun taşınır/taşınmaz malları üzerine haciz işlenmesi talebinde bulunabilecektir. 7 günlük süre içerisinde usulüne uygun itiraz edilmesi haline ise söz konusu icra takibi durmuş olacaktır. Bu durumda alacaklının takibe devam edebilmesi için itirazın iptali ya da itirazı kaldırması davası açması gerekmektedir. Borçlunun detaylı bir itiraz dilekçesi vermesi gerekmemektedir. Tek başına “borcum yoktur” demesi borca itiraz etmesi için yeterlidir. Burada söz konusu borcun olmadığı, borcun sona erdiği, borcun zamanaşımına uğradığı, vadesinin gelmediği, takip ekinde bulunan belgedeki imzanın kendisine ait olmadığı nedenlerinden dolayı itiraz edilebilmektedir. Borçlu bildirdiği itiraz sebepleri ile bağlı olacaktır. Daha sonra bu talepleri genişletebilmesi mümkün değildir. Şayet borçlu kusuru olmaksızın bir nedenden ötürü 7 gün içerisinde borca itiraz edememiş ise; gecikmiş itiraz yapabilmektedir. Bu durumda itiraz icra dairesine değil İcra Mahkemesine yapılacaktır. Bunun için borçlunun elinde olmayan kendi kusurundan kaynaklanmayan bir engel dolayısıyla süresi içerisinde ödeme emrine itiraz edememiş olması gerekmektedir. Burada söz konusu engelin kalktığı günden itibaren 3 gün içerisinde; engele neden olan mazeret ve deliller ile birlikte itirazın yapılması gerekmektedir.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla ile ilamsız icra takibinde ise, alacaklının elinde borçlu aleyhine olan bir kambiyo senedi bulunması gerekmektedir. Kambiyo senetleri kanunda özel düzenlemeye tabi tutulmuş senetlerdir. Bunlar poliçe, çek, bono olarak karşımıza çıkmaktadır. Alacaklının kambiyo senedine mahsus icra takibi yapabilmesi için muhakkak elinde kambiyo senedi bulunmalıdır. Akabinde yetkili icra dairesinde takibi başlatabilecektir. Burada yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi olup yine icra dairesinin yetkisi kesin nitelikte değildir. Taraflar kambiyo senedi üzerinde yetkili icra dairesini belirlemişler ise takip burada başlatılacaktır. Takip talebinin icra dairesine verilmesi ile borçluya ödeme emri gönderilecektir. Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde İcra Mahkemesine verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilmektedir. Aksi durumda takip kesinleşecektir.

Kiralanan taşınmazın ilamsız icra yolu ile tahliyesi ise geçen haftaki yazımızda bahsettiğimiz bir takip türüdür. Burada kiralanan taşınmazın sahibi kirasının ödenmemesi üzerine icra takibi yoluna başvurarak borçlunun kira bedelini yasal süresi içerisinde ödemediğini, dolayısıyla taşınmazın tahliyesini talep etmektedir. Söz konusu takip borçlunun ya da alacaklının yerleşim yerinde ya da kiralanan taşınmazın bulunduğu yer icra dairesinde başlatılabilmektedir.Yazarın Tüm Yazıları

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA/TAŞIMA SUÇU

17 Ağustos 2021, Salı

KORUMA KARARI VE İHLALİ

4 Ağustos 2021, Çarşamba

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVALARI

27 Temmuz 2021, Salı

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

14 Temmuz 2021, Çarşamba

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

7 Temmuz 2021, Çarşamba

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

29 Haziran 2021, Salı

YASAL ÖNALIM HAKKI

22 Haziran 2021, Salı

VEKALETNAME NEDİR VE NASIL SONA ERER?

15 Haziran 2021, Salı

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI

8 Haziran 2021, Salı

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)

1 Haziran 2021, Salı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

25 Mayıs 2021, Salı

ARACIN PERT OLMASI DURUMU

18 Mayıs 2021, Salı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE MASKE TAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR PARA CEZALARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

11 Mayıs 2021, Salı

İŞ KAZASI DOLAYISIYLA AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

4 Mayıs 2021, Salı

DAVA AÇMADAN İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME MÜMKÜN MÜ?

27 Nisan 2021, Salı

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR

20 Nisan 2021, Salı

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

13 Nisan 2021, Salı

MİRASIN REDDİ

6 Nisan 2021, Salı

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI VE EŞİTLİK İLKESİ

30 Mart 2021, Salı

HİZMET TESPİTİ DAVASI

23 Mart 2021, Salı

İŞE İADE DAVALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

16 Mart 2021, Salı

EVLİ KADININ KENDİ SOYADINI KULLANMASI

9 Mart 2021, Salı

HASAR DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ

2 Mart 2021, Salı

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

23 Şubat 2021, Salı

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NEDİR?

16 Şubat 2021, Salı

İKİNCİ EL ARACIN KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

9 Şubat 2021, Salı

AYIPLI MAL NEDİR? TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

2 Şubat 2021, Salı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

26 Ocak 2021, Salı