Takip Et

SON DAKİKA

Av. Elif UÇAN AYDIN

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

29 Haziran 2021, Salı

     

Günlük hayatta mal sahiplerinin çok sık karşı karşıya kaldığı durumlardan birisi de kiraladıkları taşınmazlarından kira bedelini alamamaları ve bu durumda yapılacak işlemlerdir. Mülk sahiplerinin kirasını ödemeyen kiracıları tahliye edebilmesi bakımından hangi yasal haklara sahip olduğunun ve bu hakların nasıl kullanılacağının bilinmesi de haliyle önem arz etmektedir.

Kiraya veren ve kiracı arasında kurulan kira sözleşmesi ilişki Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Her iki taraf bu sözleşme ile borç altına girmekle birlikte her iki tarafın da hakları söz konusudur. Bu kapsamda Türk Borçlar Kanunu ve somut olaylar ile ilgili düzenleme içeren diğer kanun hükümleri, kira borcunu ödemeyen kiracının ne şekilde tahliye edileceğini de belirtmektedir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 13. Maddesine göre kiracı, kira bedelini kira sözleşmesinde belirtilen tarihte veya belirtilen tarih aralığında ödemek ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde kiracı, kira ödeme borcu bakımından temerrüde düşmüş olacaktır ve hakkında tahliye işlemlerinin başlatılması söz konusudur. Kiracının bu durumda tahliyesini gerçekleştirebilmek için bir takım seçenekler mevcuttur.

İlk olarak bir kira dönemi içerisinde kiracıya, kira bedelini ödemediğinden ötürü iki haklı ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen iki haklı ihtarname akabinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açmak suretiyle tahliye gerçekleşmiş olacaktır. Bu yolun kullanılabilmesi için kiracının, kiraya vereni iki haklı ihtar çekmesine neden olması gerekmektedir. Söz konusu ihtarnameler iki farklı ay içerisinde çekilmelidir ve yine söz konusu ihtarnameler için ihtara konu kira borcunun vadesinin gelmiş olması gerekmektedir. İhtarnameler bakımından noter aracılığıyla gönderilme şartı bulunmamaktadır. Yine de ispat etmekte kolaylık sağlaması ve daha sağlıklı olmasından ötürü ihtarnamelerin noter aracılığıyla gönderilmesinde fayda vardır. Kiraya verenin ödenmeyen kira bedeli bakımından gerçekleştirdiği icra takibi de ihtar niteliğinde kabul edilmektedir. İki haklı ihtarnamenin gönderildiği kira döneminin bitmesi ile birlikte 1 ay içerisinde tahliye davası açılmalıdır. Burada verilen süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Yani 1 ay içerisinde davanın açılmaması halinde dava açma hakkı düşecektir. Zira yeni kira dönemi uygulanmaya başlayacaktır ve bu durumda bu kira döneminin bitmesi beklenmelidir.

İkinci olarak kiracı hakkında dava açılmadan tahliye talebi içerir icra takibi yapılması mümkündür. Bu yol dava süreci ile karşı karşıya bırakmadığı için daha pratik bir yoldur. Bu yolun kullanılabilmesi için kiraya veren mülk sahibinin icra takibinde tahliye talebinde bulunmuş olmaları gerekmektedir. Aksi durumda yalnızca kira bedelinin tahsili talep edilebilecektir. İcra takibi ilamsız takip olarak başlatılır. Ödeme emrinin borçlu olan kiracıya tebliğ olunması ile 7 günlük itiraz süresi başlayacaktır. İtirazın olmaması halinde kiracının 30 gün içerisinde kira bedelini ödemesi gerekmektedir aksi takdirde tahliye işlemleri devreye girecektir. Kiracı 30 gün içerisinde kira borcunu öderse tahliye edilmesi durumu ortadan kalkmış olacaktır. Kiracının borcunu süresi içerisinde ödememesi halinde tahliye için İcra Mahkemesinde dava açılır.

Üçüncü olarak kiracının vadesi gelmiş kira bedelini süresi içerisinde ödememesi durumunda, mülk sahibi ihtarname yolu ile kira bedelini ödemesi için kiracıya 30 günlük süre verebilir. Sürenin sonunda kira bedelinin ödenmemesi halinde lira sözleşmesinin fesih edileceği ihtarnamede bildirilir. Bu ihtarname ile birlikte harici başka bir ihtarnameye gerek olmadan temerrüt nedeniyle tahliye davası açılabilir. Davanın açılabilmesi için kiracının ihtarnamede belirtilen 30 günlük süre içinde kira borcunu ödememesi gerekmektedir. Tahliye davası açılması durumunda ve tahliye kararının verilmesi durumunda, kiraya veren cebri icra yoluyla tahliye işlemlerini başlatacaktır.

Her durumda mahkeme tarafından verilen bir tahliye kararı söz konusu ise, kiraya veren bu kararı icra memur ve kolluk yoluyla işleme sokabilecektir. Tahliye kararının kesinleşmesi akabinde öncelikle kiracıya 15 gün süre tanınır. Bu süre içerisinde kiralananı tahliye etmesi beklenir. Şayet 15 gün içerisinde kiralanan tahliye edilmez ise zor kullanmak suretiyle tahliye edileceğinin bildirimi yapılır. Bu durumda icra memuru vasıtasıyla ve en az 1 kolluk mensubu ile tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Kiralananın tahliyesi bakımından hızlı ve pratik çözümün uygulanabilmesi ve hak kaybına uğranmaması için mülk sahiplerinin hukuki destek almak suretiyle hareket etmelerinde fayda bulunmaktadır.Yazarın Tüm Yazıları

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA/TAŞIMA SUÇU

17 Ağustos 2021, Salı

KORUMA KARARI VE İHLALİ

4 Ağustos 2021, Çarşamba

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVALARI

27 Temmuz 2021, Salı

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

14 Temmuz 2021, Çarşamba

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

7 Temmuz 2021, Çarşamba

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

29 Haziran 2021, Salı

YASAL ÖNALIM HAKKI

22 Haziran 2021, Salı

VEKALETNAME NEDİR VE NASIL SONA ERER?

15 Haziran 2021, Salı

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI

8 Haziran 2021, Salı

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)

1 Haziran 2021, Salı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

25 Mayıs 2021, Salı

ARACIN PERT OLMASI DURUMU

18 Mayıs 2021, Salı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE MASKE TAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR PARA CEZALARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

11 Mayıs 2021, Salı

İŞ KAZASI DOLAYISIYLA AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

4 Mayıs 2021, Salı

DAVA AÇMADAN İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME MÜMKÜN MÜ?

27 Nisan 2021, Salı

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR

20 Nisan 2021, Salı

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

13 Nisan 2021, Salı

MİRASIN REDDİ

6 Nisan 2021, Salı

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI VE EŞİTLİK İLKESİ

30 Mart 2021, Salı

HİZMET TESPİTİ DAVASI

23 Mart 2021, Salı

İŞE İADE DAVALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

16 Mart 2021, Salı

EVLİ KADININ KENDİ SOYADINI KULLANMASI

9 Mart 2021, Salı

HASAR DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ

2 Mart 2021, Salı

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

23 Şubat 2021, Salı

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NEDİR?

16 Şubat 2021, Salı

İKİNCİ EL ARACIN KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

9 Şubat 2021, Salı

AYIPLI MAL NEDİR? TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

2 Şubat 2021, Salı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

26 Ocak 2021, Salı