Takip Et

Av. Elif UÇAN AYDIN

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

13 Nisan 2021, Salı

     

Nafaka, alacaklısının geçinebilmek için gerek duyduğu giderler anlamına gelmektedir. Nafaka konusunda akla ilk gelen eşlerden birinin diğerine ödemesi gereken tutar olsa dahi tek başına bu husus yeterli kalmamaktadır.

Mahkemenin, nafaka yükümlüsü olarak tayin ettiği kişiye, kanunda öngörülen koşullar çerçevesinde belirlediği tutarı, belirlediği kimselere ödemesine dair tesis ettiği kararlar ile nafaka borcu doğmuş olacaktır. Türk Medeni Kanunu kapsamında tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası olacak şekilde dört tür nafaka düzenleme altına alınmıştır. Mahkemenin ara karar ya da nihai karar ile bu nafaka türlerinden biri veyahut birkaçını hüküm altına alması neticesinde nafaka borcu söz konusu olacaktır. Bu noktada belirlenen tutarı ödemek ile sorumlu tutulan kimse nafaka yükümlüsüdür. Mahkemenin lehine nafaka verilmesini karar bağladığı kimse ise nafaka alacaklısıdır.

Mahkemenin tesis ettiği karara karşılık nafaka yükümlüsünün sorumluluğunu yerine getirmemesi hali için kanun bir takım düzenlemeler içermektedir. Zira söz konusu durum nafaka yükümlülüğünün ihlali kapsamında değerlendirilmektedir. Buna dair düzenleme İcra ve İflas Kanunu’nda yer almaktadır. Kanunun 344.maddesi;

“Madde 344: Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Nafaka yükümlülüğünün ihlalinden bahsedilebilmesi için ilk önce mahkeme tarafından hüküm altına alınmış bir nafaka kararı bulunmalıdır. Akabinde bu karar doğrultusunda nafaka yükümlüsüne karşı icra takibi yapılması gerekmektedir. İcra takibi kapsamında borçluya usulüne uygun icra/ödeme emri tebliğ edilmiş olmalı ve icra takibi borçlu bakımından kesinleşmiş olmalıdır ve borçlu buna rağmen ödeme yapmamış olmalıdır. Ödenmeyen nafakanın “aylık nafaka” şeklinde olması gereklidir zira birikmiş nafaka alacakları bakımından söz konusu şikayet yoluna başvurma imkanı bulunmamaktadır. Daha sonra icra/ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren en az 1 aylık süre geçmiş olmalıdır. Söz konusu süre dolmadan yapılacak şikayetler reddedilecektir. Bununla birlikte borçlu tarafından söz konusu nafakanın kaldırılması ya da azaltılmasına dair bir dava açılmamış olmalı ve aynı zamanda herhangi bir erteleme kararının da olmaması gerekmektedir. Nihayetinde nafaka yükümlülüğünün ihlaline dair meydana gelen suçun şikayete tabi olmasından ötürü alacaklı tarafından yapılan bir şikayetin varlığı söz konusu olmalıdır. Şikayet hakkının kullanılması için belirli bir süre öngörülmüştür. Suçun öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde her halükarda ise fiilin işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde şikayet hakkının kullanılması gerekmektedir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 346. Maddesi çerçevesinde nafaka yükümlülüğünün ihlali şikayeti bakımından görevli mahkeme İcra Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir.

Borçlunun, hakkında şikayet gerçekleşmiş olsa dahi nafaka ödemesi yapmasında herhangi bir engeli bulunmamaktadır. Kaldı ki söz konusu şikayetin amacı nafaka borcunun ödenmesini sağlamaktır. Yargılamanın herhangi bir evresinde ve hatta karar kesinleştikten sonra dahi borçlunun nafaka borcunu ödemesi durumunda dosya hakkında düşme kararı verilmektedir. Böylece borçlu hakkındaki dava düşmüş olacaktır. Borçlu hakkında verilen kararın kesinleşmesinden sonra borcun ödenmesi halinde ise mahkeme ek karar vererek dosya hakkında düşme kararı verecektir. Bu süre zarfında borçlunun cezaevine alınmış olması durumu mevcut ise borcun ödenmesi ile derhal salıverilmesi söz konusu olacaktır. Yazarın Tüm Yazıları

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA/TAŞIMA SUÇU

17 Ağustos 2021, Salı

KORUMA KARARI VE İHLALİ

4 Ağustos 2021, Çarşamba

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVALARI

27 Temmuz 2021, Salı

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

14 Temmuz 2021, Çarşamba

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

7 Temmuz 2021, Çarşamba

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

29 Haziran 2021, Salı

YASAL ÖNALIM HAKKI

22 Haziran 2021, Salı

VEKALETNAME NEDİR VE NASIL SONA ERER?

15 Haziran 2021, Salı

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI

8 Haziran 2021, Salı

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)

1 Haziran 2021, Salı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

25 Mayıs 2021, Salı

ARACIN PERT OLMASI DURUMU

18 Mayıs 2021, Salı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE MASKE TAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR PARA CEZALARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

11 Mayıs 2021, Salı

İŞ KAZASI DOLAYISIYLA AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

4 Mayıs 2021, Salı

DAVA AÇMADAN İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME MÜMKÜN MÜ?

27 Nisan 2021, Salı

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR

20 Nisan 2021, Salı

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

13 Nisan 2021, Salı

MİRASIN REDDİ

6 Nisan 2021, Salı

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI VE EŞİTLİK İLKESİ

30 Mart 2021, Salı

HİZMET TESPİTİ DAVASI

23 Mart 2021, Salı

İŞE İADE DAVALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

16 Mart 2021, Salı

EVLİ KADININ KENDİ SOYADINI KULLANMASI

9 Mart 2021, Salı

HASAR DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ

2 Mart 2021, Salı

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

23 Şubat 2021, Salı

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NEDİR?

16 Şubat 2021, Salı

İKİNCİ EL ARACIN KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

9 Şubat 2021, Salı

AYIPLI MAL NEDİR? TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

2 Şubat 2021, Salı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

26 Ocak 2021, Salı