Takip Et

Av. Elif UÇAN AYDIN

KORUMA KARARI VE İHLALİ

4 Ağustos 2021, Çarşamba

     

KORUMA KARARI VE İHLALİ

Bu haftaki yazımızın konusunu şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi altında olan kadın, çocuk ve aile bireylerinin korunmasına dair kullanım alanı bulmuş uzaklaştırma koruma kararları oluşturmaktadır.

Son yıllarda şiddet yönünde gelişen eylemlerin artmış olması ile 6284 sayılı Kanun çerçevesinde bir takım düzenlemeler hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle yasa kapsamında ele alınan kavramların açıklanmasında fayda bulunmaktadır. Yasaya göre şiddete doğrudan veyahut dolaylı olarak maruz kalmış olan ya da böyle bir tehlike altında bulunan kimseler mağdur olarak adlandırılmaktadır. Burada şiddet olarak ifade edilen husus kadına ve aileye yönelik şiddettir.

Şiddete maruz kalan veyahut bu anlamda mağdur sıfatı taşıyan kimseler kendi can güvenlikleri, fiziksel ve ruhsal bütünlüklerini koruyabilmek adına koruma kararı alabilmektedir. Bu anlamda alınan kararlar tedbir kararı niteliğindedir. Dolayısıyla durumun delillendirilmesi gerekmeksizin koruma kararı alınabilmektedir. 6284 Sayılı Kanunu’nun 8/3. Maddesi gereğince;

“Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.”

Bunun için mevcut durumun yalnızca mağdur tarafından dile getirilmesi gerekmemektedir. İlgili makam ve mercilere herkesin bildirim yapması mümkündür. Ve yine ihbarın konusunu fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik gibi her türlü şiddet oluşturmaktadır.

Kanun çerçevesinde verilen tedbir kararları acele iş niteliğindedir dolayısıyla ilgiliye tefhim ya da tebliğ edilmemiş olması kararın uygulanmaması anlamına gelmeyecektir. Her tedbir kararı verildiği tarihten itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Bu nedenle hakkında karar tesis edilen kimsenin mutlak suretle bu karara uygun davranması gerekmektedir. Örneğin; şayet ortak konuta yaklaşmamaya dair bir karar alındıysa kişinin o eve yaklaşmaması gerekir. Bunun haricinde iletişim kanalları ile de rahatsız etmemeye dair karar alınabilir. İlgilinin mağdur ile hiçbir şekilde iletişime geçmemesi gerekir. Bu durum yalnızca ilgilinin kendi telefonu üzerinden yaptığı iletişimler için geçerli değildir. Bir başkasının telefonu, maili, sosyal medya hesapları ya da açılmış sahte hesaplar gibi araçlar üzerinden de iletişime geçilemeyecektir. Müşterek çocuklar ile görüşmek veyahut iletişim kurmak için dahi mağduru arama ya da eve gitme durumu söz konusu olmayacaktır. Bu noktada mahkemenin çocuk ile görüşme bakımından karar tesis etmesi mümkündür. Çocuğun nerede, ne şekilde görüleceğine; teslimin nasıl olacağına dair karar verme yetkisi mevcuttur.

İlgili kişinin tedbir kararına aykırı davranması halinde uygulanacak durumlar da yine kanun kapsamında düzenleme altına alınmıştır. kararın tefhim ya da tebliği neticesinde tedbir kararına aykırı davranan ilgili hakkında zorlama hapsinin uygulanması söz konusudur. Tedbir kararına aykırılık halinde, şiddet mağduru kimse Aile Mahkemesi’ne şikayette bulunacaktır. Bunun üzerine şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsine hükmedilir. Bu karar şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Kararın kendisine tebliğ olunması üzerine şiddet uygulayan kimsenin tefhim ya da tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Aile Mahkemesine itiraz etme hakkı mevcuttur. Zorlama hapsinin uygulanabilmesi için; şiddet uygulayan hakkında önleyici/koruyucu bir tedbir kararı verilmiş olmalıdır. Söz konusu karar da zorlama hapsinin uygulanacağına dair ihtar yer almalıdır. Kararın ilgili kişiye tefhim ya da tebliği söz konusu olmalıdır. Söz konusu tedbir kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Ve nihayetinde ilgilinin karara aykırı davranması gerekmektedir. Bu durumda şiddet uygulayan kimse hakkında 3-10 güne kadar zorlama hapsine karar verilebilecektir. Durumun tekrarlanması halinde ise hapis süresi 15-30 gün arasında değişecektir. Zorlama hapsi kararının uygulanabilmesi için kesinleşmesi gerekmektedir. Verilen hapsi cezaları kapalı ceza infaz kurumlarında infaz olunmaktadır. Erteleme, tekerrür, koşullu salıvermeye ilişkin hükümlerin uygulanması söz konusu değildir. (ELİF UÇAN AYDIN)Yazarın Tüm Yazıları

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA/TAŞIMA SUÇU

17 Ağustos 2021, Salı

KORUMA KARARI VE İHLALİ

4 Ağustos 2021, Çarşamba

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVALARI

27 Temmuz 2021, Salı

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

14 Temmuz 2021, Çarşamba

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

7 Temmuz 2021, Çarşamba

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

29 Haziran 2021, Salı

YASAL ÖNALIM HAKKI

22 Haziran 2021, Salı

VEKALETNAME NEDİR VE NASIL SONA ERER?

15 Haziran 2021, Salı

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI

8 Haziran 2021, Salı

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)

1 Haziran 2021, Salı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

25 Mayıs 2021, Salı

ARACIN PERT OLMASI DURUMU

18 Mayıs 2021, Salı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE MASKE TAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR PARA CEZALARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

11 Mayıs 2021, Salı

İŞ KAZASI DOLAYISIYLA AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

4 Mayıs 2021, Salı

DAVA AÇMADAN İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME MÜMKÜN MÜ?

27 Nisan 2021, Salı

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR

20 Nisan 2021, Salı

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

13 Nisan 2021, Salı

MİRASIN REDDİ

6 Nisan 2021, Salı

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI VE EŞİTLİK İLKESİ

30 Mart 2021, Salı

HİZMET TESPİTİ DAVASI

23 Mart 2021, Salı

İŞE İADE DAVALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

16 Mart 2021, Salı

EVLİ KADININ KENDİ SOYADINI KULLANMASI

9 Mart 2021, Salı

HASAR DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ

2 Mart 2021, Salı

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

23 Şubat 2021, Salı

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NEDİR?

16 Şubat 2021, Salı

İKİNCİ EL ARACIN KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

9 Şubat 2021, Salı

AYIPLI MAL NEDİR? TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

2 Şubat 2021, Salı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

26 Ocak 2021, Salı