Takip Et

SON DAKİKA

Av. Elif UÇAN AYDIN

MİRASIN REDDİ

6 Nisan 2021, Salı

     

Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile geride kalan mallar bakımından elbirliği ile malik sıfatını kazanırlar ve miras bırakanın borçlarından da sorumlu olurlar. Mirasçıların, miras bırakanın geride kalan malvarlığını bir bütün olarak kabul etmemelerine dair beyanları mirasın reddi olarak kabul edilir. Bu ret kanunen bir takım şartlara tabi tutulmuştur. Bu hafta mirasın reddi bakımından gerekli olan yasak koşulları inceleyeceğiz.

Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar, mirası reddetme hakkına sahiptir. Bununla birlikte miras bırakanın ölümünden evvel terekenin borca batık olduğu yani ödeme imkanından aczi açıkça belli veyahut tespit edilmiş ise bu durumda miras hükmen reddedilmiş sayılmaktadır. Mirasçıların, bu şekildeki bir mirası reddetmiş olmaları durumunda miras bırakanın alacaklarına karşı ölümden önceki 5 yıl içinde aldıkları ve geri vermekle yükümlü oldukları ölçüde sorumlulukları devam etmektedir.

Mirasın gerçek reddi ise, mirasçıların kendilerine tanınan süre içerisinde yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirmeleri ile söz konusu olmaktadır. Mirasçıların, kayıtsız ve şartsız biçimde mirası reddettikleri yönündeki beyanlarını miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri gerekmektedir. Bunun için miras bırakanın ölmesi ve mirasın intikal etmiş olması gereklidir. Aynı zamanda kanun burada 3 aylık bir hak düşürücü süre öngörmüştür. Söz konusu 3 aylık sürenin başlangıcı;

- Yasal mirasçılar bakımından; mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünden itibaren,

- Vasiyetname ile atanmış mirasçılar bakımından; miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren olacak şekilde kabul edilmektedir.

Bu süre içerisinde reddedilmeyen miras iktisap edilmiş olacaktır. Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi yasal ve atanmış mirasçılara verilen süreyi uzatabilir ya da yeni bir süre tayin edebilir. Bunun mümkün olabilmesi için talep ve dayandığı haklı bir neden olması gerekmektedir.

Mirasçının mirası reddetmeden ölmesi durumunda ret hakkı kendi mirasçılarına geçmektedir. Böylece ölen mirasçının yerine geçen mirasçı, iki ret hakkına sahip olacaktır. Bunlardan biri kendi miras bırakanına dair olan ret hakkı olup diğeri de miras bırakanından kalan ret hakkıdır. Bu durumda mirasçı dilerse iki mirası da reddedebilecektir. Fakat kendi miras bırakanından kalan mirası reddedip, miras bırakanına kalan mirası kabul etmesi imkanı yoktur.

Mirasçıların;

- Ret süresi sona ermeden mirasçı sıfatıyla tereke işlemlerine karışması,

- Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan işlemler yapması,

- Miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapması,

- Terekenin mallarını gizlemesi ya da kendisine mal etmesi durumlarında mirası reddetme imkanı ortadan kalkmaktadır.

Mirasın reddedilmesi yalnızca beyanda bulunan mirasçı bakımından sonuç doğurmaktadır. Mirasın reddedilmesi ile yasal mirasçının payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi diğer hak sahiplerine geçmektedir. Şayet altsoyun tamamı mirası reddederse hayatta olan eş mirasın tamamına hak kazanacaktır. Atanmış mirasçının mirası reddetmesi halinde miras payı en yakın yasal mirasçıya geçmektedir. Bu durum miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile başka bir sonuca bağlanabilmektedir. En yakın yasal mirasçıların tamamının mirası reddetmesi halinde sulh mahkemesi, mirası iflas hükümleri çerçevesinde tasfiye edecektir. Tasfiye sonucunda artı bir değer kalmış ise, kalan bu değer mirası reddetmemişler gibi mirasçılara dağıtılır.

Mirasın reddi kanunen belirli şartlara ve sürelere tabi tutulmuştur. Bu nedenle hak kaybı yaşanmaması adına bu hususun takibinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Yazarın Tüm Yazıları

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA/TAŞIMA SUÇU

17 Ağustos 2021, Salı

KORUMA KARARI VE İHLALİ

4 Ağustos 2021, Çarşamba

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVALARI

27 Temmuz 2021, Salı

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

14 Temmuz 2021, Çarşamba

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

7 Temmuz 2021, Çarşamba

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

29 Haziran 2021, Salı

YASAL ÖNALIM HAKKI

22 Haziran 2021, Salı

VEKALETNAME NEDİR VE NASIL SONA ERER?

15 Haziran 2021, Salı

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI

8 Haziran 2021, Salı

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)

1 Haziran 2021, Salı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

25 Mayıs 2021, Salı

ARACIN PERT OLMASI DURUMU

18 Mayıs 2021, Salı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE MASKE TAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR PARA CEZALARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

11 Mayıs 2021, Salı

İŞ KAZASI DOLAYISIYLA AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

4 Mayıs 2021, Salı

DAVA AÇMADAN İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME MÜMKÜN MÜ?

27 Nisan 2021, Salı

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR

20 Nisan 2021, Salı

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

13 Nisan 2021, Salı

MİRASIN REDDİ

6 Nisan 2021, Salı

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI VE EŞİTLİK İLKESİ

30 Mart 2021, Salı

HİZMET TESPİTİ DAVASI

23 Mart 2021, Salı

İŞE İADE DAVALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

16 Mart 2021, Salı

EVLİ KADININ KENDİ SOYADINI KULLANMASI

9 Mart 2021, Salı

HASAR DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ

2 Mart 2021, Salı

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

23 Şubat 2021, Salı

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NEDİR?

16 Şubat 2021, Salı

İKİNCİ EL ARACIN KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

9 Şubat 2021, Salı

AYIPLI MAL NEDİR? TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

2 Şubat 2021, Salı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

26 Ocak 2021, Salı