Takip Et

SON DAKİKA

Av. Elif UÇAN AYDIN

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

14 Temmuz 2021, Çarşamba

     

Günümüzde apartman hayatı ve siteleşmenin giderek artması neticesinde kat mülkiyeti kavramı daha sık duyulur hale gelmiştir. Özellikle uygulamada bu noktada birçok ihtilafla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu haftaki yazımızda kat maliklerinin hakları ve borçları hakkında kısaca açıklamalara değineceğiz.

Kat maliklerinin hakları ve borçlarına dair düzenlemeler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Maliklerin hakları kanunun 15-17. Maddeleri arasında düzenleme altına alınmıştır. İlk olarak ele alınması gereken husus kat malikinin bağımsız bölümlerdeki haklarıdır. Düzenleme çerçevesinde her kat malikinin bağımsız bölümü üzerinde münhasır bir mülkiyet hakkı vardır. Bu hak bağımsız bölümün eklentilerini de kapsamaktadır. Mülkiyet hakkı kat malikine bağımsız bölüm üzerinde tasarruf ve devir yetkisini kullanma imkanı sunmaktadır.

Maliklerin bir diğer hakkı ise ortak yerler bakımından düzenleme altına alınmış haklardır. Her bir kat maliki ortak alanlarda paylı mülkiyet gereğince payı oranında hakka sahiptir. Burada pay oranı arsa payı oranı olarak dikkate alınmaktadır. Burada ortak yerlerden yararlanma hakkının çerçevesi yani sınırı ve şekli malikler arasındaki anlaşma ile belirlenebilir. Kat maliklerinden herhangi biri diğerinin ortak alanları kullanma yetkisini engellerse diğer malikler durumun şartlarına göre el atmanın önlenmesi veyahut istihkak davası açma hakkına sahiptir. Ayrıca kat malikinin herhangi bir zararı söz konusu ise tazminat talep edilebilecektir.

Kat maliklerinin hakları yanı sıra borçları ve yükümlülükleri de söz konusudur. Öncelikle Medeni Kanunu’n 2.maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralı gereğince her malikin dürüst davranma yükümlülüğü söz konusudur. Dürüst davranma yükümlülüğü tek başına kat maliklerinin değil, bağımsız bölümden yararlanan kiracılar veyahut diğer kişiler için de geçerlidir. Bunun yanı sıra kat maliklerinin bağımsız bölüm ve eklentilerini tahsis edilen amaca uygun kullanma yükümlülükleri söz konusudur. Burada tahsis şekli kat mülkiyetine geçiş aşamasında kat maliklerinin rızası ile belirlenerek tapu müdürlüğüne iletilerek gerçekleştirilir. Tahsis amacına aykırı kullanım olması halinde bundan zarar gören kat malikleri ilgili malike karşı tazminat davası açabilmektedir. Tahsis amacı ne olursa olsun hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı olarak kullanılamaz. Bunun aksine yapılan anlaşmalar da kesin hükümsüzdür.

Kat maliklerinin bir diğer yükümlülüğü ana yapıya zarar verecek şekilde bakım ve onarım yapmama yükümlülüğüdür. Ve fakat tavan, taban, duvar gibi birbiriyle bağlantılı olan kısımlar bakımından bağlantılı oldukları bağımsız bölüm malikinin rızası alınarak, yine ana yapıya zarar vermeyecek şekilde bakım, onarım ve değişiklik yapılabilmektedir. Bağımsız bölüme girilmesine izin verme ve onarıma katlanma yükümlülüğü ve maliklerin bir başka yükümlülüğüdür. Buna göre bağımsız bölüm ya da bu bölümdeki tesisatta meydana gelen bir arızanın söz konusu olması halinde gerekli incelemelerin yapılması ve güvenliğin sağlanabilmesi için, bağımsız bölüme girilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına katlanmak ile yükümlüdürler.

Kat malikleri ana taşınmazın bakımı, güzelliği ve sağlamlığını korumakla yükümlüdür. Bu çerçevede ana taşınmazın ortak yerlerinde olan bakım, onarım ve çalışmalara ilişkin masraflara her malik arsa payı oranında katılmaktadır. Bir kat malikinin ortak yerlerde değişiklik yapabilmesi için kat malikleri kurulunca beşte dört çoğunlukla karar verilmiş olması gerekmektedir. Aksi durumda el atmanın önlenmesi davası açılabilecektir.

Nihayetinde kat maliklerinin genel giderlere katlanma yükümlülüğü söz konusudur. Her malik payına düşen tutarı ödemekle yükümlüdür. Kat malikleri ortak yerlere ilişkin giderleri ödemekten buraları kullanmadıklarını ileri sürerek kaçınamaz. Kat maliklerinden birinin ortak giderlere katılma payını ödememesi durumunda, payını ödemeyen malikle karşı diğer kat malikleri veya yönetici dava açma ve icra takibi yapma hakkına sahiptir.Yazarın Tüm Yazıları

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA/TAŞIMA SUÇU

17 Ağustos 2021, Salı

KORUMA KARARI VE İHLALİ

4 Ağustos 2021, Çarşamba

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVALARI

27 Temmuz 2021, Salı

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

14 Temmuz 2021, Çarşamba

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

7 Temmuz 2021, Çarşamba

KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

29 Haziran 2021, Salı

YASAL ÖNALIM HAKKI

22 Haziran 2021, Salı

VEKALETNAME NEDİR VE NASIL SONA ERER?

15 Haziran 2021, Salı

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI

8 Haziran 2021, Salı

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)

1 Haziran 2021, Salı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

25 Mayıs 2021, Salı

ARACIN PERT OLMASI DURUMU

18 Mayıs 2021, Salı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE MASKE TAKMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR PARA CEZALARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

11 Mayıs 2021, Salı

İŞ KAZASI DOLAYISIYLA AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

4 Mayıs 2021, Salı

DAVA AÇMADAN İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME MÜMKÜN MÜ?

27 Nisan 2021, Salı

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR

20 Nisan 2021, Salı

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

13 Nisan 2021, Salı

MİRASIN REDDİ

6 Nisan 2021, Salı

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI VE EŞİTLİK İLKESİ

30 Mart 2021, Salı

HİZMET TESPİTİ DAVASI

23 Mart 2021, Salı

İŞE İADE DAVALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

16 Mart 2021, Salı

EVLİ KADININ KENDİ SOYADINI KULLANMASI

9 Mart 2021, Salı

HASAR DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ

2 Mart 2021, Salı

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

23 Şubat 2021, Salı

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NEDİR?

16 Şubat 2021, Salı

İKİNCİ EL ARACIN KİLOMETRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

9 Şubat 2021, Salı

AYIPLI MAL NEDİR? TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

2 Şubat 2021, Salı

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

26 Ocak 2021, Salı