Takip Et

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM İHRACATI

Çekirdeksiz kuru üzüm üreten ilk dört ülkenin yıllık ihracat miktarları 100 – 275 bin ton arasında gerçekleşmektedir.

Türkiye’nin ortalama ihracatı ise 210-230 bin ton arasında seyretmektedir.

Dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında ülkemiz ilk sırada yer almakta olup, ülkemizi sırasıyla ABD, İran ve Şili izlemektedir.

Uluslararası çekirdeksiz kuru üzüm ticaretinin yarıdan fazlası Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Türkiye ihracatının % 84’ü, ABD ihracatının % 50’si ve İran ihracatının da % 35’i Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Bu nedenle Avrupa ülkeleri önemli bir çekirdeksiz kuru üzüm pazarı durumundadır.

Türkiye bütün Avrupa ülkelerine üzüm ihraç ederken, ABD’nin ihracatı İngiltere, Almanya, Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmaktadır. Diğer önemli bir ihracatçı ülke olan İran, dış satışlarını ağırlıkla Doğu Avrupa ülkelerine yapmaktadır. Orta ve Batı Avrupa ülke pazarlarına ürünün kalitesinin düşüklüğü ve tüketici alışkanlıkları nedeniyle girememektedir.

İran, coğrafi yakınlığı dolayısıyla Arap ülkelerine, fiyat düşüklüğü nedeniyle de Doğu Avrupa ülkelerine pazarlayabilmektedir. Uluslararası çekirdeksiz kuru üzüm ticaretinde, ekonomik olarak gelişmiş Orta ve Batı Avrupa ülkeleri ile Japonya’da tüketim alışkanlıkları ve kalite, Doğu Avrupa ülkelerinde de fiyat faktörü rol oynamaktadır. Türkiye’nin toplam Dünya ihracatı içerisindeki payı dış piyasa koşulları ve rekolte durumuna göre ortalama % 30-50 civarındadır.

Dünya ticaretinin yarısına yakınına sahip olduğumuz ve yıllık 300-500 milyon dolar döviz geliri elde ettiğimiz çekirdeksiz kuru üzüm, ülkemiz için en önemli ihraç ürünlerimiz içinde yer almaktadır. Ülkemizin ithalat miktarı ihracat miktarımıza nazaran yok denecek kadar azdır.

Türkiye’nin son on altı yıllık toplam çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin yaklaşık % 85’i ihraç edilmektedir.

Bu oran da bize cari açık giderme yönünde tarım ürünlerinin dolayısıyla çekirdeksiz kuru üzümün değerini göstermektedir.

Son on beş yılda gerçekleşen ortalama ihracat miktarı ise 169 bin ton civarındadır. Ancak ihracatımız 2006/07 ve 2008/09 yıllarında olduğu gibi 270 bin ton seviyelerine ulaşabilecek potansiyele sahiptir.

Türkiye üzüm üretiminde kendine yeterli ve hatta kuru üzümde net ihracatçı ülke konumundadır. Ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ettiği ülkelerin başında Avrupa ülkeleri bulunmaktadır. Bu ülkelerin başında ise İngiltere gelmekte olup, ikinci sırayı Almanya, üçüncü sırayı ise Hollanda almaktadır.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.