Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-93

Tarımsal katma değerin özellikle 1960’lı yıllardan itibaren büyüme hızının oldukça yavaşladığı görülmektedir. Son on iki yıllık dönemde ise sabit fiyatlarla tarımsal katma değerin büyüme oranları testere ağzına benzer bir eğilim göstermektedir. Tablo 1’den de görüleceği üzere, birkaç istisna dışında, tek yıllarda negatif ya da oldukça düşük, çift yıllarda ise göreli olarak yüksek büyüme gerçekleşmiştir. 1998-2006 döneminde GSYH yılda ortalama % 4 büyürken tarımsal katma değer % 1,3 büyümüştür. 2007 yılında kuraklığın etkisiyle hem sabit fiyatlarla tarımsal katma değer, hem tarımsal katma değerin GSYH içindeki payı küçülmüş, tarımsal katma değer de -% 7 düzeyine düşmüştür. Ancak 2008 yılından itibaren büyüme devam etmiştir. (1)

Türkiye’de tohumluk üretimi kamu ve özel sektör tarafından yapılmaktadır. Başlangıçta kamu sektörüne verilmiş bir görev olarak yürütülen tohumculuk, Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra uygulanan hükümet politikaları ile, özel sektörün de yer aldığı rekabetçi bir kimlik kazanmıştır. Türkiye’de yeterli miktarda üretilemeyen yüksek verimli ve kaliteli çeşit tohumluklarının ithalatının kolaylaştırılması ve bunların Türkiye’de üretilmesi için gerekli altyapı, alet, ekipman ve işletme girdileri için düşük faizli kredi imkanının sağlanması sonucunda firma ve çeşit sayısında önemli artışlar sağlanmıştır. Bu artışlar sonucunda tohumlukların yurt içinde üretimlerinde artışlar meydana gelmiş ve üretimi artırılan ve ithalat yoluyla temin edilen yüksek verimli tohumlukların üretici tarafından kullanımlarında artışlar gözlenmiştir. Ayrıca yüksek verimli tohumlukların üretici tarafından tüketimlerinin artırılması için, tohumluk dağıtımının artırılmasına önem verilmiştir ve devlet tarafından birtakım tedbirler alınmıştır. Bunun sonucunda da ekiliş alanlarında değişmeler olmamasına rağmen, birim alandan elde edilen ürün miktarında ve verimde artışlar gözlenmiştir. Türkiye’de kamu kuruluşları hububat tohumlukları üretiminde ağırlıklı iken, özel sektör kuruluşları ise daha çok birim alandan fazla gelir getiren ürünlerin tohumluklarının üretiminde etkin olmuşlardır. Fakat elde edilen bu gelişmeler, bazı çeşitlerde özel sektörün payının istenilen seviyede olması için yeterli değildir. (2)

Türkiye, bitkisel üretimde olduğu gibi hayvancılıkta da çeşitlilik göstermektedir. Hayvancılık, tarım işletmelerinde bitkisel üretimle birlikte yürütülmektedir. Nitekim, 2001 genel tarım sayımı sonucuna göre toplam 3075516 adet tarımsal işletmenin % 67.42'sinde hem bitkisel üretim hem de hayvan yetiştiriciliği, % 30.22'sinde yalnız bitkisel üretim, % 2.36'sında ise yalnız hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. (3)

 

 

1): )Müslüme NARİN, 1980’Lİ YILLARDAN SONRA TARIM POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER.

(2): Bülent MİRAN, Tarımsal Yapı ve Üretim,s 33.

3):(DİE, 2003).

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.