Takip Et

Aydın’da örtü altı üretim-jeotermal enerjinin ilişkileri-17

'Aydın ilinde jeotermal enerjiden niçin seracılıkta yararlanamıyoruz' sorusunun cevabını önündeki engelleri sıralayarak, 2012 yılında Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce hazırlanan konu ile ilgili Kamil Özdemir ve arkadaşlarınca hazırlanan bir projeden verebilmekteyiz:

Sera maliyetlerinin yüksek oluşu seracılığı ve dolayısı ile jeotermal seracılığı olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde seracılık yatırımları değişik şekillerde desteklenmektedir. Ancak bu destekler yeterli değildir. Seracılıktaki devlet destekleri aşağıya çıkarılmıştır.”

“22/02/20121 tarih ve 28212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar” kapsamında 2012 yılı Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredilerinde kontrollü örtü altı seracılık yatırımlarına 3.000.000TL.’sına kadar olan kısmı için %50 faiz sübvansiyonlu, 3.000.000-10.000.000TL. arası için %25 faiz sübvansiyonlu ve işletme kredisi olarak 250.000TL.’sına kadar %50 faiz sübvansiyonu ve 250.000-10.000.000TL arası için ise %25 faiz sübvansiyonlu kredi imkanları tanınmaktadır. Bu kredilerin vadesi, işletme kredilerinde 18 ayı ve yatırım kredilerinde 7 yılı geçmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi” kapsamında 2011 yılında yenilenebilir enerji kullanarak sera yapacak yatırımcılara 600.000 TL tutarındaki projeleri için %50 hibe desteği verilmiştir. 2012 yılı “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi” hibe desteği henüz açıklanmamıştır.

Seracılık için verilen Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi miktarları yeterli olurken bu kredilerin diğer bazı zirai kredilerde olduğu gibi %100 faiz sübvansiyonlu olması seracılığı teşvik edecektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi” kapsamında verilen hibe desteğinde, hem hibe oranının artırılması hem de proje tutarının limitinin (proje tutarı en az 3 milyon TL) artırılması seracılık yatırımlarını teşvik edecektir.”

“16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında TR32 İlleri olarak 2. Bölgede yer alan Aydın- Denizli-Muğla İlleri, 25 dekara kadar sera yatırımlarından bu karar kapsamındaki destek ve teşviklerden yararlanma imkanı mevcuttur. Ancak İlimizde karar kapsamında seracılık için yararlanan olmadığı belirtilmiştir.”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.