Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-100

DSP-MHP ANAP Koalisyon Hükümeti'nde pek çok nedenin bir araya gelmesi –Ecevit’in hastalığı, Kemal Derviş olayı, DSP’nin bölünmesi vs.- sonucunda Devlet Bahçeli 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim önerir ve bu öneri meclisten geçerek erken seçime gidilir.

Seçim sonrasında Adalet ve Kalkınama Partisi büyük bir çoğunlukla iktidara gelir.

Abdullah Gül başbakanlığında kurulup 14 Mart 2003 tarihine kadar süren hükümette tarım bakanlığı görevini Sami Güçlü üstlenir.

Her ne kadar Sami Güçlü döneminde Türk tarımında kalıcı ve radikal adımlar atılamamış ise de bu döneme gelinceye kadar yakın dönemin tablosunu irdelemekte yarar bulunmaktadır.

1990’da 247.033 ton olan buğday tohumluğu üretimi % 59.7 azalarak 2003’de 99.495 ton olmuş, 1990’da 31.029 ton olan pamuk tohumluğu üretimi ise 2003’de 17.181 tona gerileyerek % 44,6 azalma göstermiştir. 1990-2003 tarihleri arasında sertifikalı buğday tohumluğu ve sertifikalı pamuk tohumluğu üretimi azalış eğilimi göstermiştir. Özel tohumculuk firmaları, başta melez çeşitler olmak üzere daha yüksek kar getiren ürünlerde faaliyet gösterdikleri için buğday ve pamuk gibi bitkilerde tohumluk üretim hizmeti ağırlıklı olarak kamu sektörünün sorumluluğunda devam etmektedir. Özel sektörün devreye girmesiyle hibrit tohumluk üretiminde ve özellikle hibrit mısır tohumluğunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 1990’da 3.845 ton olan hibrit mısır tohumluğu üretimi 2003’de 21.388 tona ulaşarak yaklaşık 5.5 kat artış göstermiştir. 1990 yılında 1.469 ton üretilen hibrit ayçiçeği tohumluğu üretimi 2003’te 5.030 tona çıkarak 3.4 kat artış göstermiştir (Çizelge 2.40). Türkiye’de tohumluk dağıtımını özel sektörde bayilik aracılığıyla gerçekleştirilirken; kamu sektöründe ise bu hizmet Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği vasıtasıyla yürütülmektedir. Tohumluk üretiminde meydana gelen değişimlerin yanında üretilen tohumlukların çiftçiye dağıtımı da oldukça önemlidir. (1)

Türkiye bitkisel üretimde olduğu gibi hayvancılıkta da çeşitlilik göstermektedir. Hayvancılık, tarım işletmelerinde bitkisel üretimle birlikte yürütülmektedir. Nitekim, 2001 Genel Tarım Sayımı sonucuna göre toplam 3.075.516 adet tarımsal işletmenin % 67.42'sinde hem bitkisel üretim hem de hayvan yetiştiriciliği, % 30.22'sinde yalnız bitkisel üretim, % 2.36'sında ise yalnız hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. (2)

Türkiye bitkisel üretimde olduğu gibi hayvancılıkta da çeşitlilik göstermektedir. Hayvancılık, tarım işletmelerinde bitkisel üretimle birlikte yürütülmektedir. Nitekim, 2001 Genel Tarım Sayımı sonucuna göre toplam 3.075.516 adet tarımsal işletmenin % 67.42'sinde hem bitkisel üretim hem de hayvan yetiştiriciliği, % 30.22'sinde yalnız bitkisel üretim, % 2.36'sında ise yalnız hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. (3)

Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliği, özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. 1960 yılında 525 hektar olan cam sera, 1980’de 925 hektar ve 1998’de 6 bin hektara yükselmiştir. Plastik seradaki artış cam seradan daha hızlı olmuştur. 1960 yılında 478 hektar olan sera alanı, 1980’de 3 bin hektara yükselmiş ve 2001 yılı itibariyle sera varlığı yaklaşık 50 bin hektar düzeylerine ulaşmıştır. (4)

-------------------------

(1).Fahri Yavuz, Türkiye’de Tarım.

(2):(DİE, 2003).

(3): (DİE, 2003).

(4): (21): Yavuz, a.g.a. s 26. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.