Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-108

29 Ağustos 2007 tarihinde kurulan II. Erdoğan Hükümeti'nde Mehdi Eker Tarım Bakanlığı görevini ikinci defa devralmıştır.

2003-2007 yılları arasında tarımda yapısal ve yasal altyapıyı hazırlayan hükümet, 2007-2011 döneminde daha çok uygulamalara ağırlık vermiştir.

II. Erdoğan Hükümeti'nin programında tarım ile ilgili düzenlemeler şunlardı:

• Tarım sektörü bir bütün olarak ele alınmış, köklü ve süreklilik arz eden kırsal kalkınma programları uygulanmaya başlanmıştır.

• İlk kez bir “ Kırsal Kalkınma Stratejisi” hazırlanmıştır.

• AB fonlarından yararlanmak için “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” kurulmuştur.

• KÖYDES ve BELDES projelerine 4,5 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.

• Petrol fiyatlarının çiftçiye yansıtılmaması için “mazot desteği” hayata geçirilmiştir.Bu destek önümüzdeki yıllarda da sürdürülecektir.

• Tarımsal kredi faiz oranları 7-13 aralığına çekilmiştir.

• Yağmurlama ve damlama sulama projeleri yaygınlaştırılacaktır.

• 2500 ziraat mühendisi ve veteriner köylerde istihdam edilmiştir.

• Havza bazlı teşviki ülke geneline yayacağız.

• Pazar garantili sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracak tedbirler alacağız.

 

6 Haziran 2011’de kurulan III. Erdoğan Hükümeti'nde tarım bakanı olarak gene Mehdi Eker’i görmekteyiz.

III. Erdoğan Hükümeti'nin tarım ile ilgili projeleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

• 5,8 milyon kişinin geçimini sağladığı tarım sektöründe yapısal dönüşümü sağladık.

• 2002 yılında 23,7 milyar dolar olan tarımsal üretim 2010 yılında 61 milyar dolara yükselmiştir.

• 2002-2010 döneminde tarımsal desteklemelerde % 255 artış sağlanmıştır.

• Hayvancılıkta süt üretimi,7,5 milyon tondan 12,5 milyon tona çıkarılmıştır.

• Sulama alanları 4,5 milyon hektardan 5,5 milyon hektara çıkarılmıştır.

• Önümüzdeki dönemde 1 milyon hektar alanı sulamaya açacağız.

• Tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak amacı le Tarım Bakanlığı'nı yeniden yapılandırdık.

• Tarım sektöründe nüfusunu yeterli, güvenilir gıda ile besleyen ülke durumuna geleceğiz.

• Tarım ürünlerinde net ihracatçı durumunu daha da geliştirerek rekabet gücünü artırmış,ürettiği ile bölge ve dünyada söz sahibi olmuş bir ülke konumuna erişmek 2023 hedeflerimizdendir.

• Su kaynağına ihtiyaç duyulan alanlarda rehabilitasyona ihtiyaç duyulan sulama tesislerinin geliştireceğiz.

• Sulamada tasarruf sağlayacak ve toprağı koruyacak modern teknolojilerin kullanımına vereceğimiz desteği artıracağız.

• Bütüncül su kaynakları yönetimi geliştireceğiz. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.