Takip Et

İYİ TARIM UYGULAMALARININ GELDİĞİ NOKTA

“Dünyada artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak için, kimyasal girdilerin yoğun kullanıldığı ileri teknolojik uygulamalara yer veren yöntemler geliştirilmiştir. Ancak bu yöntemlerin üretimi artırıcı etkilerine karşın, neden olduğu çevresel sorunlar 1960’ların sonu ile 1970’lerin başında artma eğilimi göstermiştir. Kalkınma sürecinin başında yerel ölçekli görülen çevresel sorunlar, daha sonra ülke sınırlarının ötesine taşmış, ortaya çıkan zararlar ise bölgesel ve uluslararası boyuta ulaşmıştır.

Zamanla artan bu çevresel sorunlar, mevcut doğal kaynakların etkin kullanımına odaklanan sürdürülebilir tarım sistemlerinin geliştirilmesinin ilk adımını oluşturmuştur. Daha sonraki süreçte insan sağlığını ve çevreyi koruyan tarımsal üretimin sağlanmasında, sürdürülebilir tarım sistemlerinin yaygınlaştırılması önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, günümüzün en yaygın sürdürülebilir tarım sistemlerinden biri olan iyi tarım uygulamaları her geçen gün artmaktadır.

İyi tarım uygulamalarında kimyasal girdi kullanımı söz konusu olmakla birlikte, girdiler insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmektedir.

İyi tarım uygulamalarında amaç: çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.

İyi tarım uygulamaları kontrollü bir tarımsal faaliyet olup, tüm uygulamaların kayıt altına alınmasını esas almaktadır. Bu kayıtlar: ürünün tür ve çeşidi, kullanılan gübre ve zirai ilacın uygulama nedeni, zamanı, miktarı, öneriyi yapanın ve uygulayıcının ismi, bu konudaki yetkinliği, ürünün kaç gün sonra hasat edileceği ve su kalitesini de kapsayan sulamayla ilgili tüm detayları içermektedir.

Böylelikle iyi tarım (İTU) uygulamalarında, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik yerine getirilmiş olmaktadır. Türkiye’de 2007’de başlayan iyi tarım uygulamalarında, üretici sayısı ve üretim alanı bakımından özellikle 2013 sonrasında önemli gelişmeler olmuştur. İyi tarım uygulamalarının yapıldığı il sayısı 2007’de 18 iken, 2018’de 63’e çıkmıştır. İyi tarım uygulanan alan ise 12 yılda yaklaşık 115 kat artış göstermiştir.”

2007 yılında uygulanmaya başlayan İTU uygulamalarından üreticinin beklentileri birkaç maddede sınıflandırılabilir:

• Sağlıklı gıda üretmek

• Ürününü daha iyi fiyata satmak

• Gelir desteği elde etmek .

Ancak son yıllarda Tarım Orman Bakanlığının Ankara’daki bazı bürokratlarının Güneydoğu Anadolu’da yanlış ve mevzuat dışı uygulanan İTU için bu yararlı uygulamayı mevzuattan kaldırmaya yönelik çabaları sonucu İTU destekleri yok rakamlarına indirilince üretici de bu yararlı uygulamadan büyük oranda vazgeçti.

Zararı ise tüketiciye ve ihracat sektörüne doğrudan yansıdı. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.