Takip Et

TARIM SEKTÖRÜNÜN KÜÇÜLMESİNİN NEDENLERİ

Tarımda küçülmenin nedenleri nelerdir?

Birincisi sektörler arası rekabette tarımın koruyucusuz kalması.

Günümüzde tarım için en büyük tehdit, tarımın ana sermayesi olan tarım topraklarının korumasının sözde kalmasıdır. Özellikle maden, enerji, inşaat ve turizm sektörü tarım aleyhine olmak üzere sahalarını genişletmektedir. Kaybedilen tarım topraklarının Türk insanının gelecekteki gıdasının azalması ve hatta pek çok tarım ürününün yok olması anlamına geldiğini bazı duyarlı kesimler dışında kimse anlamak istememektedirler.

Bugün Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne (TZOB) kayıtlı çiftçi sayısı yaklaşık olarak 5 milyon 100 bin kadardı. Bu da yaklaşık olarak 30 milyon nüfusun doğrudan tarımdan geçimini sağladığının gerçeğidir. Ülke nüfusunun yaklaşık üçte birine yakın bölümü oluşturan tarımsal ya da kırsal alanda yaşayan bu kesimin milli gelirdeki yeri ancak % 8 – 10 düzeyindedir. Hakkaniyet ölçüleri içinde ele almamız gerekirse bu pay % 35 civarında olmalıdır.

Türkiye’de tarım sektöründe göze çarpan gerçekler, küçük miktarlarda üretiminin yaygın olması, toprak dağılımının 5403 sayılı yasada yer almasına ve önleme çabalarına karşın çok parçalı olması ve verim düşüklüğüdür.

Tarım kesiminde nüfus artış hızı Türkiye nüfus artışı ortalamasının üstündedir. Bu gerçek miras yoluyla toprakların küçülmesine sebep olmakta, kırsaldan ve köyden kente olan göçü hızlandırmakta, tarım içinde bulunması gereken genç ve üretken nüfus başka sektörlere kaymaktadır.

Tarımın büyümesi ve mevcut küçülmeden korunmasının yolu bu genç nüfusun kazanmasını sağlamaktır. Bunun da yolu genç nüfusu destekleyecek paket programların oluşturulmasıdır. Bu desteklemeler finans, modernleşme, eğitim, toprak ve hayvan varlığını zenginleştirme, tarım ürünlerinin satış fiyatlarının koruma altından geçmesinde yatmaktadır.

Yoksa gelecek nesillerin gıdasını temin etmekte devlet büyük sıkıntılara düşecektir.

Tarımda küçülmenin en önemli nedenlerinden birisi olan küçük parsel ve parçalara bölünmüş toprak yapısı, maliyetleri yükselterek tarım üretiminde verimsizliğe ve kârsızlığa yol açmaktadır.

Dünyada tarım ve hayvancılıkta bir modernleşme ve dönüşüm olgusu hızlı bir gelişme kaydederken bizde bu sorunun tam anlamı ile hâlâ çözülememiş yeni teknoloji ile ve çağdaş teknolojilerin tarıma girmesinin önünde en büyük engeldir.

Bu bakımdan tarım sektörünün hızlı değişimi ve büyümesi için ülkemizde de toprak toplulaştırılması ve yeni teknoloji kullanımı zaman geçirilmeden gerçekleştirilmelidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.