ARABULUCULUK İLE KAZAN KAZAN
[email protected]

ARABULUCULUK İLE HIZLI VE KESİN ÇÖZÜM

19 Ağustos 2020, Çarşamba

     

Adalet Bakanlığı’nın alternatif çözüm yolları olarak uygulamaya koyduğu arabuluculuk uygulamasının başarısı rakamlara şu şekilde yansıdı.

Arabuluculuk uygulamasıyla 2013’ten bu yana 1 milyon 254 bin 348 dosyada yüzde 70 oranında başarı sağlandı. 845 bin 79 dosya mahkemeye gitmeden arabulucularda çözüme kavuşturuldu.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı‘nın açıklamış olduğu istatistiksel verilere göre ;

İhtiyari uyuşmazlıklarda 2013’ten bu yana arabulucu görevlendirmesi yapılan dosya sayısı 239 bin 927 dosyanın 217 bin 859 ‘unda (yüzde 97’si ) anlaşmayla , %3'ü anlaşmama ile sonuçlanmıştır

İş uyuşmazlıklarında Ocak 2018’den bu yana arabulucuya giden 739 bin 255 dosyanın 460 bin 090‘ında (yüzde 65’i) çözülerek anlaşma sonuçlanmış , %35 inde ise anlaşma sağlanamamıştır.

Ticari uyuşmazlıklarda Ocak 2019 tarihinden itibaren arabuluculara yönlendirilen 146 bin 413 dosyanın 73 bin 046‘sında (yüzde 57) anlaşma sağlandı. Binlerce ticari uyuşmazlık ve iş uyuşmazlığı mahkemeye gitmeden süratle çözüme kavuşturuldu.

17 Ağustos 2020 tarihli röportajında ;

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü ve İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar, arabuluculuk sistemiyle bugüne kadar 1.5 milyon uyuşmazlığın sonuçlandırıldığını, bunun da yüzde 70’inin çözüme kavuştuğunu söyledi. Bu sistemin adalete erişim sürecini kolaylaştırdığını belirten Öztatar, mahkemelerde ortalama 1000 günde sonuçlanan ticari davaların, arabuluculuk yoluyla en geç 8 haftada sonuçlandığına dikkat çekti.

Arabuluculuğun hızlı ve süratli bir çözüm olması yanında bir çok avantajı vardır.

Arabuluculukta kararın tarafların elinde olması,

- Arabuluculuğun niteliği gereği daha hızlı ve daha az maliyetli oluşu,

- Arabuluculuğun taraflar arasındaki ticari faaliyet ve ilişkileri sürdürülebilir kılması, -

Arabuluculuğun gizlilik prensibi gereği taraflara daha özgür bir alan sağlaması özellikleri bu süreçte önemli bir pratik yarar sağlayacaktır.

Şöyle ki; arabuluculuk yolu bu uyuşmazlıkların yargı yolundan çok daha kısa sürede çözüme ulaşmasını sağlar. İki tarafın da karşılıklı diyaloglarıyla her birinin hakları korunarak sağlıklı çözümlere ulaşılabilir. Arabuluculuk süreci yargılama olmadığından dava harcı, keşif ve bilirkişi incelemesi masrafları, posta masrafları, gider avansları, icra harçları, icra masrafları, tahliye, yeddi emin ücreti, nakliye gibi giderler söz konusu olmamaktadır. Uyuşmazlıkların ekonomik bir şekilde çözümlenebilecek olması, bu uyuşmazlıklarla birlikte salgının getirdiği diğer ekonomik sorunlarla da baş etmeye çalışan tüm tarafların çözüm sürecinde en sağlıklı ve en hızlı şekilde yol almasını sağlayacaktır. Arabuluculuk toplantılarının gizli kalması, tarafların çıkarlarının korunması, ticari ilişkilerinin özenle zarar görülmemesine dikkat edilmesi, taraflar arasındaki anlaşma seçeneklerinin genişliği de bu yöntemin içinde bulunduğumuz salgın sürecinde etkin olarak kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Taraflar salgın sürecinden sonra arabuluculuk yönteminin temeli olan kazan-kazan ilkesi ile herhangi bir hak mağduriyeti yaşanmadan çözüme gidecek ve ilişkilerini sürdürülebilir kılmaya devam edecektir. Zira kira ilişkisi sözleşmesel ilişkiler açısından incelendiğinde aile birliğinin kurulması sonrasında yürütülen en uzun ilişki tipidir. Dolayısıyla ticari faaliyetlerin devamı ve hiç kimsenin hak kaybı yaşamadan ortak bir çözümde buluşması bu ilişkinin zedelenmesini ve tarafların dava süresinde hasıma dönüşmesini engelleyecektir. Ayrıca bu uyuşmazlıkların alışılagelen yargı yoluyla uzun zaman ve ciddi masraflarla çözümlenme çabası; ciddi maddi kayıplara, iş hayatında prestij kaybına dahi yol açabilmektedir. Dünya çapında rekabet gücüne sahip olan ve/veya olmayı hedefleyen küçük ve/veya büyük gerçek ve/veya tüzel kişi tacirler açısından arabuluculuk, kuşkusuz en güvenli, en kısa, en ucuz uyuşmazlık alternatif çözüm yöntemi olacaktır.

Sürecin gizli olarak yürütülüyor olması da tarafların kendi aralarında varacakları anlaşmaları özgür şekilde düzenleyebilme ve üçüncü kişilerin haberdar olmalarını engelleme hakları sağlanmış olacaktır. Sevgiyle ve sağlıkla kalın ….

Avukat Arabulucu Senem Bircan