Takip Et

ARABULUCULUK İLE KAZAN KAZAN
[email protected]

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK GETİRİLDİ

5 Ağustos 2020, Çarşamba

     

Bilindiği üzere, daha önce yapılan yasal düzenlemeler ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren iş hukukuku ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticaret hukukundan doğan uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamına alınarak dava şartı haline getirilmişti. Bunun anlamı da, iş hukuku ve ticaret hukukundan doğan alacak davalarının açılabilmesi için öncelikle arabuluculuk yoluna gidilmesi gerektiğidir.

28/07/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile de arabuluculuk müessesesi tüketici uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan düzenleme ile Tüketici Mahkemelerinde ya da Tüketici Mahkemesi oluşturulmayan yerlerde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla hareket eden Asliye Hukuk Mahkemelerinde tüketici uyuşmazlıkları için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması, dava şartı olarak kabul edilmiştir. Yasaya göre, 2020 yılı için parasal sınır olan 10 bin 390 lira üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında veya konusu para ile belirlenemeyen diğer tüketici uyuşmazlıklarında taraflar tüketici mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadır. Ancak bazı hususlarda istisnalar belirlenerek zorunlu arabuluculuğun kapsamı dışında tutulmuştur.

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDA OLMAYAN UYUŞMAZLIKLAR

Bunlar;

a) Hakem Heyetinin Görevi Kapsamında Kalan Uyuşmazlıklar (parasal sınırda kalanlar)

b) Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz

c) İhtiyati Tedbir Kararların Alınması

ç) Üretimin Veya Satışın Durdurulması Ve Malın Toplatılması

d) Tüketici İşlemi Mahiyetinde Olan Ve Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

TÜKETİCİ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİ ARABULUCULUK ÜCRETİNDEN MUAF TUTULUYOR!!

Kural olarak, diğer uyuşmazlık türlerinde tarafların arabuluculuk yoluyla anlaşmaya varması halinde, üzerinde anlaşmaya varılan miktar üzerinden belirlenen arabuluculuk ücreti taraflarca eşit bir şekilde ödenmektedir. Ancak, tüketici hukukundan doğan uyuşmazlıklarda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A-3 maddesi gereğince tüketicinin ödeyeceği ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Bu ise, iki saatlik ücretten fazla olamayacaktır.

Bu demek oluyor ki, tarafların anlaşması halinde nispi tarifeye göre arabuluculuk ücreti belirlendikten sonra bu ücret taraflara eşit olarak paylaştırılacak ve tüketicinin payına düşen miktar ne olursa olsun iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı’ndan karşılanacaktır. İki saati aşan ücret ise tarafların özgür iradesi ile karşılanacaktır.

Dolayısıyla, yapılan yeni yasal düzenleme ile tüketicinin cebinden hiçbir ücret çıkmadan tüketiciyi mağdur eden uzun süren yargılama sürecinin kısaltılması amaçlanmıştır.

AYDIN ARABULUCULUK MERKEZİ

Av.Arb.Huriye MORAL ŞEKER Yazarın Tüm Yazıları

ARABULUCULUK İLE HIZLI VE KESİN ÇÖZÜM

19 Ağustos 2020, Çarşamba

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK GETİRİLDİ

5 Ağustos 2020, Çarşamba

ARABULUCULUK SÜRECİ SONUCUNDA HAZIRLANAN ANLAŞMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

22 Temmuz 2020, Çarşamba

İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK

7 Temmuz 2020, Salı

Arabuluculukta Ücret

24 Haziran 2020, Çarşamba

COVİD -19 Salgın Döneminde Tek Çözüm "ARABULUCULUK"

8 Haziran 2020, Pazartesi

ARABULUCULUK SÜRECİNE İLİŞKİN SÜRELER, KORONA SALGINININ BU SÜRELERE ETKİSİ

7 Mayıs 2020, Perşembe

ARABULUCUYA NASIL BAŞVURULUR?

11 Mart 2020, Çarşamba

Arabuluculuğun Temel İlkeleri

26 Şubat 2020, Çarşamba

ARABULUCULUK NEDİR?

12 Şubat 2020, Çarşamba