Takip Et

Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı [email protected]

Meslekleri tanıyalım

27 Mart 2016, Pazar

     

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (MF-3)

Moleküler Biyoloji ve Genetik, insan ve tüm diğer canlılar için sağlıklı yaşamın temelini aydınlatmak üzere gerçekleştirilen tüm çalışmaları kapsayan bir bilim dalıdır. Örneğin, sağlık sektöründe kullanılan ilaçlar ve metodolojilerin hemen hepsi bu temel bilim dalında elde edilen bulgulardan kaynaklanmaktadır.

Tıpta hastalıklara sebep olan genlerin bulunması, tarımda verimin artırılması ve daha iyi bitki türleri elde edilebilmesi gibi alanlarda çalışan genetik mühendisi olmak isteyen adaylar, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, bilimsel meraka sahip ve ince ayrıntılara dikkat edebilen kişiler olmalıdır.

Genetik mühendisi olmak isteyenler,

Ø Moleküler Biyoloji ve Genetik

Ø Genetik ve Biyoinformatik

Ø Genetik ve Biyomühendislik

ana dallarından birinde okuyabilirler.

 

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Genetik Mühendisleri, kamu sektöründe, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi bakanlıklarda, devlet hastanelerinde, araştırma enstitülerinde, adli tıp kurumunda çalışmaktadırlar. Genetik mühendisleri, özel sektörde ise, gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerindeki şirketlerin araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve kalite kontrol laboratuvarlarında, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde iş bulmaktadırlar. Genetik mühendisleri, tıp sektöründe, hastanelerde, özel tahlil laboratuvarlarında, kök hücre tedavi merkezlerinde, genetik tanı ve tüp bebek merkezlerinde, biyoteknoloji firmalarında, tıp ve biyoloji alanında ithalat ve ihracat yapan özel şirketlerde çalışmaktadırlar. İsteyen genetik mühendisleri yurt dışında ve yurt içindeki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

Tıp mı Moleküler Biyoloji ve Genetik mi?

Tıp eğitimi bilimsel birikimlerden yararlanarak hastanın doğrudan iyileşmesine hizmet eden bir daldır. Moleküler Biyoloji ve Genetik ise sağlıklı yaşam için gerekli bilimsel birikimi laboratuvar çalışmaları ile ortaya çıkaran bir daldır.

Tıp eğitimi aldıktan sonra MBG’de özelleşmek ve doktora yapmak mümkündür. Ülkemizde bir doktorun hem hasta görüp hem araştırmaya yoğunlaşması oldukça zordur, bu nedenle doktorlar hasta görmek yerine laboratuvar ortamında çalışarak ve tüm Moleküler Biyoloji ve Genetik birikimini tıp eğitimi sonrası doktoradan önce elde ederek Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında özelleşebilmektedir. (http://www.bio.boun.edu.tr/)

 

Önemli Not : Türkiye’de bilimsel araştırmalara fazla önem verilmediği, ne devlette ne de özel sektörde araştırmalara ciddi bir bütçe ayrılmadığı için Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezun öğrenciler, mezuniyet sonrasında sıkıntı yaşayabilirler. Bu nedenle öğrencilere tavsiyemiz meslek seçimi sırasında Türkiye koşullarını da göz önünde bulundurmalarıdır.

 

Bölüm 2015 yılında 15.600 sıralama ve 440,891 puan (Boğaziçi Üniversitesi) ile 263.000 sıralama ve 198,410 puan aralığında öğrenci almıştır.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (YGS- 2 / MF-3)

Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye, mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir.

 

Görevler

• Radyolojik koruma ve bulaşıcı hastalıklarda tespit yapılmasını, personelin ve halkın eğitilmesini koordine eder ve çözüm yollarına ilişkin stratejiler geliştirir,

• Afet ve acil durumların ardından hasar tespit raporu hazırlar ve durumun analizi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,

• Acil durumlara ilişkin prosedürleri ve yönetmelikleri takip eder, değişikliklere uyum sağlanması konusunda gerekli işlemleri yapar,

• Daha önce yaşanmış afet ve acil durumların sonuçlarını analiz eder, teknolojik değişiklik ve gelişmeleri kullanarak bilgileri değerlendirir ve yeni prosedürler geliştirilmesi konularında hükümete ve yerel yönetimlere tavsiyelerde bulunur,

• Acil durum ve afet olaylarının olasılığını tahmin ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve acil durum planları hazırlar,

• Acil durumlarda ve afetlerde sığınakların açılmasını, halkın ihtiyaçlarının giderilmesini, kriz ve afet yönetimi faaliyetlerini koordine eder,

• Acil durum ve afet durumlarında ihtiyaçların giderilmesi için sağlık tesislerinin planlarını hazırlar,

• Acil durum yönetim planları geliştirir.

 

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Acil yardım ve afet yöneticileri, Başbakanlığa bağlı “Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı”nda ve bu başkanlık çatısı altında kurulan daire başkanlıkları ile illerde kurulacak olan il afet ve acil durum müdürlükleri bünyesinde görev alabilirler. Ayrıca, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında ve her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma ile ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler.

İsteyen acil yardım ve afet yöneticileri, Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik yönde ilerleme şansına sahiplerdir.

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Ana Dalı dört alt daldan oluşmaktadır:

 

• Acil Yardım

• Arama Kurtarma ve Müdahale

• Afet Yönetimi ve Eğitimi

• Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik

 

Bölüm 2015 yılında YGS-2 puan türünde 177.000 sıralama ve 306,343 puan (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) ile 216.000 sıralama ve 290,144 puan (Gümüşhane Üniversitesi) aralığında öğrenci almıştır.

 

BİYOKİMYA (MF-3)

Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır. Bir çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. Canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri. Beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstü eğitimin verilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır.

Biyokimya programı “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Kimyagerlik” olmak üzere iki alt dala ayrılmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Biyokimya programını bitirenlere, bitirdikleri dala göre “Biyokimyager” veya “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager” ünvanı verilmektedir. Biyokimyagerler, biyokimya analiz bilimlerinde ve laboratuvarlarında sağlıkla ilgili testleri yapar, yeni test yöntemleri geliştirirler; gıda ve ilaç sektöründe kalite kontrol işlerini yaparlar; projelerin yürütülmesinde görev alırlar.

Çalışma Alanları: Mezunlar, gıda, ilaç, tıbbi kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuvarlarında görev alabilirler. Eğitimleri süresince formasyon eğitimi almaları halinde öğretmen adayı olma hakkını kazanabilirler.

Bölüm, 2015 yılında MF-3 puan türünde 96.300 sıralama ve 316,837 puan (Ege Üniversitesi) ile 218.000 sıralama ve 238,154 puan (Cumhuriyet Üniversitesi) aralığında öğrenci almıştır.

(Kaynak : www.wikipedia.org , www.derszamani.net , www.parlakbirgelecek.com , www.osym.gov.tr) Yazarın Tüm Yazıları

İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI

21 Ağustos 2017, Pazartesi

“SEN” KİMSİN?

14 Ağustos 2017, Pazartesi

Dostluğa dair...

18 Kasım 2016, Cuma

MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ

18 Temmuz 2016, Pazartesi

2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar

11 Temmuz 2016, Pazartesi

Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2

21 Haziran 2016, Salı

Ecele özlem

26 Mayıs 2016, Perşembe

Mühendislikler-1

24 Mayıs 2016, Salı

KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)

15 Mayıs 2016, Pazar

Özel çocukların özel anneleri

7 Mayıs 2016, Cumartesi

Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)

2 Mayıs 2016, Pazartesi

İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program

27 Nisan 2016, Çarşamba

Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri

17 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri

11 Nisan 2016, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1

3 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım

27 Mart 2016, Pazar

Biten bir YGS'nin ardından

18 Mart 2016, Cuma

Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?

3 Mart 2016, Perşembe

Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)

28 Şubat 2016, Pazar

MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)

16 Şubat 2016, Salı

Meslekleri Tanıyalım

30 Ocak 2016, Cumartesi

Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)

19 Ocak 2016, Salı

sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)

4 Ocak 2016, Pazartesi

PARADOKS

22 Aralık 2015, Salı

HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)

21 Aralık 2015, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)

8 Aralık 2015, Salı

Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...

3 Aralık 2015, Perşembe

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3

1 Aralık 2015, Salı

Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim

24 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2

17 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1

12 Kasım 2015, Perşembe

Reytingleri dibe çekmek

1 Kasım 2015, Pazar

Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?

27 Ekim 2015, Salı

Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?

21 Ekim 2015, Çarşamba

Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi

11 Ekim 2015, Pazar

Bir an önce başlamalı!

4 Ekim 2015, Pazar