Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı nurcanordek@gmail.com

Mühendislikler-1

24 Mayıs 2016, Salı

     

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik disiplinlerinin genel adı olarak kullanılır. Bunun yanında elektrik mühendisliğinin alt dalı olan güç mühendisliği, Türkiye'deki elektrik mühendisliğinin karşılığıdır.

Elektrik ve elektronik mühendisliği 100 yılı aşkın bir süredir giderek artan bir hızla hayatımızın her alanına girmiş ve yeni birçok alanın doğmasına neden olmuş bir mühendislik disiplinidir.

Elektrik-elektronik mühendisliğinin uğraş konuları iki genel grup altında toplanabilir. Birincisi, enerji ve güç sistemlerini içerir ve genelde elektrik mühendisliği adı altında anılır. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve işlenmesi ile ilgilenir. İkincisi ise, elektronik ve iletişim alanlarını içerir ve genelde elektronik mühendisliği olarak adlandırılır. Elektronik mühendisliği elektronik ve haberleşme teknolojileri gibi alanlarla ilgilenir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, fizik, matematik ve hesaplama yöntemlerini temel alarak elektronik aygıtlar ve devre tasarımı, duyargalar, elektrik sinyallerinin işlenmesi, iletişim sistemlerinin tasarımı, elektromanyetik dalgalar ve antenler ve optik-elektronik-mekanik karma sistemlerin tasarım ve geliştirilmesi konularında bilgili ve nitelikli elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmektir.

 

Alt dallar

Elektrik mühendisliği (Güç mühendisliği)

Elektronik mühendisliği

Kontrol mühendisliği

Telekomünikasyon mühendisliği (Haberleşme mühendisliği)

Biyomedikal mühendisliği

 

İlişkili dallar

Bilgisayar mühendisliği

Robotik

Mekatronik

 

Elektrik elektronik mühendisliği mezunları telekomünikasyon, savunma sanayi, altyapı-inşaat ve havacılık gibi çeşitli sektörlerde iş bulabiliyorlar. Mezunların çalıştıkları şirketler içinde Aselsan, Türk Telekom, Siemens, TÜBİTAK, Alcatel-Lucent ve Havelsan dikkat çekiyor.

 

Elektrik elektronik mühendisliği mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor?

Elektrik-elektronik mühendisliği mezunlarının çalıştıkları alanların başında mühendislik, bilgi teknolojisi, satış, operasyon ve program ve proje yönetimi geliyor. Bunları ise araştırma, girişimcilik, eğitim ve danışmanlık takip ediyor. Bu da elektrik elektronik mühendisliği mezunlarının kendi alanlarında çalışma imkanı bulduklarını gösteriyor.

 

Türkiye'de elektrik mühendisliği ile ilgili isim karışıklıkları

 

Türkiye'de "elektrik-elektronik mühendisliği" olarak geçen lisans programı yurtdışında çoğunlukla "elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri" olarak geçer yani bilgisayar mühendisliği de bu programa dahildir.

 

Yüksek akım imza yetkisi

Elektrik Mühendisleri Odası'nın belirlediği kriterlere göre elektrik-elektronik mühendislerinin yüksek akım imza yetkisine sahip olması için transkriptinde (ders planı) "elektrik makineleri", " iletim sistemleri", " dağıtım sistemleri", " güç sistemleri", " enerji sistemleri", " elektrik tesisleri", " koruma", "yüksek gerilim tekniği" gibi dersler olması gerekir. Yüksek akım, elektrik(güç) mühendisliğinin uğraş alanıdır.

2015 yerleştirme sonuçlarına göre ilk sırada 372 sıralama ve 524,348 MF-4 puanı ile Boğaziçi Üniversitesi yer alırken, ODTÜ ve İTÜ ilk üçte yerini alıyor.

 

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mekatronik sistemler çok geniş ve gelişen bir uygulama alanında kullanılmaktadır: Taşıma, kaynak ve ameliyatlarda kullanılan hassas robotlar, basınç ve sıcaklık kontrol sistemleri, barkod sistemleri, üretim bandı cihazları, bina otomasyonu (güvenlik sistemleri, otomatik iklimlendirme sistemleri, otomatik kapı sistemleri), mayın tarama robotları, otomatik pilotlar, insansız hava araçları, otomobil hava yastıkları, kilitlenmeyen fren sistemi (ABS), manyetik rezonans (MR) aletleri, bulaşık ve çamaşır makineleri ve dijital kameralar bu uygulama alanlarına örnek olarak sayılabilir.

 

Mekatronik mühendisliği, en basit anlatımıyla, makine, elektronik, kontrol ve bilgisayar sistemlerinin sinerjik bir kombinasyonudur ve işlevleri mekanik, elektronik, bilgisayar ve yazılım teknolojisinin entegrasyonuna dayanan ve gelişmiş ürün, işlem ve sistemleri kurmak için kullanılan ürünlerin tasarımı ile ilgilenen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.

 

Mekatronik Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, elektrik, (optik dahil) elektronik, makine ve bilgisayar mühendislikleri bilgilerini kullanarak “akıllı" elektro-mekanik sistemler oluşturabilmek için gerekli teknolojileri kullanabilecek ve bu alandaki uzmanlarla iletişim kurarak ürün tasarımını gerçekleştirebilecek mekatronik mühendisleri yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Mekatronik Mühendislerinin iş sahası daha çok kurumsal firmalar olup, otomotivden beyaz eşyaya, savunmadan tıbbi cihaz üretimine kadar pek çok alanda çalışmaktadırlar. Mekatronik mühendislerinin bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda ve ileri otomasyon ürünleri geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde (Ar-Ge) iş bulmaları mümkündür. İsteyen mekatronik mühendisleri Makine Mühendisliğinin belirli bir dalı üzerinde yüksek lisans yapması mümkündür.

 

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

Günümüzde tıptan haberleşmeye, bilgisayar teknolojisinden uzay araştırmalarına kadar her konuda elektronik ve haberleşme mühendisliğinin önemi artmakta, hayatımızın can damarı durumuna gelmiş olan haberleşme, elektronik ve kontrol teknolojilerinin gelişiminde elektronik ve haberleşme mühendisliği önemli rol oynamaktadır.

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, işaret ve görüntü işleme, ses ve görüntü iletişimi, haberleşme sistemleri, elektromanyetik ve mikrodalgalar, mikro-elektronik ve tüm devreler, elektronik elemanlar ve düzenler, biyomedikal sistemler, bilgi-işlem sistemleri, devreler ve sistemler ve bu konularla ilgili teknolojilerle ilgilenen bir mühendislik disiplinidir.

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, elektronik ve haberleşme düzen ve sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim ve çalışmaları konusunda sağlam bilimsel ve teknik bilgi birikimi olan elektronik ve haberleşme mühendisleri yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Elektronik ve haberleşme mühendisleri, elektronik ve haberleşme sistemleri, elektronik, otomatik kontrol, kablosuz haberleşme, biyomedikal ve savunma sanayi teknolojileri gibi hızla gelişen sektörlerde Türkiye'nin değişik bölge ve şehirlerinde hizmet veren ulusal ve çokuluslu telefon ve GSM şirketlerinde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda elektrik, elektronik, biomedikal, otomotiv cihazları üreten şirketlerde, bilişim teknolojileri şirketlerinde, bankalar, finans şirketleri, İnternet servis sağlayıcı şirketlerde, proje-tasarım-yazılım şirketlerinde, ses/görüntü sistemleri üreticisi şirketlerde, sağlık sektörüne hizmet veren mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve/veya pazarlama birimlerinde iş bulabilmektedirler. Elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalıştıkları şirketler arasında, Türk Telekom, Turkcell, Telsim, Vodafone, Avea, Alcatel-Lucent, Teletaş, Netaş, Siemens, Koç Sistem, TAI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, TÜBİTAK, Bilgi İletişim Kurumu, Vestel sayılabilir.

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İnşaat mühendisliği, insanoğlunun ihtiyaçları ile doğmuş temel mühendislik dallarından birisidir. Günümüzde inşaat mühendisliğinin çok çeşitli ve geniş ilgi alanları vardır, diğer mühendislik dalları ile kuvvetli bağlara sahiptir. Aynı zamanda yeni teknolojilerin üretilmesinde de aktif bir rol oynamaktadır.

Barınma ve iş amaçlı konutlar, yüksek katlı binalar, alışveriş merkezleri fabrikalar, sanayi tesisleri, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanları, arıtma tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri gibi yapıların inşası ile zemin etütlerinin gerçekleştirilmesi, yapılarda kullanılan malzemelerin incelenmesi, imalatı, büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etütleri gibi çok çeşitli faaliyetler İnşaat Mühendisliğinin ilgi alanlarına girmektedir.

 

İnşaat Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, ülkemizin ve tüm insanlığın daha rahat, güvenli ve insanca bir ortamda yaşamasına katkıda bulunacak kalıcı ve uzun erimli yapıların iş gücü, makine ve teknoloji kullanarak yapımını sağlayacak bilgili ve nitelikli İnşaat Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Çalışma alanları: İnşaat mühendisliği; çalışma alanı en geniş olan mühendislik dallarındandır. Hemen hemen bütün kamu-özel kurum ve kuruluşlarda inşaat mühendisleri görev yapmaktadır. Diğer taraftan İnşaat Mühendisliği, özel çalışma imkanı en fazla olan mesleklerden biridir. Mezunlar kendi iş yerlerini açabilirler, müteahhitlik yapabilirler. Özellikle son yıllarda Türk inşaat firmaları uluslararası projelerde de yer almaktadır. Bu bakımdan inşaat mühendislerinin yurtdışında da çalışma imkanı bulunmaktadır.

İnşaat mühendisliği çalışmalarının bir bölümü, masa başı diye adlandırılabilecek olan büro çalışmalarından oluşmaktadır. Diğer bölümü ise yapı yerinde gerçekleşecek olan şantiye çalışmalarından oluşmaktadır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bir kısmı bürolarda, bir kısmı şantiyelerde, pek çoğu da her iki alanda ya da denetim firmalarında görev yapmaktadır.

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Klasik mühendislik dallarından biri olan makine mühendisliği, modern dünyanın gereksinimleri doğrultusunda son yıllarda önemli değişimlere uğramıştır. Endüstride temel ve devamlı yükselen bir rol oynayan makine mühendisliği, uzay, otomotiv, savunma, tıp ve gıda üretimi gibi yüksek ve yenilikçi teknolojiler ile bağlantılıdır.

Makine mühendisliği, makinelerin, sistemlerin ve mekanik süreçlerin tasarımlarının yapıldığı yaratıcılık içeren bir mühendislik disiplinidir. Makine mühendisliğinin uygulamaları olarak çeşitli enerji birimlerinin mekanik enerjiye çevrilmesi (motorlar, güç santralleri vb.), enerjinin aktarılması (mekanik aktarma ortamları, mekanizmalar ısı aktarımı, boru hatları vb.) ve enerjinin çeşitli amaçlarla kullanımı (ulaşım araçları, üretim tezgahları, endüstriyel robotlar, iş makineleri, tekstil makineleri, ev aletleri vb.) sayılabilir. Ayrıca mekatronik ve biyomekanik gibi disiplinlerarası konular da makine mühendisliğinin ilgi alanları içindedir.

 

Makine Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, temel mühendislik bilgilerini nasıl kullanacağını bilen ve toplumsal ihtiyaçlara karşı hassas olan ve sorunları çözen bilgili ve nitelikli Makine Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Makine Mühendisleri, imalat, otomotiv, inşaat, kimya, enerji, tekstil ve seramik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ürün tasarımı, ürün geliştirme, kalite kontrol, üretim ve montaj birimlerinde, mühendislik ofislerinde ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarında çalışmaktadırlar. İsteyen makine mühendisleri yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

 

(kaynak : http://www.parlakbirgelecek.com, www.wikipedia.org )

NOT : Mühendislik okuyacak öğrencilerin kendi bölümündeki gelişmeleri yakından takip etmesi, teknolojiyi kendi alanında kullanabilmesi, okul dönemini boş geçirmeyip stajlara önem vermesi gerekmektedir. Özellikle inşaat mühendisliği okuyacak öğrencilerin yurtdışı iş fırsatlarını değerlendirebilmesi için İngilizce'nin yanında mutlaka bir yabancı dile daha hakim olmalıdır.Yazarın Tüm Yazıları
İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI
“SEN” KİMSİN?
Dostluğa dair...
MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ
2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar
Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2
Ecele özlem
Mühendislikler-1
KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)
Özel çocukların özel anneleri
Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)
İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program
Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri
Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri
MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1
Meslekleri tanıyalım
Biten bir YGS'nin ardından
Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?
Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)
MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)
Meslekleri Tanıyalım
Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)
sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)
PARADOKS
HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)
MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)
Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...
YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3
Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim
YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2
YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1
Reytingleri dibe çekmek
Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?
Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?
Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi
Bir an önce başlamalı!