Takip Et

Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı [email protected]

Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri

11 Nisan 2016, Pazartesi

     

İŞLETME BÖLÜMÜ (TM-1)

İşletme, mal ve hizmet üreten kurumlarda verimi artırmak için planlama, üretim, yönetim, denetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında bilgi ve beceriye sahip yöneticiler yetiştiren bir bölümdür.

Bölümün amacı, özel sektör ve kamuya doğru stratejik kararlar verebilen, bulunduğu işletmenin her anlamda verimini artırmak amacıyla çalışan, her durumda en doğru kararları verebilen nitelikli, iş ahlakına ve etik değerlere saygılı yöneticiler yetiştirmektir.

Operasyondan insan kaynaklarına, kaynak yönetiminden genel yöneticiliğe kadar birçok pozisyonda görev alabilen işletmecileri, sadece şirketin işleyişi değil etik, çeşitlilik, iş yeri politikası ve çalışma ortamında olan daha birçok dinamiğin sorumluluğu bekliyor. İşte bu sebeple iyi bir işletmecide problem çözme, modelleme ve teoriyle pratiği birleştirebilme yeteneği ,girişimcilik ruhu, özgüven, teorik bilgilerin çokluğundan dolayı okuma alışkanlığı, liderlik ruhunun olmasıyla birlikte düşüncelerini başkalarına aktarma ve ikna becerisine sahip olunması gerekir.

İşletme bölümü öğrencisinin en az bir yabancı dili çok iyi bilmesi ve güncel bilgisayar programlarına hakim olması gerekir. Ayrıca hukuk ve muhasebe derslerinde de iyi olması beklenir.

İşletme Ana Dalı değişik şekillerde adlandırılan dört alt dala ayrılmaktadır:

• Muhasebe ve Finans veya Finans ve Kantitatif Analiz

• Pazarlama ve Uluslararası İşletmecilik veya Pazarlama ve İnovasyon

• Küresel İşletme Yönetimi veya Yönetim ve Organizasyon

• Üretim ve Yenilik Yönetimi

Görevler

• İşletmeciler organizasyonların, kurum ve kuruluşların hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yolları, stratejileri belirler,

• Çalıştıkları kurumda ya da firmada yapılan planların uygulanmasında ve denetlenmesinde görev alır,

• Çalıştıkları kurumda veya departmanda hangi ürünün ya da hizmetin üretileceği; satış ve pazarlama stratejileri konularında karar alır,

• Kurumun bütçe ve finansal aktivitelerini yönetir ve denetler,

• Çalışanlar ve kurum ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenler,

• İşlerin teknik denetimini sağlar; ortaya çıkan problemleri çözer,

• Üretim ve satışların sonuçlarını gözden geçirir ve rapor hazırlar.

 

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

İşletmeciler, pek çok sektörde ve çeşitli birimlerde çalışmakta, muhasebe, pazarlama, bilgi işlem, finans, satış, insan kaynakları yönetimi, bilgi teknolojileri, halkla ilişkiler gibi alanlarda istihdam edilebilmektedirler. Bilgi teknolojileri alanında, Yazılımcı, Web Programcısı, Veritabanı Programcısı ve Sistem Analisti olarak, insan kaynakları yönetimi alanında, Kariyer Danışmanı, İnsan Kaynakları Asistanı olarak, muhasebe ve finans alanında, Muhasebe Uzmanı, Finans Uzmanı, Finans Yöneticisi olarak, halkla ilişkiler alanında, Halkla İlişkiler Temsilcisi, Müşteri Temsilcisi, Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak çalışabilecekleri gibi Yönetim Danışmanlığı alanında da çalışabilmektedirler. İsteyen işletmeciler, işletmecilik, finans, ekonomi, istatistik, matematiksel bilimler, bankacılık ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İşletme mezunları kamu sektöründe de çalışabilirler. Bankalar, eğitim kurumları, hastaneler, hatta silahlı kuvvetlerde işletme mezunlarının çalışacağı alanlar vardır. Ayrıca KPSS – A ile

• Kaymakamlık,

• İdari yargı hâkimliği,

• Sayıştay denetçiliği,

• Bakanlıklarda, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük gibi meslekler yer almaktadır.

 

2015 ÖSYM verilerine göre Boğaziçi Üniversitesi İşletme (ing.) 1070 sıralama ve 482 TM-1 puan ile birinci sıradadır. Tunceli Üniversitesi ise 471.000 sıralama ve 197 TM-1 puanı ile son sıradadır.

 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ (TM-1)

Sözcük anlamı ile ekonometri, ekonomik ölçüm demektir. Matematiksel araç ve istatistiksel hesaplama yöntemlerinin ekonomi kuramı ile birleştirildiği uygulamalı bir bilim dalıdır.

Ekonometri Ana Dalı’nın amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz eden ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlayan bilgili ve nitelikli Ekonometrisler yetiştirmektir.

İstatistik ve matematiği ekonomi için kullanan ekonometristler, istihdam, enflasyon, şirket karları gibi ekonomik olayların matematiksel ölçümü, değerlendirmesi, planlaması ve uygulaması için çalışmalar yaparlar. Ayrıca ekonomi kanunlarını ve ekonomik sorunları niceliksel olarak inceleyerek ekonomik olarak en mantıklı kararın verilmesini araştırma yaparak sağlarlar. Ekonometrist olmak isteyen adayların sayısal düşünme yeteneğinin bulunmasının yanı sıra sosyal olaylara da ilgi duyması, uzak görüşlü, yeniliklere açık ve detaylı araştırma yapabilen bireyler olmaları gerekmektedir.

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Ekonometrist olmak isteyenlerin;

• Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan,

• Sosyal olaylara ilgili,

• Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan,

• Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,

• Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip olması gerekir.

 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler.

 

Görevler

• Ekonometristler, hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada en etkin biçimde kullanılması, üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların verimli kullanılması konularını içeren ekonomi alanında araştırma yaparlar.

• Çalıştıkları kamu ve özel kesim kuruluşlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya yönelik araştırmaları yürütürler,

• Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yaparlar, ekonomik olayları matematiksel olarak ölçerler,

• İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar, çalışmaları yönetirler, denetlerler.

 

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Ekonometristler, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşlarında ve sigortacılık ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (Ar-Ge), planlama ve bütçe birimlerinde çalışmaktadırlar.

 

2015 ÖSYM verilerine göre Marmara Üniversitesi Ekonometri 142.000 sıralama ve 302 TM-1 puan ile birinci sıradadır. Atatürk Üniversitesi ise 421.000 sıralama ve 297 TM-1 puanı ile son sıradadır.

 

www.deu.edu.tr, www.parlakbirgelecek.com, www.osym.gov.tr Yazarın Tüm Yazıları

İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI

21 Ağustos 2017, Pazartesi

“SEN” KİMSİN?

14 Ağustos 2017, Pazartesi

Dostluğa dair...

18 Kasım 2016, Cuma

MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ

18 Temmuz 2016, Pazartesi

2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar

11 Temmuz 2016, Pazartesi

Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2

21 Haziran 2016, Salı

Ecele özlem

26 Mayıs 2016, Perşembe

Mühendislikler-1

24 Mayıs 2016, Salı

KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)

15 Mayıs 2016, Pazar

Özel çocukların özel anneleri

7 Mayıs 2016, Cumartesi

Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)

2 Mayıs 2016, Pazartesi

İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program

27 Nisan 2016, Çarşamba

Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri

17 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri

11 Nisan 2016, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1

3 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım

27 Mart 2016, Pazar

Biten bir YGS'nin ardından

18 Mart 2016, Cuma

Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?

3 Mart 2016, Perşembe

Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)

28 Şubat 2016, Pazar

MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)

16 Şubat 2016, Salı

Meslekleri Tanıyalım

30 Ocak 2016, Cumartesi

Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)

19 Ocak 2016, Salı

sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)

4 Ocak 2016, Pazartesi

PARADOKS

22 Aralık 2015, Salı

HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)

21 Aralık 2015, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)

8 Aralık 2015, Salı

Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...

3 Aralık 2015, Perşembe

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3

1 Aralık 2015, Salı

Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim

24 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2

17 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1

12 Kasım 2015, Perşembe

Reytingleri dibe çekmek

1 Kasım 2015, Pazar

Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?

27 Ekim 2015, Salı

Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?

21 Ekim 2015, Çarşamba

Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi

11 Ekim 2015, Pazar

Bir an önce başlamalı!

4 Ekim 2015, Pazar