Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı nurcanordek@gmail.com

Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri

17 Nisan 2016, Pazar

     

MALİYE BÖLÜMÜ (TM-1)

Maliye (dünyadaki ismiyle Kamu Ekonomisi), devletin mali faaliyetlerini inceleyen ve bu faaliyetlerin neden ve sonuçlarını araştıran bilim dalıdır. Kamu maliyesi, devletin gelirlerinin ve harcamalarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini incelemektedir.

Bölüm dört ana bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlamadır. Lisans eğitiminden sonra isteyen öğrenciler bu bilim dallarında yüksek lisans yapabilirler.

Maliye eğitimi almak isteyenlerin, matematik ve istatistik konularına ilgili, analitik ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, araştırma ve incelemeye meraklı, sayılarla ve bilgisayarla uğraşmayı seven, ayrıntılara dikkat eden, yönergelere ve kurallara uygun çalışabilen, tertipli, dikkatli, sabırlı, dürüst ve sorumluluk sahibi, disiplinli, çalışkan, iletişim becerileri yüksek, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı olan, inandırma gücüne sahip olan kişiler olmaları beklenir.

Maliyeciler büro ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Bütçe ve denetleme dönemlerinde uzun saatler çalışmaları ve seyahat etmeleri gerekebilir. Yöneticilerle, meslektaşlarıyla ve diğer birim personeliyle iletişim içindedirler.

Maliye Ana Dalı’nın amacı, kamu sektörünün yanı sıra özel sektör için de maliye alanında Türkiye koşulları yanında dünyadaki gelişmelerin gereklerini de gözeten teorik ve pratik bilgilere sahip nitelikli maliyeciler yetiştirmektir.

Görevler

• Mali tablo ve raporlar hazırlar,

• Vergi mevzuatını hazırlar, denetimler yapar,

• Finansal performansını analiz eder,

• Aylık ve yıllık tahmini bütçe planları yapar,

• Hesap tabloları oluşturur,

• Mevcut bilgisayar sistemlerini kullanarak bütçeleri hazırlar, değiştirir ve gerekli işlemleri gerçekleştirir,

• Bütçe analizi yapar ve fiili masraflar için periyodik tablolar hazırlar,

• Denetimler yapar,

• Yöneticilere gelecekteki gelir ve giderleri, maliyetleri, mali eğilimleri, mali taahhütleri ve yükümlülükleri içeren raporlar hazırlar,

• Maliyetler, gelirler, açıklar vb. konularda stratejiler belirler ve yöneticilere tavsiyelerde bulunur.

 

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Maliyeciler, kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan bankalar, finansal kuruluşlar, yarı-kamusal ve özel girişimlerde çalışmaktadırlar. Maliyeciler, özellikle Maliye Bakanlığı (Maliye müfettişi, hesap uzmanı gibi) ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklarda, Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Gümrük Müsteşarlığı, Sayıştay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kuruluşlarında, özel sektör firmaları, denetim kurumları ile kamu ve özel bankalarda (bankacılık ve banka müfettişliği) görev almaktadırlar. Bazı maliyeciler ise Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

2015 ÖSYM verilerine göre maliye bölümünün puan durumu

TM-1 puanına göre 52.800 sıralama ve 362,401 puan ile Ankara Üniversitesi ilk sırada yer alıyor.

295.000 sıralama ve 253,843 puan ile Gümüşhane Üniversitesi son sıradadır.

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ (TM-1)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, sosyal politika, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, sosyoloji, psikoloji, iş hukuku ve sosyal güvenlik gibi sosyal bilimlerin birçok dalını içine alan disiplinler arası bir kimliğe sahiptir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programı temelde insan kaynakları ve sosyal politika alanında güncel ve evrensel bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim planına sahiptir. Program; çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemekte ve bu doğrultuda eğitim ve öğretim sunmaktadır.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Dalı dört alt dala ayrılmaktadır:

• Çalışma Ekonomisi

• İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

• Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

• Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri eğitimi almak isteyen kişilerin, ekonomik ve toplumsal konulara ve insan ilişkilerine, çalışma yaşamının konularına (işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, iş hukuku, vb.) ilgi duymaları, insan ilişkilerinde girişken, katılımcı olmaları ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve kabiliyetli olmaları beklenir.

 

Çalışma ekonomisti kimdir ?

Sosyal güvenlik sistemleri konusunda işçi ve işverenleri aydınlatır, Çeşitli alanlarda iş bulma ve iş geliştirme olanakları hakkında ilgilileri aydınlatır, Toplu sözleşme ve sendikacılık konusunda incelemeler yapar ve ilgilileri bilgilendirir, İş piyasasının durumu hakkında bilgi toplar.

Çalışma Ekonomisti olarak ekonomi ve sosyoloji dallarının kesiştiği bir eksende görev alıp, tercihe göre masa başında analiz, raporlama ya da araştırma yapabilir ya da daha aktif olarak toplu pazarlıklara girebilir, maaş politikalarının oluşturulması ya da kontrat oluşturulmada görev alabilirsin.

Çalışma ekonomistleri ofislerde, sessiz ve temiz ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir. Kurum yöneticileriyle, işçi ve işverenlerle, meslektaşlarıyla iletişim içindedirler.

Görevler

• İş piyasası, sosyal sigortalar, iş mevzuatı, sözleşmeler ve sendikacılık konularında işçi ve iş verenlere bilgi verir ve tavsiyede bulunurlar,

• İş bulma, iş geliştirme alanlarında ilgililere bilgi verirler,

• Devletin sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikalarını planlar, düzenler ve geliştirilmesine katkıda bulunurlar,

• Çalıştıkları kurumlarda sosyal ilişkilerin ve işlerin düzenlenmesinde, işçi ve iş veren ilişkilerinin düzenlenmesinde rol oynarlar,

• İş piyasası, sosyal politika, iş mevzuatı, sendikacılık gibi konularda araştırma yapar ve verileri incelerler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programı mezunları, kamu ve özel sektörün birçok alanında çalışma imkânına sahiptir. Bölüm mezunları işletmelerin İnsan Kaynakları ya da Personel Yönetimi departmanlarında yönetici olarak, İşçi ve İşveren Kuruluşlarında Eğitim ve Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda uzman olarak, Türkiye İş Kurumu gibi kurumlarda istihdam ve meslek elemanı olarak, sigorta şirketlerinde uzman ve eleman olarak, Dışişleri Bakanlığının - Çalışma Ataşeliği - kadrolarında uzman olarak, bağımsız danışmanlık ve eğitim veren kurumlarda iş, istihdam ve sosyal güvenlik uzmanı olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının çalıştığı tüm alanlarda istihdam şansı bulabilmektedir.

 

2015 ÖSYM verilerine göre maliye bölümünün puan durumu

TM-1 puanına göre 84.700 sıralama ve 335,717 puan ile Ankara Üniversitesi ilk sırada yer alıyor.

377.000 sıralama ve 236,373 puan ile Çankırı Üniversitesi son sıradadır.

 

 

www.deu.edu.tr, www.parlakbirgelecek.com, www.osym.gov.tr Yazarın Tüm Yazıları
İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI
“SEN” KİMSİN?
Dostluğa dair...
MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ
2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar
Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2
Ecele özlem
Mühendislikler-1
KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)
Özel çocukların özel anneleri
Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)
İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program
Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri
Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri
MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1
Meslekleri tanıyalım
Biten bir YGS'nin ardından
Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?
Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)
MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)
Meslekleri Tanıyalım
Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)
sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)
PARADOKS
HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)
MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)
Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...
YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3
Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim
YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2
YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1
Reytingleri dibe çekmek
Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?
Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?
Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi
Bir an önce başlamalı!