Takip Et

SON DAKİKA

Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı [email protected]

MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)

16 Şubat 2016, Salı

     

SAĞLIK OLSUN 

 

Sağlık ile ilgili bölümler sağladıkları iş garantisi nedeniyle çoğunuzun hedefi olmuştur. Artan özel üniversitelere ve artırılan kontenjanlara rağmen hala yıldızı parlayan bölümler, sağlık sektörüne hizmet etmektedir.

Bu hafta sağlığın az bilinen ve yeni bölümlerine değineceğiz.

Yararlı olması dileği ile …

 

ERGOTERAPİ (İŞ ve UĞRAŞI TERAPİSİ) (MF-3 / YGS-2)

Ergoterapi; aktivite ve katılım kısıtlılığı olan tüm bireylerin; engelli, yaşlı, madde bağımlısı, sokak çocukları, eşcinsel bireyler, HIV+ bireyler gibi toplumun dışında kalmış, kişi ve grupların tedavi edici yaklaşımlarla kendine bakım, iş ve uğraşı aktivitelerine katılımını sağlayarak sağlık, iyi olma hali ve yaşam kalitelerini artırmakla görevli bir sağlık disiplinidir. Ergoterapi, kişilerin aktivitelerle sağlıklı, iyi olmasını sağlayan ve yaşam memnuniyetini artıran bir meslektir.

Ergoterapist ne iş yapar?

• Toplumdan uzaklaşmış kişilerin toplumsal katılımını artırıcı çalışmalarda bulunur.

• Hasta için kişi merkezli bir tedavi planı oluşturur ve uygular.

• Hastayı yemeğini yiyebilmek, giyinmek, yazı yazabilmek gibi günlük yaşam aktivitelerini temel işlem yeteneklerinin edinilmesini çalıştırır.

• Ortopedik yardımcı araçların kullanımında egzersiz yaptırır.

• İş yerinin düzenlenmesinde öneri getirir ve düzenler.

• Yaralanma veya fonksiyon kaybı sonrası kişinin işine geri dönebilmesi veya yeni bir iş kazanabilmesi için çalışır.

Ergoterapist nerede çalışır?

Ergoterapistler; hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi ve adli kurum gibi kamu kuruluşları ile özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede iş olanaklarına sahiptir.

Ergoterapi’yi tercih edecek adayın özellikleri :

 Bakım hizmetleri ve organizasyon işlerine ilgi duymak

 Hastalar ve engellilerle çalışmayı istemek

 Yardımsever olmak, empati kurabilmek

 Sabırlı olmak ve iletişimi güçlü olmak

 Hastalara ve engellilere karşı duyarlılık

 Bedensel ve ruhsal dayanıklılık

 Toplumdan dışlanmış marjinal gruplarla (eşcinsel, madde bağımlılıları, HIV+ bireyler, bedensel ve zihinsel engelli bireyler) çalışmaya ilgi duymak.

 

Ergoterapinin fizik tedaviden farkı nedir?

 Fizik tedavi hastalara medikal yaklaşımda bulunur.

 Ergoterapi ise sadece fiziksel olarak yaklaşımda bulunmaz, psikolojisini, sosyal durumunu, fiziksel çevresini göz önünde bulundur, kişiye bütüncül olarak yaklaşır.Hümanizm temel felsefesidir.

 Ergoterapi, kişileri aktivitelerle tedavi eder. Kişinin günlük yaşamdaki bağımsızlığı artırmak için aktiviteleri kişiye göre adapte eder.

 Fizik tedavi ise sadece başta dediğimiz gibi bir kas, eklemi kemik, sinir ve kardiyovasküler sistemlerinde oluşabilecek sorunlara müdahale etmek amaçlı bir meslektir.

 Bu iki meslek çoğunlukla birlikte çalışırlar. Birbirini tamamlayan mesleklerdir. Ergoterapi, gerektiği zaman fizik tedaviyle birlikte multidisipliner bir şekilde uygulanabilir. Birbirinin altı veya birbirinin üstü meslekler kesinlikle değildirler; aksine birbirinden farklı olan iki bilim dalıdır.

 

Hacettepe Üniversitesi MF-3 puan türünde ve 34.200 sıralama ile (401.114 puan) ergoterapi bölümünün yer aldığı tek devlet üniversitesidir.

Vakıf üniversitesi olarak da Biruni Üniversitesi , Medipol Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi (YGS-2) , Üsküdar Üniversitesi’nde yer almaktadır.

 

(Ayrıntılı Bilgi : http://www.ergoterapi.hacettepe.edu.tr/)

 

ODYOLOJİ (MF-3 / YGS-2)

Odyoloji bölümünün ortaya çıkışı : Türkiye’de ilk kez, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde odyoloji yüksek lisans programına öğrenci alınmış ve bu alanda uzman yetiştirilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçte, konuşma bozukluğu alanındaki ihtiyaç ve bu alanda eğitim veren bir kurum olmaması nedeniyle 1987 yılında 'odyoloji ve konuşma bozuklukları yüksek lisans programı' olarak eğitime devam edilmiştir. Günümüzde halen Hacettepe ve Marmara üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Dokuz Eylül, Çukurova, Gazi ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinde yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

Odyoloji, işitme ve denge bozukluklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu konusundaki güncel bilimsel verileri hastalarının yararına kullanmayı öğreten bir bilim dalıdır. Bu program sayesinde alanda yetkin insan gücünün kazandırılmasının yanı sıra toplumumuzda işitme kaybı ve denge bozuklukları alanındaki sorunlarının belirlenmesi, sorunların ve önceliklerin ortaya konması, bu sorunların giderilmesi için çözüm yollarının aranması hedeflenmektedir.

Programın amacı : İşitme kaybı ve denge bozuklukları alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, farklı yaş gruplarının işitme, konuşma ve dengeyle ilişkili sorun ve gereksinimlerini belirleyen, bireye ve gruba özel danışmanlık ve eğitim veren, branşıyla ilgili hastalıklara yönelik olarak güncel bilimsel bilgi doğrultusunda erken ve doğru şekilde tanı, tedavi ve rehabilitasyon programları uygulayan, geliştiren, ayrıca bu konularda üst düzeyde araştırma-geliştirme etkinlikleri gerçekleştiren odyologlar yetiştirmektir.

İş imkanları : Ülkemizde bugün ve gelecekte kolay iş bulunacağı düşünülen bir meslektir. Türkiye'de odyologlar hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, özel kliniklerde çalışabilmektedir. Programdan mezun olacak odyologlar, devlet ve özel sektör hastanelerinde, işitme cihazı ve koklear implant merkezlerinde çalışabilir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak odyoloji uzmanı veya odyoloji doktoru ünvanı elde ettikleri takdirde odyoloji lisans programlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.

 

2015 yerleştirme sonuçlarına göre

Hacettepe Üniversitesi 22.100 sıralama ve 425 MF-3 puanı ile,

İstanbul Üniversitesi 23.700 sıralama ve 421 MF-3 puanı ile,

İnönü Üniversitesi 30.900 sıralama ve 432 YGS-2 puanı ile öğrenci almıştır

 

(Ayrıntılı Bilgi : http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/3832/Odyoloji-Bolumu)

 

 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (MF-3)

Dil ve konuşma terapisti kimdir : "Dil ve konuşma terapisti/patoloğu insan iletişimi ve dil (lisan)-konuşma ile ilgilenir ve nedenlerine bakmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil (lisan) bozukluklarını tedavi eder. Dil ve konuşma terapisti/patoloğu, insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumludur.

Dil ve konuşma terapistinin yetkinlik alanları sağlık ve özel eğitim sektörleri arasında bir köprü olarak çok yönlü sorumluluklar içeren geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yükümlülükler, dil ve konuşma terapistinin yeterince donanımlı, hem uygulamacı hem de araştırmacı kimliklerinin olmasını gerektirir.

 

Kimler dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyar?

• Artikülasyon bozukluğu, yani bazı sesleri söyleyememe ya da yanlış söyleme (Halk arasında harfleri söyleyememe deniyor.)

• Konuşurken sesin kısılması, çatlaması gibi ses problemleri

• Gecikmiş konuşma, örneğin üç yaşına gelmiş bir çocuğun konuşmaması ya da çok kısa cümleler kurarak konuşması

• Kekemelik

• Afazi, dizartri gibi beyin kanaması, kaza gibi travmatik beyin hasarlarının neden olduğu dil ve konuşma bozuklukları

• Yutma problemleri

• Down sendromu, otizm gibi nedenlerden kaynaklanan dil ve konuşma bozuklukları

• Dudak ve damak yarıklığı gibi anomalilere bağlı dil ve konuşma problemleri

• İşitme engeline bağlı dil ve konuşma bozuklukları

 

Not : Türkiye’de dil ve konuşma terapisinde doktora yapmış bütün hocaların neredeyse hepsi Anadolu Üniversitesi Dilkom bünyesindedir. Anadolu Üniversitesi 10 yılı aşkın bir süredir dil ve konuşma terapisi biliminin Türkiye’de lokomotifliğini yapmaktadır. Lisans programından çok önceleri, yüksek lisans ve doktora eğitimi, bu alanda Eskişehir’de verilmekteydi.

 

Mezuniyet sonrası çalışma alanları : Dil ve konuşma terapistleri tüm sağlık (kamu, özel, üniversite hastaneleri, rehabilitasyon merkezleri, klinikler ve eğitim (özel eğitim merkezleri, okullar) sektörlerinde iş imkanı bulabilirler. Ayrıca kendi özel kliniklerinde de serbest olarak (hekim, odyolog, diş hekimi, fizyoterapistler gibi) mesleklerini icra edebilirler. Akademik hayata ilgi duyan öğrenciler ABD ve Avrupa ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde lisansüstü araştırma yapma imkânına sahip olabilirler.

Odyoloji ve dil ve konuşma terapisi bölümleri arasındaki fark nedir?

Odyoloji ve dil ve konuşma terapisi birbirleriyle kardeş alanlardır. Odyoloji işitme problemleri ve denge bozuklukları ile ilgilenirken, dil ve konuşma terapisi dil, ses, konuşma ve yutma bozukluklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. İki alan arasındaki en büyük fark “terapi” kelimesinde gizlidir. Dil ve konuşma terapisinin ilk önceliği konuşma ve dil problemleri olan bireylerin hayatlarında terapi hizmetleri sayesinde bir fark yaratabilmektir.

(Ayrıntılı bilgi : http://www.dilkom.anadolu.edu.tr , http://www.anatomica.com.tr/dil-ve-konusma-terapisi-nedir)

 

2015 yerleştirme sonuçlarına göre

Hacettepe Üniversitesi 30.200 sıralama ve 408,616 MF-3 puanı ile,

Anadolu Üniversitesi 31.400 sıralama ve 406.398 MF-3 puanı ile öğrenci almıştır

 

 

 Yazarın Tüm Yazıları

İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI

21 Ağustos 2017, Pazartesi

“SEN” KİMSİN?

14 Ağustos 2017, Pazartesi

Dostluğa dair...

18 Kasım 2016, Cuma

MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ

18 Temmuz 2016, Pazartesi

2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar

11 Temmuz 2016, Pazartesi

Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2

21 Haziran 2016, Salı

Ecele özlem

26 Mayıs 2016, Perşembe

Mühendislikler-1

24 Mayıs 2016, Salı

KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)

15 Mayıs 2016, Pazar

Özel çocukların özel anneleri

7 Mayıs 2016, Cumartesi

Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)

2 Mayıs 2016, Pazartesi

İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program

27 Nisan 2016, Çarşamba

Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri

17 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri

11 Nisan 2016, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1

3 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım

27 Mart 2016, Pazar

Biten bir YGS'nin ardından

18 Mart 2016, Cuma

Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?

3 Mart 2016, Perşembe

Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)

28 Şubat 2016, Pazar

MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)

16 Şubat 2016, Salı

Meslekleri Tanıyalım

30 Ocak 2016, Cumartesi

Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)

19 Ocak 2016, Salı

sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)

4 Ocak 2016, Pazartesi

PARADOKS

22 Aralık 2015, Salı

HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)

21 Aralık 2015, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)

8 Aralık 2015, Salı

Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...

3 Aralık 2015, Perşembe

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3

1 Aralık 2015, Salı

Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim

24 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2

17 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1

12 Kasım 2015, Perşembe

Reytingleri dibe çekmek

1 Kasım 2015, Pazar

Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?

27 Ekim 2015, Salı

Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?

21 Ekim 2015, Çarşamba

Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi

11 Ekim 2015, Pazar

Bir an önce başlamalı!

4 Ekim 2015, Pazar