Takip Et

Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı [email protected]

sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)

4 Ocak 2016, Pazartesi

     

SOSYAL HİZMET ALANINI TANIYALIM

Sosyal hizmet disiplini, birey, grup ve toplumun sosyal çevre (aile, okul, işyeri, toplum, yasalar, politikalar gibi) ile bağlantılı sorunlarını çözmekte yardımcı olmayı hedefleyen bir disiplindir. Kırsal alanda veya kentte yaşayan, çalışan veya işsiz olan, çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, hasta, özürlü, suçlu, korunmaya muhtaç, istismar edilen birey ve gruplara önleyici veya iyileştirici hizmetler sunmak, bu sorunların ortaya çıkmasına etki eden plan, politika ve yasalara ilgiyi çekmek ve değiştirilmesinde rol almak sosyal hizmet disiplininin çalışma alanına girmektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanları genelde bürolarda çalışır; ancak gerekli iletişimi sağlamak, hasta ve müşterilere yardımcı olmak için de kurumlara ve kişilerin evlerine gidebilir. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak acil durumlarda ve çağrı üzerine uzun saatler ve hafta sonları da çalışabilirler. Hastalarla, müşterilerle, hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim içindedir

Sosyal hizmet uzmanları, tüm mesleki etkinliklerini yerine getirirken iki felsefi kabul ile çalışmalarını başlatır.

1. İnsanın değer ve onuruna saygı; tüm sosyal hizmet müdahaleleri insan değer ve onuruna saygı gösteren, bu değer ve onuru yüceltmeyi odak alan çalışmalar olmak zorundadır.

2. İnsanın değişme ve gelişme kapasitesine dair olan inanç; insani değer ve onuru yüceltmeyi odak alan sosyal hizmet müdahalelerinde, insanlara her şeyden önce kapasitesi olan, her ne koşul ya da özellikte olursa olsun daha iyiye gitme bakımından önemli yetenek potansiyeli olan bir varlık olarak bakılır. Eğer insanın içinde yaşadığı koşulları uygunlaştırır isek o da potansiyelini daha rahatlıkla gösterebilecektir. Bu anlamda, birey ve toplumun kendi kendine karar verme hakkının korunması, sosyal adaletin sağlanması, insan haklarının korunması, geliştirilmesi, barış gibi evrensel kavramlar, sosyal hizmetin son derece önem atfedip gerçekleştirmeye çalıştığı ideallerdir.

Sosyal Hizmet Uzmanları, çocuklar, gençler ve aileleri ile, ya da yaşlı insanlarla çalışabilirler. Bunun yanı sıra uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, sakatlık, şiddetin önlenmesi ve toplumsal kalkınma konularında uzmanlaşabilirler.

Genel olarak görevleri şunlardır:

• Yardıma ihtiyacı olan insanları tanımlar,

• Hastaların ihtiyaçlarını, durumlarını, güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek çalışma planı hazırlar ve hedefler belirler,

• Hastaların refahını artırmak için planlar geliştirir,

• Hastaları gerekli kurumlara yönlendirir ve tedavi sonrasında da onları takip eder,

• Hastalara sunulan hizmetleri değerlendirir ve gerekli durumlarda yenilikler ve değişiklikler yapılması için tavsiyelerde bulunur,

• Hastaların tıbbi ve fiziksel durumu ile ihtiyaçlarını değerlendirerek diğer çalışanlarla işbirliği yapar,

• Hizmet etkinliğini sağlamak için, hastalar için tedavi, rehabilitasyon programları yapar ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlar,

• Hastalara destek sağlamak ve yardımcı olmak için destek grupları ve hasta aileleriyle görüşür,

• Konaklama ve tedavi gibi konularda hastalarla toplumsal kaynaklar arasında bağlantı kurar,

• Vaka notları yazar ve hasta ve müşterilere ilişkin raporlar hazırlar,

• Sosyal sorunlar ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunur.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

• Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk kulüpleri, sokak çocukları için merkezler, kreş ve gündüz bakım evleri, koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri gibi “çocuk refahı” alanında,

• Gençlik merkezleri, yüksek öğrenim öğrenci yurtları, üniversitelerdeki mediko - sosyal merkezler ve öğrenci sağlık merkezleri gibi “gençlik refahı” alanında,

• Aile danışma merkezleri, kadın konukevleri gibi “aile refahı” alanında,

• Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, emniyet çocuk şube müdürlükleri, çocuk eğitim evleri, cezaevleri, denetimli serbestlik büroları gibi “adli hizmetler” alanında,

• Hastaneler, psikiyatri klinikleri, sağlık ocakları gibi “sağlık alanında”,

• Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı hizmet merkezleri, yaşlı kulüpleri gibi “yaşlı refahı” alanında,

• Özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gibi “özürlü refahı” alanında,

• Fabrikalar, sendikalar gibi “işçi refahı” alanında,

• Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, Kızılay, sivil savunma (afetlerde sosyal hizmet) gibi “yoksullukla mücadele ve sosyal yardım” alanında,

• Toplum merkezleri gibi “toplum kalkınması” alanında,

faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile uluslararası örgütlerde çalışmaktadırlar.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalıştığı kamu kuruluşları, başta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) olmak üzere, Aile Araştırma Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, GAP İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Çocuk Bakım Yuvaları, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, Yetiştirme Yurtları, Huzurevleri, Toplum Merkezleri, Kadın Sığınma Evleri, Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Dayanışma Merkezleri, Sokak Çocukları Merkezi, Ergen Danışma Merkezi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, sağlık ocakları, Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, Mesleki Eğitim Merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Adalet Bakanlığı’na bağlı, Cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Eğitim Evi, Adli Tıp Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, yerel yönetimler ve bağlı birimlerde, kriz merkezleri ve üniversitelerdir. Sosyal hizmet uzmanları, ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları ve vakıflarda, özel sektörde ise, sanayi kuruluşları, insan kaynakları birimleri, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, hastaneler, diyaliz merkezleri, dershaneler, ana okulları, kreşler vb. çalışmaktadırlar.

Bu bölümü yazacak olan öğrencilerin sıralamaları TM-3 puan türünden 40 bin ile 60 bin arasında ya da

YGS -5 puan türünden 70 bin ile 130 bin arasında olmalıdır.

(Kaynak parlakbirgelecek.com , www.sosyalhizmetuzmani.org)Yazarın Tüm Yazıları

İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI

21 Ağustos 2017, Pazartesi

“SEN” KİMSİN?

14 Ağustos 2017, Pazartesi

Dostluğa dair...

18 Kasım 2016, Cuma

MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ

18 Temmuz 2016, Pazartesi

2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar

11 Temmuz 2016, Pazartesi

Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2

21 Haziran 2016, Salı

Ecele özlem

26 Mayıs 2016, Perşembe

Mühendislikler-1

24 Mayıs 2016, Salı

KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)

15 Mayıs 2016, Pazar

Özel çocukların özel anneleri

7 Mayıs 2016, Cumartesi

Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)

2 Mayıs 2016, Pazartesi

İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program

27 Nisan 2016, Çarşamba

Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri

17 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri

11 Nisan 2016, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1

3 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım

27 Mart 2016, Pazar

Biten bir YGS'nin ardından

18 Mart 2016, Cuma

Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?

3 Mart 2016, Perşembe

Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)

28 Şubat 2016, Pazar

MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)

16 Şubat 2016, Salı

Meslekleri Tanıyalım

30 Ocak 2016, Cumartesi

Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)

19 Ocak 2016, Salı

sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)

4 Ocak 2016, Pazartesi

PARADOKS

22 Aralık 2015, Salı

HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)

21 Aralık 2015, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)

8 Aralık 2015, Salı

Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...

3 Aralık 2015, Perşembe

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3

1 Aralık 2015, Salı

Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim

24 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2

17 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1

12 Kasım 2015, Perşembe

Reytingleri dibe çekmek

1 Kasım 2015, Pazar

Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?

27 Ekim 2015, Salı

Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?

21 Ekim 2015, Çarşamba

Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi

11 Ekim 2015, Pazar

Bir an önce başlamalı!

4 Ekim 2015, Pazar