Takip Et

Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı [email protected]

Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)

19 Ocak 2016, Salı

     

0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmek ve çocuk gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

PROGRAMDA OKUTULAN DERSLER

Çocuk Gelişimi Ana Dalı ders programında, Temel Kimya, Fizik, Temel Matematik, Sosyolojiye Giriş, Psikolojiye Giriş, Modern Biyoloji, Sosyal Antropolojiye Giriş, Özel Eğitime Giriş, Beslenme İlkeleri ve Besin, Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş, Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Aile ve Yaşam Dinamiği, Anatomi, Fizyoloji, Ana ve Çocuk Beslenmesi, Gelişim Psikolojisi, İletişim Becerileri, Oyun ve Oyun Materyal-leri, Çocuk Edebiyatı gibi temel derslerin yanı sıra, Okulöncesi Dönemde Matematik ve Fen Eğitimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Giriş, Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık, Ruh Sağlığı ve Uyum Problemleri, Eğitimde Drama, Nörolojik Gelişim, Zihinsel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Fiziksel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Biyoistatistik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Planlaması Eğitimi, Çocuk Gelişiminde Kuramlar, İşitme Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları, Çocuk ve Hukuk, İletişim Bozukluklarında Eğitimsel Yaklaşımlar, Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Teknoloji, Bilim ve Çocuk, Adölesan Gelişimi ve Kurum Yönetimi gibi alan ve meslek dersleri bulunmaktadır.

Ders programındaki zorunlu stajlar, öğrencilerin çocuk gelişimi ile ilgili mesleki bilgiyi yaparak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerden sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda alan çalışması yapmaları istenmektedir.

ÇOCUK GELİŞİMCİLER HANGİ ALANLARDA?

SAĞLIK ALANINDA

Hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkânlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur.

EĞİTİM ALANINDA

Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak görev alabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Kurumlarında ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları (çocuk gelişimi alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar), bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin yaş düzeylerine uygun olarak değerlendirilmesi ve bireylerin özelliklerine göre bireysel eğitim programlarının hazırlanmasından sorumludur. Bireyin gelişimi ve eğitimini izler, beklenen gelişimi gösteremeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla iş birliği yapar. Alanı ile ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere rehberlik eder. Alanı ile ilgili konularda aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında ve personel için hizmet içi eğitim programları hazırlar ve uygulamada görev alır. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olma koşuluyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanabilirler.

SOSYAL HİZMET ALANINDA

Çocuk ve Gençlik Merkezleri’nde, Çocuk Gelişimcisi olarak görev alırlar (bkz. Çocuk ve Gençlik Mer-kezleri Yönetmeliği, 2001).

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri’nde Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev alabilirler. Söz konusu kurumda çalışan bir çocuk gelişimci, hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerinin saptanması, gelişimlerinin izlenmesinden sorumludur. Sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapar; mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak merkezde bulunan okul öncesi ve engelli çocuklara yönelik programlar hazırlar, uygular ve gerekli materyalin hazır-lanmasında görev alırlar. Çocuklara sunulacak hizmetlerin planlanmasında görev alırlar.

Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde görev alan Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, çocuğun merkeze uyumunun sağlanması amacıyla çocuğu takip eder ve mesleki çalışma sürecinde vaka sunumunu yaparlar. Sosyal serviste görevlendirilen ve çocuğun merkeze kabulü ve uyumu ile ilgili çalışmalar yapan bir Çocuk Gelişimci, çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi için gerekli gelişim programlarının uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri’ nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, koordinasyon merkezi tarafından çocuk evine kabul edilen ço-cuğun uyumu için gereken bakım ve yetiştirme ile ilgili mesleki çalışmaları yürütmekten sorumludur. Her bir çocuğun yaşı, engeli, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili eğitim programları hazırlar ve uygularlar. Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, üniversitelerin, mesleki dernek ya da odaların ya da sivil toplum veya kamu kuruluşlarının düzenlediği ve belirlenen standartlara uygun olan aile danışmanlığı eğitim programını tamamlamak koşuluyla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri’nde görev alabilirler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği’nde de görev alabilen Çocuk Geli-şimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütürler. Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla işbirliği içinde, çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin araştırılması, suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programların geliştirilmesi, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan, uçucu, uyuşturucu ve madde bağımlısı olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendisine ve kanuni mümessiline rehberlik hizmeti sunulmasından sorumludurlar.

UNICEF, ILO ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA (Sivil Toplum Kuruluşları) proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak görev alabilirler.

Çocuk Gelişimi Lisans Programlarına yerleşebilmek için

TM-3 puan türünden 49 bin (372.319 puan) ile 61 bin (362.580 puan) aralığında olmak gerekiyor.

YGS-5 puan türünden 130 bin (350.869 puan) ile 158 bin (340.467 puan) aralığında olmak gerekiyor.

Çocuk Gelişimi Bölümünün yer aldığı devlet üniversiteleri

Hacettepe Üniversitesi (TM-3) , Ankara Üniversitesi (TM-3), Selçuk Üniversitesi (TM-3), Kırıkkale Üniver-sitesi (TM-3), Adnan Menderes Üniversitesi (YGS-5), Ahi Evran Üniversitesi (YGS-5) , Bilecik Şeyh Ede-balı Üniversitesi (YGS-5), Karabük Üniversitesi (YGS-5), Kırklareli Üniversitesi (YGS-5)

Kaynak : www.hacettepe.edu.tr; www.parlakbirgelecek.com;www.osym.gow.trYazarın Tüm Yazıları

İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI

21 Ağustos 2017, Pazartesi

“SEN” KİMSİN?

14 Ağustos 2017, Pazartesi

Dostluğa dair...

18 Kasım 2016, Cuma

MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ

18 Temmuz 2016, Pazartesi

2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar

11 Temmuz 2016, Pazartesi

Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2

21 Haziran 2016, Salı

Ecele özlem

26 Mayıs 2016, Perşembe

Mühendislikler-1

24 Mayıs 2016, Salı

KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)

15 Mayıs 2016, Pazar

Özel çocukların özel anneleri

7 Mayıs 2016, Cumartesi

Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)

2 Mayıs 2016, Pazartesi

İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program

27 Nisan 2016, Çarşamba

Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri

17 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri

11 Nisan 2016, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1

3 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım

27 Mart 2016, Pazar

Biten bir YGS'nin ardından

18 Mart 2016, Cuma

Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?

3 Mart 2016, Perşembe

Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)

28 Şubat 2016, Pazar

MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)

16 Şubat 2016, Salı

Meslekleri Tanıyalım

30 Ocak 2016, Cumartesi

Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)

19 Ocak 2016, Salı

sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)

4 Ocak 2016, Pazartesi

PARADOKS

22 Aralık 2015, Salı

HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)

21 Aralık 2015, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)

8 Aralık 2015, Salı

Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...

3 Aralık 2015, Perşembe

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3

1 Aralık 2015, Salı

Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim

24 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2

17 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1

12 Kasım 2015, Perşembe

Reytingleri dibe çekmek

1 Kasım 2015, Pazar

Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?

27 Ekim 2015, Salı

Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?

21 Ekim 2015, Çarşamba

Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi

11 Ekim 2015, Pazar

Bir an önce başlamalı!

4 Ekim 2015, Pazar