Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı nurcanordek@gmail.com

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3

1 Aralık 2015, Salı

     

SÖZEL (TS) PUAN TÜRLERİ : TS puan türünden tercih yapacak öğrencinin sorumlu olduğu sınavlar YGS, LYS-3 (Edebiyat – Coğrafya) ve LYS – 4 (Tarih – Coğrafya – Felsefe Grubu – Din K.) dir.

TS-1 : Animasyon, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Coğrafya, Coğrafya öğret-menliği, Film Tasarım ve Yazarlık, Film Tasarım ve Yönetmenliği, Fotoğraf ve Video, Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.), Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim ve tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Halkbilim , Halkla İlişkiler , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte), Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim , İletişim Bilimleri ,İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi , İletişim ve Tasarım , Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi, Medya ve Görsel Sanatlar , Medya ve İletişim , Medya ve İletişim Sistem-leri, Radyo ve Televizyon , Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklam Tasarımı ve İletişimi , Reklamcılık , Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sinema ve Dijital Medya , Sinema ve Televizyon, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Türk Halkbilimi, Yeni Medya (Fakülte), Yeni Medya ve Gazetecilik

TS-2 : Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı, Çerkez Dili ve Edebiyatı, Hititoloji, Kürt Dili ve Edebiyatı, Rekreasyon Yönetimi ,Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.), Sanat Tarihi , Sanat Yönetimi , Sanat ve Kültür Yönetimi, Sümeroloji, Tarih , Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Zaza Dili ve Edebiyatı

YABANCI DİL PUAN TÜRLERİ : Dil puan türünden tercih yapacak öğrencinin sorumlu olduğu sınavlar YGS, LYS-5 (Almanca-Fransızca-İngilizce)dir.

DİL-1 : Alman Dili ve Edebiyatı ,Almanca Öğretmenliği , Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (Alm., Fra., İng.), Dilbilimi , Dilbilim (Alm., Fra., İng.), Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi , İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat , İngilizce Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm., Fra., İng.), Mütercim-Tercümanlık (Alm., Fra., İng.), Turizm Rehberliği (Alm., Fra., İng.) (Fakülte) , Turizm Rehberliği (Alm., Fra., İng.) (Yüksekokul), Turizm Rehberliği (M.T.O.K.),

DİL-2 : Arnavut Dili ve Edebiyatı, Boşnak Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Batı Dilleri), Dilbilim (Batı Dilleri), Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri), Latin Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri), Turizm Rehberliği (Batı Dilleri), Yunan Dili ve Edebiyatı

DİL-3 : Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, Çeviribilim (Doğu Dilleri), Çin Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri), Dilbilim (Doğu Dilleri), Ermeni Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, İbrani Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğretmenliği, Kore Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri), Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri), Urdu Dili ve Edebiyatı,

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına başvurabilmek için o yılki YGS’ye girmek ve her yük-seköğretim kurumunun baraj olarak kabul ettiği puanı geçmek şarttır.

Özel yetenek sınavlarında kullanılacak puanlar şunlardır:

a ) Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP).

b ) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanı (AOÖBP).

c ) Adayın Aldığı En Yüksek YGS Puanı.

Bu üç puanın belli kurallara göre hesaplanmasıyla ortaya çıkacak puana göre en yüksek puandan başlanarak ilgili bö-lümün kontenjanı sayısında aday, özel yetenek bölümünü kazanmış olacaktır.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Eğitim Programlarına (Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Müzik öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliği bölümleri )başvurabilmek için gerekli taban YGS puanı ( en az 180) ilgili yükseköğretim kurumları tarafından her yıl açıklanır.

Eğitim programları dışında kalan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvurabilmek için YGS puan türlerinin her hangi birinden 140 puan almış olmak gerekir. Bu programlardan her birine puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verir ve basın yoluyla duyurur.

Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

Açıköğretim : örgün öğretimin aksine belli bir öğretim mekanına ihtiyaç duyulmayan, devam zorunluluğu olmayan ve derslerin kitaplar, televizyon, internet gibi araçlarla sunulduğu öğretim türüdür. Açık öğretimde öğretim yerine gitme zorunluluğu yoktur, bazı bölümlerinde staj, uygulamalı ders zorunludur ancak çoğu bölümde yalnızca sınav zorunluluğu vardır.. 140 YGS puanını aşan her öğrenci açık öğretim programlarını tercih edebilir.

Açık öğretimin en önemli özelliği örgün öğretime katılamayacak insanları eğitime dahil etmesidir. Çeşitli hastalığı bulunan insanlar, örgün öğretimden başarısız olanlar, çalışmak zorunda olan insanlar kolayca açık öğretime girip eği-tim görebilirler. Ayrıca örgün öğretimi başarılı olarak bitirenler ile devam edenler sınavsız 2. üniversite ile istedikleri bö-lümleri okuyabilirler.

Uzaktan Eğitim : Uzaktan eğitim, zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan, mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği; katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebilece-ği/görüntüleyebileceği, kaynak bilgilerine ulaşabileceği bir üniversite eğitiminin verildiği; günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamına geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Uzaktan Eğitim Özellikle Kimler için uygundur?

– Geleneksel sınıf ortamına devam edecek vaktim yok . – Yaşadığım şehirde almak istediğim eğitimi veren kurum yok. – Disiplinliyim ve kendi kendimi motive edebiliyorum. – Kendi kendimi öğrenmeye istekli hale getirebilirim. – İnterneti rahatlıkla kullanıyorum ve günlük e-postalarımı kontrol ediyorum. – Evimde/İşyerimde İnternet ortamına bağlı bir bilgisayarım var – İstediğim program uzaktan eğitimle ya da çevrimiçi eğitimle verilmektedir. – Ders çalışmak için her gün yaklaşık 1 saat zaman ayırabilirim.

(Kaynak : www.osym.gov.tr)Yazarın Tüm Yazıları
İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI
“SEN” KİMSİN?
Dostluğa dair...
MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ
2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar
Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2
Ecele özlem
Mühendislikler-1
KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)
Özel çocukların özel anneleri
Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)
İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program
Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri
Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri
MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1
Meslekleri tanıyalım
Biten bir YGS'nin ardından
Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?
Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)
MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)
Meslekleri Tanıyalım
Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)
sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)
PARADOKS
HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)
MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)
Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...
YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3
Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim
YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2
YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1
Reytingleri dibe çekmek
Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?
Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?
Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi
Bir an önce başlamalı!