Takip Et

Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı [email protected]

Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)

28 Şubat 2016, Pazar

     

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON (MF-3 / YGS-2)

Fizik tedavi ya da yaygın adıyla fizyoterapi; yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme gösteren fonksiyonel hareketleri geri kazandırma amaçlı yapılan, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersizler ya da çeşitli dalgalarla hastaların tedavisine verilen isimdir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun sıklıkla uğraştığı konular arasında, nörolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatoloji, kalpdolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, obstetrik ve ürojinekolojik durumlar, spor yaralanmaları, el yaralanmaları, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi sonrası gelişen sağlık sorunlarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu, devamlı bakım ve reanimasyon, evde bakım ve ağrı tedavisi gelmektedir.

TEDAVİ PROGRAMI UYGULANIR

Bunlara ilave olarak, aktif yaşam tarzının kazanılması, günlük yaşamda vücut mekaniğine uygun hareketlerin benimsenmesi, bedensel, zihinsel, işitsel veya görme engeli olan kişilerin kinestetik hislerinin geliştirilmesi gibi çalışmalar Toplum Temelli Rehabilitasyon ve Koruyucu Rehabilitasyon adı altında ele alınmaktadır.

Fizyoterapistler akupunktur, el ile tedavi, engelli çocuklar, spor fizyoterapisi, kadın sağlığı, pediatri, iş sağlığı ile beyin ve sinir sistemleri üzerine uzmanlaşabilirler. Ancak genel olarak görevleri şunlardır;

 Hastanın fiziksel fonksiyonlarını geri kazanması, ağrısının azalması veya fiziksel fonksiyon bozukluğu yaşamaması için tedavi programı hazırlar ve probleme yönelik olarak farklı teknikler ve programlar kullanır,

 Hastanın gücünü, motor becerilerindeki gelişimiNİ, duyusal algılamasını, fonksiyonel kapasitesini ve solunum ve dolaşım sistemindeki verimliliği kontrol ve takip eder,

 Egzersizlerle ve masaj yöntemleriyle hastanın ağrılarını gidermeye, sakatlığını azaltmaya veya önlemeye ve hastanın gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapar,

Çalışma Alanları : Mezunlar , ülkemizde ve yurt dışında koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin değişik klinik, departman ve anabilim dallarında, özel eğitim kurumlarında, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi rehabilitasyon ve egzersiz merkezlerinde çalışmakta ve üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.

FİZİK TEDAVİ UZMANI (Fiziatrist) ile FİZYOTERAPİST ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Fizik tedavi,tıp fakültesinden sonra fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlık eğitimini almış olan doktorlarca (fiziatrist) tanısı konmuş ve çok geniş hastalık durumlarını kapsar. Uzman doktor tarafından tanısı konmuş tedaviyi fizik tedavi eğitimini almış olan kişiler [fizyoterapist] planlar ve uygular. İlgili tedavi merkezlerinde doktor ve fizyoterapistler birlikte çalışmaktadır. Tıp dilinde; "optimum nöromüsküloskeletal fonksiyonu edinme veya geri kazanmayı amaçlayan tedavi" olarak açıklanan fizyoterapinin uygulanması bazen uzun yıllar sürebilir.

2015 yılında FTR’nin puan durumu :

MF-3 Puan türünde ;

21.100 sıralama (427,643 puan) ile 30.000 sıralama (409,138 puan) aralığındaki öğrenciler

YGS-2 Puan türünde ise;

18.500 sıralama (453,700 puan) ile 34.900 sıralama (417,864 puan) aralığındaki öğrenciler fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne yerleşmiştir.

BESLENME VE DİYETETİK (MF-3 / YGS-2)

Besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştırma, değerlendirme, çözüm yolları bulma, var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak için bireyi ve toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre beslenme programı planlama ile ilgili bir disiplindir.

Beslenme ve Diyetetik Ana Dalı’nın amacı, toplumun beslenme durumunun saptanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda çalışacak, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak diyetisyenler yetiştirmektir.

“Diyetisyenlik doğrudan insan odaklı bir meslek ve başarılı bir diyetisyen olmak için insanı çok sevmek gerekiyor. Diyetisyen, birçok meslek alanının kesiştiği bir noktada hizmet verdiği için diğer meslek alanlarına müdahil olmadan bilgi yönetmeyi ve bilgi odaklı çalışmayı sevmeli. Ekip çalışmasını çok sevmeli. Diyetisyenliğin aslında son kertede bir danışmanlık mesleği olduğu dikkate alınmalı ve danışmanlığın gerektirdiği iletişim becerilerine sahip olunmasını gerektirdiği unutulmamalı.” (Diyetisyen Aysen Arıcan)

İş Olanakları :

Diyetisyenler, yataklı tedavi kurumları (hastaneler), tıp merkezleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri, özel bakım merkezleri (huzurevi, yaşlı bakımevi ,çocuk yuvası, rehabilitasyon merkezleri), yemek hizmeti bulunan bütün iş yerleri ve kurumlar (okullar, askeri kurumlar), yemek üretimi ve satışı yapan kuruluşlar (yemek fabrikaları, oteller, restoranlar, kafeteryalar, hızlı hazır yemek servisi birimleri), eğitim ve araştırma faaliyetleri (üniversiteler, projeler, Ar-Ge kuruluşları), Görsel-yazılı basında beslenme programlarının hazırlanmasında (televizyon, radyo, dergiler, gazeteler), uluslararası sağlık ve beslenme kuruluşları (FAO, WHO,UN ve UNICEF), beslenme ile ilgili resmi kuruluşlar ve bakanlıklar (Gıda analiz laboratuvarları, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), fitness ve spor merkezleri/sağlıklı yaşam kulüpleri, Ulaştırma sektörü (uçaklar, otobüsler, yolcu gemileri) Özel beslenme-diyet danışmanlık merkezleri, Özel sağlık merkezleri ve eğitim kampları (sporcular, diyabetliler, özürlüler vb. kampları), gıda-ilaç endüstrisi (doğal ürünler, beslenme destek ürünleri, bebek-çocuk mamaları gibi alanlarda çalışabilirler.

2015 yılında beslenme ve diyetetik bölümünün puan durumu :

MF-3 Puan türünde ;

24.900 sıralama (419,378 puan) ile 38.300 sıralama (393,748 puan) aralığındaki öğrenciler

YGS-2 Puan türünde ise;

25.400 sıralama (441,163 puan) ile 53.300 sıralama (402,059 puan) aralığındaki öğrenciler beslenme ve diyetetik bölümüne yerleşmiştir.

GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ (MF-3)

Gerontoloji nedir?

Gerontoloji, yaşlanmanın ve yaşlılığın bilimi anlamına gelmektedir (gero=yaşlı). Gerontoloji multidisipliner bir bilim dalıdır, yani farklı bilim dallarında yaşlanma ve yaşlılık incelenmektedir. Teorik çalışmaların yanı sıra gerontoloji aynı zamanda uygulamalı bir bilim koludur. Öncelikle yaşlıların hayat şartlarını iyileştirme hedefi takip edilmektedir. Yeni teknolojik veya ekonomik gelişmeler, bu hedefe yaklaşabilmek açısından birçok imkanı sunmaktadır.

Gerontologlar; üniversitelerde, hastanelerde, resmi ve özel bakım evleri ve huzur evleri, kamu sağlık kuruluşlarının yaşlı servislerinde, sosyal hizmet kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evlerinde, sigorta şirketlerinde, turizm sektöründe yaşlı dinlenme evlerinde ve evde bakım hizmeti veren özel kuruluşlarda görev yapar. Gerontoloji bölümü öğrencileri için akademik kariyer imkanı oldukça yüksektir. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yaparak öğretim üyesi olabilirler.

Gerontolog ne yapar, görevleri nelerdir?

 Yaşlılarla olumlu iletişim kurmak, işletme yöneticiliği yapmak, mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,

 Bakım ve rehabilitasyon uygulamalarını denetlemek,

 Aktivite uygulamalarını planlamak ve yürütülmesini sağlamak, kayıt/arşiv/rapor tutmak,

 Yaşlılıkla ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapmak, sosyal politikalar üretmek ve mesleki gelişime katkıda bulunmak,

 Yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlamak, uygulamak, katılımı sağlamak ve yürütmek,

 Yaşlıların birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olmak, kuşaklararası çatışmanın önüne geçmek,

 Yetişkin pedagojisi konusunda kendini yetiştirmek,

 Yaşlıya ve yaşlı yakınlarına bunama, alzheimer konusunda danışmanlık yapmak,

 Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara plan programları hazırlamak uygulamak, yürütmek,

 Yaşlılarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda bilirkişi olarak görev yapmak, rapor hazırlamak,

 Yaşlılara yapılan huzurevleri, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri vb. denetiminde bilirkişi olmak,

 Yaşlılara yönelik devlet politikalarının hazırlanması ve uygulanması,

 Sosyal bakım sigortası ile ilgili olarak sosyal güvenlik politikaların hazırlanması ve uygulanması.

 

Gerontolog mesleğin gerektirdiği özellikler nelerdir?

 Problemler karşısında çabuk ve doğru karar verebilen, kararlı, açık fikirli ve tartışma yeteneğine sahip,

 İletişim yeteneği gelişmiş ve liderlik vasıfları olan,

 Algılama gücü gelişmiş ve sorunları çözme yeteneği olan,

 Ruhsal engeli olmayan, yaşlı ve yakınlarıyla empati kurabilen ve onların duygu düşüncelerini anlayabilen,

 Sorumluluk sahibi, işbirliğine ve kişisel gelişime açık,

 Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,

 Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan kimseler olmalıdır.

 

Akdeniz Üniversitesi, gerontoloji bölümünün olduğu ilk üniversitedir.

(Not . Bilgiler Akdeniz Üniversitesi bölüm başkanı Doç. Dr. İsmail Tufan’ın röportajından alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için http://proje.akdeniz.edu.tr/Gerontoloji/anasayfa.aspx )

 

Geçen yıl Akdeniz Üniversitesi MF-3 puan türünde 84.900 sıralama (328,757 puan) ile öğrenci almıştır.

İstanbul Üniversitesi ise 119.000 sıralama (296,110 puan) ile öğrenci almıştır.

 

Kaynaklar: tr.wikipedia.org , www.kariyerloji.com, www.hacettepe.edu.tr, www.akdeniz.edu.tr , www.parlakbirgelecek.com

 

 Yazarın Tüm Yazıları

İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI

21 Ağustos 2017, Pazartesi

“SEN” KİMSİN?

14 Ağustos 2017, Pazartesi

Dostluğa dair...

18 Kasım 2016, Cuma

MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ

18 Temmuz 2016, Pazartesi

2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar

11 Temmuz 2016, Pazartesi

Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2

21 Haziran 2016, Salı

Ecele özlem

26 Mayıs 2016, Perşembe

Mühendislikler-1

24 Mayıs 2016, Salı

KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)

15 Mayıs 2016, Pazar

Özel çocukların özel anneleri

7 Mayıs 2016, Cumartesi

Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)

2 Mayıs 2016, Pazartesi

İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program

27 Nisan 2016, Çarşamba

Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri

17 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri

11 Nisan 2016, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1

3 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım

27 Mart 2016, Pazar

Biten bir YGS'nin ardından

18 Mart 2016, Cuma

Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?

3 Mart 2016, Perşembe

Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)

28 Şubat 2016, Pazar

MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)

16 Şubat 2016, Salı

Meslekleri Tanıyalım

30 Ocak 2016, Cumartesi

Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)

19 Ocak 2016, Salı

sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)

4 Ocak 2016, Pazartesi

PARADOKS

22 Aralık 2015, Salı

HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)

21 Aralık 2015, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)

8 Aralık 2015, Salı

Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...

3 Aralık 2015, Perşembe

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3

1 Aralık 2015, Salı

Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim

24 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2

17 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1

12 Kasım 2015, Perşembe

Reytingleri dibe çekmek

1 Kasım 2015, Pazar

Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?

27 Ekim 2015, Salı

Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?

21 Ekim 2015, Çarşamba

Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi

11 Ekim 2015, Pazar

Bir an önce başlamalı!

4 Ekim 2015, Pazar