Takip Et

SON DAKİKA

Nurcan ÖRDEK
İş ve Meslek Danışmanı [email protected]

MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)

8 Aralık 2015, Salı

     

Merhaba,

Bu haftadan itibaren bölümler hakkında derlediğim bilgileri sizinle paylaşacağım. İlk olarak TM-3 te yer alan bölümler tanıtılacak.

Faydalı olması dileği ile…

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HAKKINDA :

Psikoloji, bilimsel araştırmalar yaparak insanın duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri insan hayatındaki problemleri çözmek üzere uygulamayı içeren kapsamlı ve dinamik bir disiplindir. Psikoloji Ana Dalı’nın amacı, insanların davranış, tutum ve düşüncelerini biçimlendiren neden ve süreçlere hakim ve hemen her sektörde çalışabilecek bilgili ve nitelikli Psikologlar yetiştirmektir.

Psikolojinin Bazı Alt Dalları

Deneysel Psikoloji : Deneysel psikoloji çok çeşitli davranışsal süreçleri inceleyen alt uzmanlık/ilgi/çalışma alanlarına sahiptir. Deneysel psikoloji, psikolojiye doğa bilimi olarak bakmakta ve onu deneysel yöntemlerle anlamaya çalışmaktadır. Deneysel psikologlar nöroloji, gelişimsel psikoloji, duyarlık, algılama, bilinçlilik, öğrenme, bellek, düşünme ve dil konularında araştırmalar yapmışlardır. Deneysel psikolojinin günümüzdeki ilgi alanları ise motivasyon, duygu ve toplumsal psikolojidir.

Sosyal Psikoloji : Sosyal psikologlar insanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdikleri ve sosyal çevrelerinden nasıl etkilendikleriyle ilgilenirler. Sosyal psikologlar çoğunlukla akademik ortamlarda çalışırlar. Ancak son yıllarda reklam şirketlerinde, hastanelerde, eğitim kurumlarında, mimarlık ve mühendislik firmalarında ve çeşitli kamu alanlarında araştırmacı-danışman olarak çalışmaktadırlar.

Gelişim Psikolojisi : Doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar uzanan yaşam süresinde insan gelişiminin evreleri üzerinde çalışırlar. Gelişim psikologları yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenirler. Gelişimdeki evrensel nitelikler, kültürel ve bireysel farklılıklar üzerinde çalışırlar. Lisans ve yüksek lisans mezunu olanlar kreş ve gündüz bakımevlerinde, okulöncesi eğitim veren diğer kurumlarda, hastane ve kliniklerde gelişim psikoloğu olarak çalışabilirler. Huzurevleri ve diğer merkezlerdeki yaşlıların belirlenen hedeflere yönlendirilmeleri, yetiştirme yurdu ve bakımevlerinde ergen ve gençlere uygulanan programların değerlendirilmesi türünde faaliyetleri de yürütürler.

Klinik Psikoloji : Zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluğu olan bireylerin, yaşadıkları sorun bağlamında psikolojik açıdan değerlendirmelerini yapar, bu kişilere uygulanan psikolojik tedavi süreçlerinin içinde sorumluluk alırlar. Klinik psikologların ilgilendikleri sorunlar, gelişim dönemleriyle ilgili kısa süreli gelişimsel krizlerden (ergenlikteki başkaldırı ve orta yaşta kendilik değerindeki düşme gibi) fobi, depresyon ya da şizofreni gibi daha ağır sorunların tedavisine kadar değişebilmektedir.

Endüstri/Örgüt Psikolojisi : Endüstri ve Örgüt (E/Ö) Psikolojisi psikolojinin çalışma ile ilgili olan her şeyi kapsayan bir alt dalıdır.. Endüstri psikolojisinde işleri hangi görevlerin yapılması ve hangi yeteneklere sahip olunması gerektiğine göre tanımlamak; nitelikli adayları tanımlamak, seçmek ve eğitmek; çalışan performansını izlemek, değerlendirmek ve çalışana geri bildirim vermek gibi konulara odaklanılır. Örgüt psikolojisinde ise çalışanın güdülenmesi, çalışanın iş doyumu ve bağlılığının artırılması, etkili liderler yetiştirmek, değişen müşteri istekleri ve teknoloji doğrultusunda örgütlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak gibi konular üzerinde durulur.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

• Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği yüksek,

• Konuşma, ikna etme ve yönlendirme becerisine sahip,

• Kendini doğru ifade edebilen,

• Hızlı düşünebilen,

• Empati becerisi gelişmiş,

• Sabırlı, hoşgörülü, anlayışlı, pozitif düşünen ve sorumluluk sahibi,

• İnsan davranışlarını ve düşünce kalıplarını bilen,

• Psikolojik değerlendirme yapabilen

• Problemlerin kökeninin farkına varan ve sorunlara alternatif çözümler bulabilen,

• Aktif dinleme becerisi olan,

• Gözlemleme becerisi olan,

• Yargılayıcı olmayan,

• Bilgileri gizli tutabilen ve sır saklayabilen,

• Stres ve baskı altında çalışabilen bireyler olmalılardır.

Görevler

Psikologlar klinik psikoloji, suçlu psikolojisi, genç ve ergen psikolojisi, spor psikolojisi ve endüstriyel- örgütsel psikoloji gibi spesifik alanlarda uzmanlaşabilirler. Genel olarak görevleri şunlardır:

• Danışanların duygusal yaşamı, hayat tarzı ve davranış sorunlarını değerlendirir,

• Görüşme ve gözlem teknikleri ile danışanların sorunlarını keşfeder,

• Danışanı ile tedavi ve terapi yöntemlerini belirler,

• Bireyler ve gruplar ile çalışarak performans yükseltme, verimli çalışma programları hazırlar,

• Danışanların sorunlarını, becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek amacıyla çeşitli testler uygular,

• Danışanların sosyal becerilerini geliştirmeye; öfke yönetimi ve davranış kontrolü sağlamasına yardımcı olur,

• Bireylerin, çiftlerin ve grupların duygusal ve davranışsal sorunlarını tanımlamaya, anlamaya ve çözüm yolları bulmaya çalışır,

• Danışanların zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını tanımlar ve teşhis koyar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Psikolojinin uygulama alanları iki ana başlıkta ele alınmaktadır: Psikoloji alanında uzmanlaşmadan yapılabilecek kariyerler veya bu alanda uzmanlaşmaya devam ederek yapılacak alanlar. Psikologlar ağırlıklı olarak kamuoyu/pazar araştırma şirketlerinde, insan kaynakları ve danışmanlık firmalarında, sağlık kuruluşlarında, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe, çeşitli banka ve diğer kurumların eğitim birimlerinde, özel sektör kurumlarının araştırma-geliştirme birimlerinde, psikolojik danışma merkezleri, çocuk yuvaları, engelli eğitim okulları, hapishaneler, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde, sürücü psikoteknik değerlendirme merkezlerinde çalışmaktadırlar. Psikolog unvanıyla devlet memuru olarak hastanelerde çalışmaları da mümkündür. Bu kadrolar genellikle bir uzmanın (klinik psikolog ya da psikiyatrist) yardımcısı olarak kişilik ya da zeka testleri yapmak gibi görevleri içermektedirler. Klinik Psikoloji, Endüstriyel-Örgütsel Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Spor Psikolojisi gibi uygulama alanları için lisans eğitimiyle sağlam bir altyapı oluşturduktan sonra yüksek lisans yoluyla uzmanlaşmak gerekmektedir.

Psikoloji Mezunları Hangi Pozisyonlarda Çalışıyor?

Psikoloji mezunlarının çalıştıkları alanların başında sağlık ve bakım hizmetleri, insan kaynakları, eğitim ve araştırma geliyor. Bunları ise girişimcilik, danışmanlık, medya ve iletişim ile satış takip ediyor.

*** Psikoloji Bölümü'nü Tercih Etmek İsteyen Üniversite Öğrencisi Adaylarına

1. Başvurduğunuz üniversitenin Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen akreditasyon belgesine sahip olup olmadığını sorun.

2. Psikoloji bölümlerindeki öğretim üyelerinin çoğunluğunun psikoloji bölümlerinden mezun olduğundan emin olun

3. Bu bölümlerde YÖK tarafından belirlenen dört temel alandan (deneysel, gelişim, sosyal, klinik) en az üçünü temsil eden toplam dört öğretim üyesi/görevlisi bulunmalıdır. Bu öğretim elemanlarından en az % 75’i doktoralı olmalıdır.

4. Bölümün son üç yıldaki öğretim üyesi/görevlisi sayısı (tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim elemanları) en fazla 50 öğrenciye bir akademik personel düşecek şekilde olmalıdır. Bu sayıyı öğrenin.

(Türk Psikologlar Derneği)

Niçin İngilizce Hazırlık Okumalıyım?

Yeni ve güncel kaynaklara ulaşabilmek araştırma, ödev ve projeleri yapabilmek

Dünyanın farklı yerlerinden psikoloji öğrencileriyle akademik ve sosyal anlamda paylaşımlarınızı artırabileceğiniz organizasyonlara katılabilmek

Uluslararası öğrenci değişim programlarından (Erasmus, Mevlana) daha etkili biçimde yararlanabilmek

Mezuniyetinizden sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında lisansüstü eğitime devam şansınızı artırmış olacaksınız.

NOT : Devlet Üniversitelerinde yer alan Psikoloji bölümlerine yerleşebilmek için ilk 39.900 de olmak gerekmektedir. Psikolojide en çok tercih edilen ilk 6 üniversitenin / sıralama / puanları şöyledir:

Koç Üniversitesi (tam burslu/İngilizce) / 909 / 477,381

Boğaziçi (İngilizce) / 1230 / 472.063

Bilkent Üniversitesi (tam burslu/İngilizce) / 1630 / 466.281

TOBB Üniversitesi (tam burslu/İngilizce) / 2510 / 457.132

Bilgi Üniversitesi (tam burslu/İngilizce) / 4390 / 444,285

ODTÜ (İngilizce) / 4670 / 442.782

PDR Mİ PSİKOLOJİ Mİ?

Kariyer hedefinizde öğretmenlik veya eğitimin bir kademesinde çalışmak var ise Pdr alanını, yok tamamen psikoloji ve danışmanlık alanına yönelmek istiyorsanız da Psikoloji alanını tercih etmeniz tavsiye edilir. Psikoloji ve Pdr mezunlarının tamamı danışmanlık alanlarında da çalışabilir eğitim alanlarında çalışabilirler.

NOT : Üniversiteler ve meslekler hakkında sorularınız için [email protected] adresinden bana ulaşabilirsiniz.

(Kaynaklar : parlakbirgelecek.com , osym.gov.tr, hacettepe.edu.tr)Yazarın Tüm Yazıları

İNCELİK ÜZERİNE BİR YAZI

21 Ağustos 2017, Pazartesi

“SEN” KİMSİN?

14 Ağustos 2017, Pazartesi

Dostluğa dair...

18 Kasım 2016, Cuma

MESLEK SEÇİMİ / ÜNİVERSİTE SEÇİMİ / TERCİH LİSTESİ

18 Temmuz 2016, Pazartesi

2016 ÖSYS değişiklikler – Bilinmesi gereken kavramlar

11 Temmuz 2016, Pazartesi

Meslekleri tanıyalım / Mühendislikler -2

21 Haziran 2016, Salı

Ecele özlem

26 Mayıs 2016, Perşembe

Mühendislikler-1

24 Mayıs 2016, Salı

KAMU YÖNETİMİ / SİYASET BİLİMİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM-2)

15 Mayıs 2016, Pazar

Özel çocukların özel anneleri

7 Mayıs 2016, Cumartesi

Lojistik Yönetimi – Ulaştırma ve Lojistik – Uluslararası Lojistik (YGS-6 / TM-1)

2 Mayıs 2016, Pazartesi

İktisadi idari bilimlerden sağlığa ve bilişime uzanan iki program

27 Nisan 2016, Çarşamba

Meslekleri tanıyalım/ Maliye - Çalışma Ekonomisi ve Endüstrü İlişkileri

17 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım : İşletme / Ekonometri

11 Nisan 2016, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM/EKONOMİ/İKTİSADİ - İDARİ BİLİMLER-1

3 Nisan 2016, Pazar

Meslekleri tanıyalım

27 Mart 2016, Pazar

Biten bir YGS'nin ardından

18 Mart 2016, Cuma

Sınava 10 gün kala nelere dikkat etmeliyiz?

3 Mart 2016, Perşembe

Meslekleri tanıyalım (Sağlığa devam)

28 Şubat 2016, Pazar

MESLEKLERİ TANIYALIM (SAĞLIK OLSUN...)

16 Şubat 2016, Salı

Meslekleri Tanıyalım

30 Ocak 2016, Cumartesi

Çocuk gelişimi lisans programı (TM-3 / YGS-5)

19 Ocak 2016, Salı

sosyal hizmet (TM-3 / YGS-5)

4 Ocak 2016, Pazartesi

PARADOKS

22 Aralık 2015, Salı

HUKUK FAKÜLTESİ (TM – 3)

21 Aralık 2015, Pazartesi

MESLEKLERİ TANIYALIM (PSİKOLOJİ / TM-3)

8 Aralık 2015, Salı

Iskalanmış anlardan yaşanmamış zamanlara...

3 Aralık 2015, Perşembe

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-3

1 Aralık 2015, Salı

Kara tahtanın başında olmalısın öğretmenim

24 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-2

17 Kasım 2015, Salı

YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre oluşacak puan türleri ve meslek grupları-1

12 Kasım 2015, Perşembe

Reytingleri dibe çekmek

1 Kasım 2015, Pazar

Sorumsuz bir neslin sorumlusu kim?

27 Ekim 2015, Salı

Hazırlandığımız sınavı biliyor muyuz?

21 Ekim 2015, Çarşamba

Üniversite hazırlık süreci ve zaman yönetimi

11 Ekim 2015, Pazar

Bir an önce başlamalı!

4 Ekim 2015, Pazar